Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Prawidłowe przewiązanie muru

Minimalne przewiązanie, czyli odległość, o jaką powinny mijać się spoiny pionowe w poszczególnych warstwach ściany, zależy od wysokości elementów murowych.

Wiązanie muru to – mówiąc w uproszczeniu – układ jego spoin pionowych. Mijankowy układ wiązania elementów murowych zapewnia prawidłowy rozkład obciążeń skupionych. Jeśli spoiny pionowe w poszczególnych warstwach nie będą rozsunięte, wskutek nadmiernych naprężeń może dojść do zarysowania ściany lub nawet jej pęknięcia. 

Minimalne przewiązanie elementów ściennych o wysokości nie większej niż 250 mm wynosi:

  • 0,4 x h, gdzie h to wysokość bloczka,
  • lub 40 mm – decyduje większa z wartości.

Jak łatwo wyliczyć, owe 40 mm ma zastosowanie tylko dla elementów o wysokości do 100 mm (np. cegieł lub dociętych bloczków).


Dla bloczków silikatowych o wysokości 220 mm minimalne przewiązanie wynosi 0,4 x h, czyli 88 mm (fot. H+H)

Dla elementów wyższych niż 250 mm za prawidłowe przewiązanie uznaje się odpowiednio większą z wartości:
0,2 x h lub 100 mm.

Najprościej jest zachować murowanie w module długości elementów i korzystać tylko z bloczków pełnych i połówkowych. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Jeśli ściana ma długość nie odpowiadającą modułowi, należy rozmierzyć ją tak, aby docinane elementy wstawiane były z zachowaniem właściwego przewiązania muru.

 

 

 


Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Data publikacji: 10 marca 2020

Zobacz także

Nadwieszenie ściany może sięgać 1/3 grubości muru (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Nadwieszenie ściany

Ile maksymalnie murowana ściana może "wisieć" wysunięta poza ścianę fundamentową?
Klej powinien tworzyć na płycie styropianowej ciągłą ramkę obwodową i dodatkowo być rozmieszczony w formie punktowych placków (fot. PSPS)BUDOWLANE DETALE

Klejenie styropianu do ścian

Przy ocieplaniu ścian metodą ETICS klej powinien być nanoszony na płyty styropianowe metodą obwodowo-punktową.
W zależności od przyjętego systemu talerzyk łącznika może być zlicowany z powierzchnią styropianu lub zagłębiony (fot. PSPS)BUDOWLANE DETALE

Osadzenie łącznika w izolacji ze styropianu

Mocowanie mechaniczne, czyli potocznie mówiąc kołkowanie styropianu podczas ocieplania ścian metodą ETICS, wymaga właściwego doboru rodzaju i typu łącznika oraz jego prawidłowego umieszczenia w warstwie termoizolacji.