Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Pierwszy stopień schodów

Pierwszy, najniższy stopień schodów żelbetowych musi być wyższy niż pozostałe. Jaką powinien mieć wysokość? Jak wyznaczyć jego poziom, żeby po wykończeniu podłogi i wykonaniu okładziny schodów wszystkie stopnie były równe?

1. Określ docelową wysokość gotowych, wykończonych stopni (powinna być podana w projekcie, jeśli w trakcie budowy wprowadzone zostały zmiany, należy ją zweryfikować i określić zgodnie z nowymi ustaleniami) - na rysunku przyjęliśmy 17 cm. Jest to jednocześnie wysokość stopni w stanie surowym.

2. Określ grubość planowanej okładziny stopni (grubość całkowitą, razem z klejem) - na rysunku przyjęliśmy drewno 3 cm.

3. Określ całkowitą grubość wszystkich warstw podłogi począwszy od poziomu płyty fundamentowej lub podłogi na gruncie - na rysunku przyjęliśmy kolejno izolację termiczną 10 cm, podkład podłogowy 6 cm i posadzkę drewnianą 2 cm, czyli łącznie 18 cm.

4. Wyznacz wysokość pierwszego stopnia odejmując od wysokości docelowej grubość okładziny i dodając całkowitą grubość podłogi.
W naszym przykładzie: 17 cm - 3 cm + 18 cm = 32 cm.


Wyznaczanie wysokości pierwszego stopnia schodów - przykładowy schemat (rys. Eryka Rakoczy)

Jeśli budynek jest posadowiony na ławach fundamentowych, pod schodami musi być wykonany fundament i wowczas przygotowując szalunki należy uwzględnić jeszcze dodatkowo zagłębienie stopnia poniżej poziomu podłogi na gruncie (na rysunku poziom płyty konstrukcyjnej odpowiada poziomowi podłogi na gruncie). 

 

 

 


Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Data publikacji: 28 października 2019

Zobacz także

W ścianach z betonu komórkowego zaprawą wypełnia się wszystkie pionowe spoiny, w których łączone powierzchnie nie są profilowane w pióra-wpusty (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Wypełnienie zaprawą spoin pionowych

Kiedy w ścianach z betonu komórkowego konieczne jest użycie zaprawy na pionowych powierzchniach bloczków?
W większości przypadków folia kubełkowa jest na ścianach fundamentowych zbędna, a termoizolację można bezpośrednio zasypać (fot. PSPS)BUDOWLANE DETALE

Kiedy potrzebna jest folia kubełkowa

Ocieplenie ścian fundamentowych wymaga osłony z folii kubełkowej tylko w uzasadnionych przypadkach. Nie ma sensu stosować jej bez potrzeby.
ermoizolacja obwodowa nie tylko ogranicza straty ciepła, ale również chroni hydroizolację przed uszkodzeniami (fot. PSPS)BUDOWLANE DETALE

Głębokość ocieplenia fundamentów

Izolacja termiczna ścian fundamentowych powinna sięgać poniżej poziomu gruntu do głębokości strefy przemarzania.