Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Pierwsza warstwa ściany działowej

Pierwszą warstwę bloczków murowanej ściany działowej stawia się na zaprawie cementowej - pod nią powinna się znaleźć przekładka z papy lub folii.

Od tego, jak zostanie przygotowana bazowa warstwa, zależy później łatwość murowania całej ściany działowej, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe i staranne ustawienie elementów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wyprodukowanych z dużą precyzją bloczków silikatowych lub z betonu komórkowego, które łączy się na zaprawę do spoin cienkowarstwowych.

Do murowania ścian działowych przystępuje się najczęściej po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów w budynku. Pierwsza warstwa muru powinna być ustawiona na warstwie zaprawy cementowej (stosunek cementu do piasku 1:3) o grubości 10 mm i o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem.

Ścianka działowa z H+H Panela TEMPO o szerokości 115 mm – elementy pierwszej warstwy stoją na przekładce z papy, na warstwie zaprawy cementowej (fot. H+H)
Ścianka działowa z H+H Panela TEMPO o szerokości 115 mm – elementy pierwszej warstwy stoją na przekładce z papy, na warstwie zaprawy cementowej (fot. H+H)

Zaleca się, aby zaprawę pod pierwszą warstwę bloczków ściany działowej układać na przekładce z papy lub folii. Nie pełni ona funkcji izolacji przeciwwilgociowej, tylko stanowi dodatkową warstwę poślizgową i ma na celu zabezpieczenie przed powstaniem trwałego połączenia pomiędzy ścianą i stropem. W ten sposób zostaje zapewniona swoboda odkształceń poszczególnych elementów konstrukcyjnych, co zabezpiecza przed wystąpieniem uszkodzeń.

 

 

 


Konsultacje: H+H.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Data publikacji: 10 marca 2020

Zobacz także

15-20 mm szczelina zapobiega uszkodzeniom ściany spowodowanym ugięciami stropu podczas eksploatacji (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Połączenie ściany działowej ze stropem

Między stropem a górną powierzchnią murowanej ściany działowej powinno się zostawić szczelinę, którą następnie wypełnia się materiałem elastycznym.
Przewiązanie muru zapewnia prawidłowy rozkład obciążeń skupionych (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Prawidłowe przewiązanie muru

Minimalne przewiązanie, czyli odległość, o jaką powinny mijać się spoiny pionowe w poszczególnych warstwach ściany, zależy od wysokości elementów murowych. 
Nadwieszenie ściany może sięgać 1/3 grubości muru (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Nadwieszenie ściany

Ile maksymalnie murowana ściana może "wisieć" wysunięta poza ścianę fundamentową?