Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Pierwszy stopień schodów

Pierwszy, najniższy stopień schodów żelbetowych musi być wyższy niż pozostałe. Jaką powinien mieć wysokość? Jak wyznaczyć jego poziom, żeby po wykończeniu podłogi i wykonaniu okładziny schodów wszystkie stopnie były równe?

1. Określ docelową wysokość gotowych, wykończonych stopni (powinna być podana w projekcie, jeśli w trakcie budowy wprowadzone zostały zmiany, należy ją zweryfikować i określić zgodnie z nowymi ustaleniami) - na rysunku przyjęliśmy 17 cm. Jest to jednocześnie wysokość stopni w stanie surowym.

2. Określ grubość planowanej okładziny stopni (grubość całkowitą, razem z klejem) - na rysunku przyjęliśmy drewno 3 cm.

3. Określ całkowitą grubość wszystkich warstw podłogi począwszy od poziomu płyty fundamentowej lub podłogi na gruncie - na rysunku przyjęliśmy kolejno izolację termiczną 10 cm, podkład podłogowy 6 cm i posadzkę drewnianą 2 cm, czyli łącznie 18 cm.

4. Wyznacz wysokość pierwszego stopnia odejmując od wysokości docelowej grubość okładziny i dodając całkowitą grubość podłogi.
W naszym przykładzie: 17 cm - 3 cm + 18 cm = 32 cm.


Wyznaczanie wysokości pierwszego stopnia schodów - przykładowy schemat (rys. Eryka Rakoczy)

Jeśli budynek jest posadowiony na ławach fundamentowych, pod schodami musi być wykonany fundament i wowczas przygotowując szalunki należy uwzględnić jeszcze dodatkowo zagłębienie stopnia poniżej poziomu podłogi na gruncie (na rysunku poziom płyty konstrukcyjnej odpowiada poziomowi podłogi na gruncie). 

 

Data publikacji: 28 października 2019

Zobacz także

Grubość tynku nad przewodami nie może być mniejsza niż 5 mm (fot. TR)BUDOWLANE DETALE

Przewody elektryczne bez bruzdowania

Jeśli prowadzimy na ścianach przewody elektryczne wtynkowe, warstwa tynku musi być odpowiednio gruba, inaczej po pewnym czasie zaczną "przebijać" w postaci wyświeceń lub brudnych smug.
Haki powinny mieć minimum 5 cm długości i być odgięte pod kątem 135 stopni (rys. Eryka Rakoczy)BUDOWLANE DETALE

Haki strzemion w słupach

Aby strzemiona dobrze spełniały swoją funkcję, ich końcówki muszą być mocno odgięte ku środkowi.
Ukośne wkładki w narożnikach otworów chronią płytę przed pękaniem (fot. KMR)BUDOWLANE DETALE

Dozbrojenie ukośne otworów

Ze względu na wzmożoną koncentrację naprężeń, w narożnikach otworów w stropie zaleca się stosować dodatkowe ukośne pręty zbrojeniowe.