Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Budowlane detale

 • BUDOWLANE DETALE Taśma butylowa zasklepia się wokół łącznika, zachowując pełną szczelność dachu pod kontrłatami (rys. Eryka Rakoczy, AIB)

  Taśmy gwoździowe

  Jeśli w warstwie poszycia dachowego nie ma papy ani membrany samowulkanizującej, to pod kontrłatami powinno się stosować uszczelniające taśmy gwoździowe zawierające butyl.
 • BUDOWLANE DETALE Aby zapewnić jak szczelne zazębienie betonu z murem, zaleca się formować strzępia głębokości od 5 do 10 cm (fot. SOLBET)

  Strzępia słupa wzmacniającego

  Trzpienie, czyli ulokowane w ścianach żelbetowe słupy wzmacniające, często łączy się z murem na strzępia. Należy uważać, żeby „kieszenie” nie były ani za płytkie, ani za głębokie.
 • BUDOWLANE DETALE Pokryte butylem taśmy kominowe to dość łatwy wykonawczo i estetyczny sposób na trwałą obróbkę komina (fot. WIENERBERGER)

  Miękka obróbka komina

  Miękką obróbkę komina wykonuje się ze sztywnych taśm powleczonych butylem, które łączy się przez zacisk na rąbek stojący. Ważna jest kolejność prac montażowych i ich precyzja.
 • BUDOWLANE DETALE Ściany z betonu komórkowego murowane na zaprawę klejową wymagają ścisłego przestrzegania wytycznych i dbałości o czystość podczas prac (fot. H+H)

  Technika cienkich spoin

  Ściany z betonu komórkowego i silikatów muruje się na zaprawę do spoin cienkowarstwowych. Nie jest to trudne, ale wymaga przestrzegania kilku istotnych zaleceń oraz wykonawczej staranności.
 • BUDOWLANE DETALE Gotowe nadproża wymagają zachowania wskazanej przez producenta minimalnej długości oparcia na ścianie (fot. SOLBET)

  Oparcie nadproża prefabrykowanego

  Osadzając nad otworem okiennym lub drzwiowym gotowe zbrojone nadproże z betonu komórkowego, musimy pamiętać o zachowaniu po obu stronach minimalnej długości podparcia oraz o wypełnieniu spoin pionowych na krawędziach belek.
 • BUDOWLANE DETALE Integra Simplex jest odpornym na błędy i jednym z wygodniejszych sposobów na montaż okien w warstwie ocieplenia (fot. AIB)

  Okno w ramie Simplex

  Na co zwrócić uwagę podczas montażu okien w warstwie ocieplenia przy użyciu uniwersalnych systemowych profili?
 • WYKOŃCZENIE Dylatacja obwodowa oddziela podłogę od elementów konstrukcyjnych budynku (fot. PSPS)

  Dylatacja obwodowa

  Dylatacja obwodowa to niezbędny element każdej podłogi pływającej. Jak poprawnie wykonać ten detal?
 • BUDOWLANE DETALE Ściany nośne wewnętrzne powinno się murować równocześnie z zewnętrznymi, od razu z przemurowaniem (fot. SOLBET)

  Przemurowanie ścian nośnych

  W jaki sposób łączyć murowane z betonu komórkowego ściany zewnętrzne i nośne wewnętrzne, żeby ich przemurowanie było stabilne, równe i nie wpływało negatywnie na termikę?
 • BUDOWLANE DETALE Połówkowe skrajne bloczki w narożniku ściany murowanej z silikatów umożliwiają zachowanie wiązania murarskiego (fot. H+H)

  Narożnik w ścianie murowanej z silikatów

  Aby zapewnić prawidłowe przemurowanie narożnika zewnętrznej ściany konstrukcyjnej z bloczków silikatowych, skrajne elementy należy docinać lub wstawiać w ich miejsce bloczki połówkowe.
 • BUDOWLANE DETALE Opaskę z płyt XPS umieszcza się pionowo w gruncie wokół obrzeży płyty fundamentowej (fot. TR)

  Opaska obwodowa płyty fundamentowej

  Izolacja termiczna obrzeży płyty fundamentowej chroni strefę przyziemia przed przemarzaniem. Jednym ze sposobów jej wykonania jest pionowe osadzenie w gruncie płyt XPS.
 • BUDOWLANE DETALE Metalowe kotwy umieszcza się w osi planowanych ścian działowych (fot. H+H)

  Kotwienie ścian działowych

  Murowane ściany działowe łączy się ze ścianami nośnymi za pomocą stalowych łączników. Jak dobrać ich rodzaj i rozmieszczenie?
 • BUDOWLANE DETALE Warstwa wyrównawcza ma za zadanie zapewnić wysokość murów zgodną z projektem (fot. SOLBET)

  Warstwa wyrównawcza

  Jak w ścianach z betonu komórkowego poprawnie wykonać warstwę wyrównawczą pod stropem lub pod oknem?
 • BUDOWLANE DETALE Szczelność połączenia taśmy kalenicowej z pokryciem zapewnia butyl umieszczony wzdłuż krawędzi (fot. BRAAS)

  Taśma kalenicowa

  Aby taśma kalenicowa dobrze spełniała swoją funkcję, musi być poprawnie ułożona, a podklejone butylem krawędzie precyzyjnie dociśnięte do pokrycia dachowego.
 • BUDOWLANE DETALE Zakłądy membrany dachowej powinno się sklejać, najlepiej butylem (fot. KMR)

  Szczelne zakłady membrany dachowej

  Kolejno układane pasy membrany nasuwa się na siebie z właściwym dla danego rozwiązania zakładem. Miejsca łączeń zaleca się dodatkowo sklejać, aby zapewnić maksymalną szczelność poszycia.
 • BUDOWLANE DETALE Do zbrojenia spoin wspornych w ścianach murowanych na cienkie spoiny polecane są kratowniczki Murfor (fot. SOLBET)

  Zbrojenie spoiny pod oknem

  Aby ściana pod otworem okiennym nie popękała wskutek naprężeń rozciągających, spoinę wsporną należy wzmocnić zbrojeniem.
 • BUDOWLANE DETALE Krokwie nie mogą leżeć bezpośrednio na wieńcach ścian szczytowych budynku (fot. TR)

  Skrajna krokiew

  Projektując i układając więźbę dachową należy pamiętać, aby krokwie sytuować w sposób umożliwiający prawidłowe ocieplenie wieńca ściany szczytowej. 
 • BUDOWLANE DETALE Prefabrykowana belka w nadprożu zespolonym współpracuje z nadmurówką - o nośności przesklepienia decyduje zarówno szerokość belki, jak i wysokość nadmurowania (fot. H+H)

  Nadproże zespolone z betonu komórkowego

  Elementem wchodzącym w skład nadproża zespolonego jest prefabrykowana płaska belka nadprożowa – zbrojona. Musi być poprawnie osadzona w murze oraz dodatkowo nadmurowana stosownie do wymaganej nośności przesklepienia. Na co zwrócić uwagę?
 • BUDOWLANE DETALE Fartuch kołnierza okna dachowego podkleja się butylem (fot. red.)

  Podklejenie fartucha pod oknem dachowym

  Aby uniknąć podwiewania deszczu i śniegu pod fartuch kołnierza uszczelniającego okno dachowe, powinno się przykleić go taśmą butylową do pokrycia.
 • BUDOWLANE DETALE Jak poprawnie wykonać poziomą izolację między ścianami fundamentowymi a murami parteru? (fot. SOLBET)

  Pozioma izolacja pod ścianami nadziemia

  Zadaniem poziomej izolacji układanej na ścianach fundamentowych - pod murami budynku - jest ochrona przed podciąganiem przez nie wilgoci. Z czego i jak poprawnie ją wykonać?
 • BUDOWLANE DETALE Zewnętrzne taśmy okienne powinny mieć odpowiednio długi okres deklarowanej odporności na UV (fot. AIB)

  Taśmy okienne UV12

  Wiedząc lub choćby przypuszczając, że prace elewacyjne się opóźnią, przy montażu stolarki powinniśmy z zewnątrz zastosować uszczelnienie o długotrwałej odporności na promieniowanie UV.