Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Prawidłowe przewiązanie muru

Minimalne przewiązanie, czyli odległość, o jaką powinny mijać się spoiny pionowe w poszczególnych warstwach ściany, zależy od wysokości elementów murowych.

Wiązanie muru to – mówiąc w uproszczeniu – układ jego spoin pionowych. Mijankowy układ wiązania elementów murowych zapewnia prawidłowy rozkład obciążeń skupionych. Jeśli spoiny pionowe w poszczególnych warstwach nie będą rozsunięte, wskutek nadmiernych naprężeń może dojść do zarysowania ściany lub nawet jej pęknięcia. 

Minimalne przewiązanie elementów ściennych o wysokości nie większej niż 250 mm wynosi:

  • 0,4 x h, gdzie h to wysokość bloczka,
  • lub 40 mm – decyduje większa z wartości.

Jak łatwo wyliczyć, owe 40 mm ma zastosowanie tylko dla elementów o wysokości do 100 mm (np. cegieł lub dociętych bloczków).

Dla bloczków silikatowych o wysokości 220 mm minimalne przewiązanie wynosi 0,4 x h, czyli 88 mm (fot. H+H)
Dla bloczków silikatowych o wysokości 220 mm minimalne przewiązanie wynosi 0,4 x h, czyli 88 mm (fot. H+H)

Dla elementów wyższych niż 250 mm za prawidłowe przewiązanie uznaje się odpowiednio większą z wartości:
0,2 x h lub 100 mm.

Najprościej jest zachować murowanie w module długości elementów i korzystać tylko z bloczków pełnych i połówkowych. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Jeśli ściana ma długość nie odpowiadającą modułowi, należy rozmierzyć ją tak, aby docinane elementy wstawiane były z zachowaniem właściwego przewiązania muru.

 

 

 


Konsultacje: H+H.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Data publikacji: 10 marca 2020

Zobacz także

Nadwieszenie ściany może sięgać 1/3 grubości muru (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Nadwieszenie ściany

Ile maksymalnie murowana ściana może "wisieć" wysunięta poza ścianę fundamentową?
W technologii Porotherm Dryfix wszystkie detale muszą być wykonane z dużą precyzją i ściśle wg instrukcji producenta (fot. WIENERBERGER)JEDNOWARSTWOWE Z CERAMIKI

Podstawowe zasady murowania na sucho

Technologia Porotherm Dryfix to budowlana innowacja, a więc i wytyczne wykonawcze trochę się od tradycyjnych różnią. Na co zwrócić szczególną uwagę budując ceramiczne ściany jednowarstwowe?
Szpilki muszą być odpowiednio rozmieszczone, wygięte i zakotwione w wieńcu (fot. Adam Penger)BUDOWLANE DETALE

Szpilki pod murłatę

Aby kotwy odpowiednio stabilizowały murłatę, same muszą być poprawnie osadzone w wieńcu.