Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Budowlane detale

  • BUDOWLANE DETALE Jaką wysokość powinien mieć pierwszy stopień schodów żelbetowych?

    Pierwszy stopień schodów

    Pierwszy, najniższy stopień schodów żelbetowych musi być wyższy niż pozostałe. Jak wyznaczyć jego poziom, żeby po wykończeniu podłogi i wykonaniu okładziny schodów wszystkie stopnie były równe?