Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Trudne miejsca w ścianach jednowarstwowych

Strefy wokółokienne, wieniec, styk z dachem – ich prawidłowe wykonanie jest w ceramicznych ścianach jednowarstwowych szczególnie istotne. Jak uniknąć mostków termicznych i zachować jednorodność systemu?

Murowane na sucho ściany z wypełnionych wełną mineralną pustaków ceramicznych Porotherm 44 T Dryfix mają bardzo dobre parametry cieplne i nie potrzebują zewnętrznej warstwy termoizolacji. Dzięki szlifowanej powierzchni pustaków oraz systemowym elementom uzupełniającym łatwo się je muruje. Jak w każdej ścianie, są tu jednak miejsca „zimniejsze”, które trzeba docieplić, oraz takie, które wymagają dodatkowej obróbki (np. pod montaż stolarki). To strefy wokół otworów okiennych i drzwiowych, miejsca oparcia stropu na ścianach i połączenie ścian z dachem. Aby uniknąć strat w termice, a jednocześnie lico muru pozostawić łatwe do wykończenia, podczas obróbki tych newralgicznych miejsc należy ściśle przestrzegać systemowych wytycznych.

Nadproża okienne i drzwiowe

Zaleca się, aby w ścianach jednowarstwowych korzystać z prefabrykowanych belek nadprożowych Porotherm 23.8. Między belkami umieszcza się materiał termoizolacyjny (wełnę mineralną), zapobiegając powstawaniu w tym miejscu mostka termicznego. Wysokość belek odpowiada wysokości pustaków, a ceramiczna powierzchnia zewnętrzna nadproża zapewnia jednorodne podłoże pod tynk na całej powierzchni ściany, co zapobiega spękaniom tynku na styku nadproża z murem.

Belki nadprożowe układa się pionowo, zestawiając je zgodnie ze schematem w projekcie – jedna belka zawsze znajduje się na zewnątrz, pozostałe 3 lub 4 belki zestawia się od strony wewnętrznej muru. Belki razem z materiałem termoizolacyjnym związuje się miękkim drutem w celu zabezpieczenia przed przewróceniem (fot. WIENERBERGER)
Belki nadprożowe układa się pionowo, zestawiając je zgodnie ze schematem w projekcie – jedna belka zawsze znajduje się na zewnątrz, pozostałe 3 lub 4 belki zestawia się od strony wewnętrznej muru. Belki razem z materiałem termoizolacyjnym związuje się miękkim drutem w celu zabezpieczenia przed przewróceniem (fot. WIENERBERGER)

Nadproża układa się na zaprawie Porotherm M50 grubości 12 mm (tej samej zaprawy używa się potem do wyrównania powierzchni nadproża). Nie ma potrzeby stosowania tu zaprawy termoizolacyjnej (choć można to robić), trzeba tylko pamiętać, żeby zaprawę rozkładać na murze wyłącznie pod belkami, przerywając jej ciągłość w miejscu izolacji termicznej między nadprożami. Minimalna długość oparcia nadproża na ścianie wynosi 125 mm. Belki Porotherm 23.8 nadają się nad otwory o rozpiętości do 3 m.

Rys.1. Rozwiązanie detalu nadproża i wieńca w ścianie jednowarstwowej grubości 44 cm z pustaków Porotherm 44 T Dryfix (ryc. WIENERBERGER)
Rys.1. Rozwiązanie detalu nadproża i wieńca w ścianie jednowarstwowej grubości 44 cm z pustaków Porotherm 44 T Dryfix (ryc. WIENERBERGER)

W przypadku, kiedy od razu nad nadprożem wykonuje się wieniec ( to sytuacja dość typowa ze względu na standardową wysokość pomieszczeń), na nadprożu rozkłada się warstwę zaprawy wyrównującej. Na niej opiera się konstrukcja stropu. Zewnętrzna belka nadprożowa stanowi wówczas podparcie dla połówkowych pustaków stanowiących osłonę wieńca. Jeśli bezpośrednio nad nadprożem nie ma wieńca, tylko dalej murujemy pustaki, to do wyrównania należy użyć zaprawy termoizolacyjnej Porotherm TM, która nie spowoduje wystąpienia w tym miejscu liniowego mostka termicznego.


  • Gdzie osadzać okna?

Okna w ceramicznych ścianach jednowarstwowych sytuujemy w linii ocieplenia znajdującego się między belkami nadprożowymi. Likwiduje to ryzyko powstania mostka termicznego w strefie nadokiennej.


Przy wykorzystaniu prefabrykowanych nadproży maksymalna rozpiętość przekrywanego otworu to 2,75 m. Przy większych rozpiętościach, np. nad bramą garażową albo wielkogabarytowym przeszkleniem tarasowym, trzeba zastosować inne rozwiązanie. Musi być zaprojektowane indywidualnie i przemyślane przez architekta w konkretnym projekcie, tak, żeby nie było problemu z mostkami termicznymi.

Osłona wieńca stropowego

W miejscu oparcia stropu na ścianach wykonuje się obwodowy wieniec żelbetowy. Aby nie powodował strat w termice, bezwzględnie należy go ocieplić. Zaleca się wykonać zewnętrzną warstwę osłonową z pustaków połówkowych Porotherm ½ T Dryfix, a następnie w przestrzeni między tymi pustakami a wieńcem umieścić materiał termoizolacyjny (np. styropian – nie może to być materiał nasiąkliwy). W ścianach grubości 44 cm jest na to wystarczająco dużo miejsca - po zewnętrznej stronie wieńca mamy ok. 20-22 cm. Zakładając, że pustaki połówkowe mają ok. 12 cm szerokości, na izolację zostaje ok. 10 cm. W połączeniu z wełnianym wypełnieniem ścianki osłonowej  jest to grubość wystarczająca dla zapewnienia właściwych parametrów cieplnych ściany i uniknięcia powstawania mostka termicznego.

Rys.2. Rozwiązanie ocieplenia wieńca stropowego (ryc. WIENERBERGER)
Rys.2. Rozwiązanie ocieplenia wieńca stropowego (ryc. WIENERBERGER)

Wzdłuż obrzeża ściany muruje się ściankę osłonową z wypełnionych wełną pustaków połówkowych Porotherm 44 ½ T Dryfix, a dodatkowo po zewnętrznej stronie wieńca umieszcza się ocieplenie. Pustaki przyjeżdżają na budowę w całości – trzeba je dociąć (fot. WIENERBERGER)
Wzdłuż obrzeża ściany muruje się ściankę osłonową z wypełnionych wełną pustaków połówkowych Porotherm 44 ½ T Dryfix, a dodatkowo po zewnętrznej stronie wieńca umieszcza się ocieplenie. Pustaki przyjeżdżają na budowę w całości – trzeba je dociąć (fot. WIENERBERGER)

Ważne – przed rozpoczęciem murowania wyższej kondygnacji, na wieńcu należy ułożyć izolację przeciwwodną oraz wykonać warstwę wyrównującą z zaprawy Porotherm M50. Izolacja przeciwwodna powinna się znaleźć również na murze pod wieńcem (nie robi się tego tylko wtedy, kiedy wieniec jest połączony z nadprożem – zgodnie z rys.1).

Strefa podokienna

Tutaj wprawdzie nie przerywamy ciągłości muru żadnym „zimnym” elementem żelbetowym, ale aby poprawnie zamontować okno, musimy nieco zaburzyć układ pustaków. W ostatniej warstwie, tuż pod otworem, obracamy pustaki i układamy je na boku. Gdyby w płaszczyźnie parapetu usytuowane były drążenia pustaka, nie byłoby możliwości poprawnego zamocowania kotew.

Rys.3. Rozwiązanie układu pustaków w strefie podokiennej (ryc. WIENERBERGER)
Rys.3. Rozwiązanie układu pustaków w strefie podokiennej (ryc. WIENERBERGER)

Puste przestrzenie utworzone pod obróconymi pustakami wzdłuż wpustów należy wypełnić zaprawą Porotherm Dryfix. Górną powierzchnię ościeża, pod parapetem, wykańcza się zaprawą termoizolacyjną Porotherm TM. Montując okna, nie wolno zapomnieć o trójwarstwowym systemie uszczelnienia – pianka PUR jako uszczelnienie środkowe, zewnętrzna taśma uszczelniająca paroprzepuszczalna i od wewnątrz taśma paroszczelna.

Boczne ościeża otworów okiennych i drzwiowych

Wzdłuż krawędzi muru przy otworach zaleca się stosować pustaki Porotherm 44 ½ T Dryfix. Różnią się one od pustaków podstawowych układem ścianek – nie są poprzesuwane, tylko ustawione pośrodku w jednej linii, co ułatwia równe przecięcie pustaka na pół. Docięte pustaki mają równą, gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwiej jest zamocować kotwy okienne (druga powierzchnia, wyprofilowana w pióra i wpusty, łączy się z pustakiem stojącym obok). Aby zachować prawidłowe przewiązanie, pustaki docina się w co drugiej warstwie, w pozostałych rzędach ustawiając w ościeżach elementy pełne (pustaki Porotherm 44 ½ T Dryfix na budowę przyjeżdżają w całości).

Rys.4. Zalecany układ pustaków w ościeżach bocznych (ryc. WIENERBERGER)
Rys.4. Zalecany układ pustaków w ościeżach bocznych (ryc. WIENERBERGER)

Ocieplenie murłaty - styk ściany z dachem

Murłatę, na której opiera się konstrukcja dachu, kotwi się zawsze do wieńca murowego. Jak każdy element żelbetowy, stanowi on „zimne” miejsce w ścianie i wymaga docieplenia. Jeszcze zanim przystąpi się do betonowania wieńca, mur z pustaków ceramicznych należy zabezpieczyć zamykając go warstwą zaprawy. Ponieważ ściany Porotherm T Dryfix muruje się na sucho na zaprawę poliuretanową, która się do tego celu nie nadaje, w tym miejscu trzeba użyć np. zaprawy Profi albo termoizolacyjnej.

Rys.5. Przykładowe rozwiązanie ocieplenia miejsca połączenia ściany z dachem (ryc. WIENERBERGER)
Rys.5. Przykładowe rozwiązanie ocieplenia miejsca połączenia ściany z dachem (ryc. WIENERBERGER)

Od zewnątrz wieniec osłania się materiałem termoizolacyjnym (grubość dopasowana do dostępnej przestrzeni). Aby wzdłuż styku termoizolacji z murem nie pojawiły się spękania tynku, ocieplenie trzeba osłonić zbrojoną warstwą z zaprawy klejowej. Robi się to w taki sam sposób, jak w przypadku ocieplania ścian metodą ETICS – na ociepleniu rozkłada się warstwę zaprawy klejowej, w nią wtapia siatkę zbrojącą z włókna szklanego, a następnie ponownie szpachluje całość zaprawą (tak, żeby siatka w całości zatopiona była w kleju). Ważne, żeby warstwa zbrojona zachodziła przynajmniej 15 cm na mur. Podczas tynkowania tynk nakłada się już równomiernie na całą powierzchnię ściany.

Ocieplenie zewnętrzne wieńca i murłaty powinno w sposób ciągły łączyć się z ociepleniem skosów dachowych. W tym celu na etapie wykańczania poddasza należy zadbać o staranne umieszczenie materiału ociepleniowego między krokwiami nie tylko do poziomu murłaty, ale również w dostępnej przestrzeni wokół niej.

 


Masz pytania? Napisz do eksperta! 
>>> konsultacje.techniczne@wienerberger.com


Przeczytaj też pozostałe odcinki cyklu:

- Sukces murowany... na sucho
Podstawowe zasady murowania na sucho
Odpowiednie narzędzia i łącznikiArtykuł powstał we współpracy z firmą Wienerberger w ramach autorskiej kampanii Akademia Świadomego Budowania.
Konsultacje: Marcin Jaczewski, Dział Zarządzania Produktem, Inżynier Produktu.

 

 

Data publikacji: 8 kwietnia 2020

Zobacz także

Staranne przygotowanie podłoża ułatwia prowadzenie prac ociepleniowych i decyduje o trwałości systemu (fot. SOLBET)JAK OCIEPLIĆ ŚCIANY DOMU

Przygotowanie ścian pod ocieplenie

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy ocenić stan techniczny ścian i upewnić się, że murarze solidnie wykonali swoją robotę - a w razie czego podjąć odpowiednie działania naprawcze. Co i jak sprawdzamy?
W ścianach z betonu komórkowego zaprawą wypełnia się wszystkie pionowe spoiny, w których łączone powierzchnie nie są profilowane w pióra-wpusty (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Wypełnienie zaprawą spoin pionowych

Kiedy w ścianach z betonu komórkowego konieczne jest użycie zaprawy na pionowych powierzchniach bloczków?
Przekładka pod ścianą działową pełni funkcję warstwy poślizgowej (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Pierwsza warstwa ściany działowej

Pierwszą warstwę bloczków murowanej ściany działowej stawia się na zaprawie cementowej - pod nią powinna się znaleźć przekładka z papy lub folii.