Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Dozbrojenie ukośne otworów

Ze względu na wzmożoną koncentrację naprężeń, w narożnikach otworów w stropie oprócz dozbrojenia wzdłużnego zaleca się stosować dodatkowe pręty zbrojeniowe ukośne.

 (fot. KMR)

Średnica prętów, ich długość, liczba i rozmieszczenie zależą od wielkości otworu, grubości płyty stropowej oraz schematu zbrojenia głównego - i powinny być określone w projekcie.

W dużym uproszczeniu, przy założeniu braku dodatkowych obciążeń przy otworze, można przyjąć, że:

  • średnica prętów odpowiada średnicy zbrojenia głównego;
  • układ prętów ukośnych powinien być równoległy do przekątnej otworu;
  • zbrojenie ukośne powinno leżeć jak najbliżej narożnika otworu (z zachowaniem przyjętej przez projektanta otuliny);
  • dla otworu o boku nie przekraczającym 30 cm wystarczy 1 pręt ukośny, powyżej 100 cm potrzebne są co najmniej 3 pręty;
  • rozstaw prętów ukośnych to około 5-8 cm;
  • zbrojenie ukośne powinno się znaleźć pod zbrojeniem głównym górnym - podwiązane drutem wiązałkowym (w płytach o niewielkiej grubości dopuszcza się ułożenie prętów ukośnych po prostu na zbrojeniu głównym dolnym).

 (fot. KMR)

 (fot. ADAM PENGER)

 

 

 


Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Data publikacji: 30 października 2019

Zobacz także

Jaką wysokość powinien mieć pierwszy stopień schodów żelbetowych?BUDOWLANE DETALE

Pierwszy stopień schodów

Pierwszy, najniższy stopień schodów żelbetowych musi być wyższy niż pozostałe. Jak wyznaczyć jego poziom, żeby po wykończeniu podłogi i wykonaniu okładziny schodów wszystkie stopnie były równe?
W ścianach z betonu komórkowego zaprawą wypełnia się wszystkie pionowe spoiny, w których łączone powierzchnie nie są profilowane w pióra-wpusty (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Wypełnienie zaprawą spoin pionowych

Kiedy w ścianach z betonu komórkowego konieczne jest użycie zaprawy na pionowych powierzchniach bloczków?
W większości przypadków folia kubełkowa jest na ścianach fundamentowych zbędna, a termoizolację można bezpośrednio zasypać (fot. PSPS)BUDOWLANE DETALE

Kiedy potrzebna jest folia kubełkowa

Ocieplenie ścian fundamentowych wymaga osłony z folii kubełkowej tylko w uzasadnionych przypadkach. Nie ma sensu stosować jej bez potrzeby.