Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Polityka prywatności

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, itp.) przedstawione na stronie www.domszytynamiare.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 666). Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.​

§1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.        Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) została opracowana przez Karolinę Matysiak-Rakoczy i określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach („Użytkownicy”) portalu internetowego funkcjonującego pod adresem www.domszytynamiare.plPortal”).  

2.        Administratorem danych Portalu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Karolina Matysiak-Rakoczy („Administrator”).

3.        Administrator przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Portalu oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Podczas korzystania z Portalu zapisywane są w sposób automatyczny tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. Zebrane w ten sposób informacje są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony i służą do administrowania Portalem. Dodatkowo Portal umożliwia Użytkownikom użycie formularza kontaktowego w celu skontaktowania się z Administratorem – w tym celu gromadzony może być adres e-mail Użytkownika.

4.        Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

a.    dane osobowe Użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030);

b.    dane dotyczące Użytkowników Portalu nie będą przez Administratora ujawniane innym podmiotom ani osobom trzecim;

c.    dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone. Administrator gromadzi dane dotyczące Użytkowników w celach: komunikacji Administratora z Użytkownikami, realizacji usługi dostępu do Portalu oraz w celach statystycznych;

d.    Użytkownik Portalu może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez Administratora oraz o ich poprawienie lub usunięcie.

5.        Użytkownika korzystającego z Portalu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Administratora. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

6.        Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo usunięcia tych danych.

7.        Kontakt z Administratorem jest możliwy pod następującym adresem e-mail: redakcja@domszytynamiare.pl

§2

PLIKI COOKIES

1.        Portal wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Portal zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Portal może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu z Portalem. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Portalu. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

2.        W ramach Portalu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:

a.     „niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;

b.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;

c.     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;

d.    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e.    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.       Administrator przechowuje ciasteczka w celu:

a.    lepszego dopasowania Portalu do potrzeb Użytkowników;

b.    zapamiętania preferencji indywidualnych ustawień Użytkowników

c.    tworzenie statystyk oglądalności Portalu

d.    tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców;

e.    prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika.

4.      Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania ciasteczek, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Portalu.

 

§3
BEZPIECZEŃSTWO

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Portal przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

 

§3
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawarte w treściach Portalu treści mają ogólny charakter informacyjno-pogladowy. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub działania na ich podstawie. 


Warszawa, dnia 12-10-2016 roku, Kowalik i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.