Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Wypełnienie zaprawą spoin pionowych

Kiedy w ścianach z betonu komórkowego konieczne jest użycie zaprawy na pionowych powierzchniach bloczków?

Zewnętrzne ściany z betonu komórkowego najczęściej murujemy w systemie cienkowarstwowych spoin poziomych, z bloczków typu PWU (o powierzchniach wyprofilowanych w pióra i wpusty). Pionowych styków między nimi nie wypełniamy wówczas zaprawą. Utarło się więc bardzo uogólnione stwierdzenie, że murując z betonu komórkowego nie ma potrzeby wypełniania spoin pionowych. Tymczasem zasada jest taka, że jeśli łączone powierzchnie elementów nie są wyprofilowane w pióra i wpusty, to spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą. Gdzie zatem będzie potrzebna zaprawa?

  • Narożniki

W narożniku zawsze przynajmniej z jednej strony mamy do czynienia z gładką powierzchnią bloczka, dlatego konieczne jest wypełnienie pionowego styku zaprawą. Zasada ta dotyczy wszystkich ścian, również tych murowanych z bloczków profilowanych w pióra i wpusty.

Zaprawę nanosi się na gładką powierzchnię licową bloczka, a następnie dostawia bloczek prostopadły stroną wpustów – albo gładką powierzchnią dociętą (fot. SOLBET)
Zaprawę nanosi się na gładką powierzchnię licową bloczka, a następnie dostawia bloczek prostopadły stroną wpustów – albo gładką powierzchnią dociętą (fot. SOLBET)

  • Miejsca wymagające docięcia bloczków

Po przycięciu elementów siłą rzeczy pozbawiamy je możliwości połączenia na pióro-wpust. Gładkie po cięciu powierzchnie wymagają użycia w pionowych spoinach zaprawy. Bloczek docinamy zawsze od strony piór (odcinając część z piórami) lub z obu stron. Chodzi o to, żeby po wstawieniu w mur gładka powierzchnia mogła stykać się z bloczkiem stojącym obok od strony wpustów, a nie piór.

Zaprawę nanosimy na gładką powierzchnię dociętego bloczka, a następnie wstawiamy go w mur tak, że wpusty zazębiają się z piórami bloczka stojącego obok, a pokryta zaprawą docięta powierzchnia przylega do powierzchni profilowanej we wpusty (fot. SOLBET)
Zaprawę nanosimy na gładką powierzchnię dociętego bloczka, a następnie wstawiamy go w mur tak, że wpusty zazębiają się z piórami bloczka stojącego obok, a pokryta zaprawą docięta powierzchnia przylega do powierzchni profilowanej we wpusty (fot. SOLBET)

Spoina między powierzchniami profilowanymi w pióra i wpusty (po prawej) nie wymaga wypełniania zaprawą. Gładkie powierzchnie po docięciu bloczka (po lewej) należy połączyć zaprawą (fot. SOLBET)
Spoina między powierzchniami profilowanymi w pióra i wpusty (po prawej) nie wymaga wypełniania zaprawą. Gładkie powierzchnie po docięciu bloczka (po lewej) należy połączyć zaprawą (fot. SOLBET)

  • Łączenie bloczków bez profilowania w pióra i wpusty

Bloczki profilowane w pióra i wpusty, z których murujemy ściany w systemie spoin poziomych, bez wypełniania zaprawą spoin pionowych, to tylko jeden z typów bloczków z betonu komórkowego. Oprócz nich mamy też bloczki z profilowaniem wpust-wpust (z uchwytami montażowymi), bloczki gładkie z uchwytami i bez uchwytów oraz przeznaczone na ściany działowe bloczki z zamkiem.  We wszystkich ścianach murowanych w systemie innym niż pióra-wpusty w spoinach pionowych zawsze potrzebna jest zaprawa.

W ścianach z bloczków typu wpust-wpust zaprawę nanosi się na gładkie powierzchnie pionowe po obu stronach wpustu (fot. SOLBET)
W ścianach z bloczków typu wpust-wpust zaprawę nanosi się na gładkie powierzchnie pionowe po obu stronach wpustu (fot. SOLBET)

Łącząc bloczki gładkie, bez profilowanych powierzchni, postępujemy tak, jak w przypadku bloczków dociętych, czyli nanosimy zaprawę na gładkie powierzchnie, wypełniając w ten sposób pionowe spoiny muru (fot. SOLBET)
Łącząc bloczki gładkie, bez profilowanych powierzchni, postępujemy tak, jak w przypadku bloczków dociętych, czyli nanosimy zaprawę na gładkie powierzchnie, wypełniając w ten sposób pionowe spoiny muru (fot. SOLBET)

Prawidłowe wypełnienie spoin pionowych zaprawą jest ważne dla statyki ściany, zwłaszcza, jeśli jest to ściana obciążona siłami horyzontalnymi (np. od wiatru albo od naporu podczas eksploatacji). Mur jest wówczas zginany. Jeśli wykonawca nie wypełni spoin pionowych, to nośność ściany powinna być sprawdzona.

 

 

 


Konsultacje: Solbet.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

Data publikacji: 23 marca 2020

Zobacz także

Przekładka pod ścianą działową pełni funkcję warstwy poślizgowej (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Pierwsza warstwa ściany działowej

Pierwszą warstwę bloczków murowanej ściany działowej stawia się na zaprawie cementowej - pod nią powinna się znaleźć przekładka z papy lub folii.
15-20 mm szczelina zapobiega uszkodzeniom ściany spowodowanym ugięciami stropu podczas eksploatacji (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Połączenie ściany działowej ze stropem

Między stropem a górną powierzchnią murowanej ściany działowej powinno się zostawić szczelinę, którą następnie wypełnia się materiałem elastycznym.
Przewiązanie muru zapewnia prawidłowy rozkład obciążeń skupionych (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Prawidłowe przewiązanie muru

Minimalne przewiązanie, czyli odległość, o jaką powinny mijać się spoiny pionowe w poszczególnych warstwach ściany, zależy od wysokości elementów murowych.