Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Otwór na schody

Otwór o rozmiarach umożliwiających wstawienie schodów poważnie ingeruje w konstrukcję stropu i zawsze musi być uwzględniony w projekcie. W stropach panelowych przy otworach na schody najczęściej projektuje się wymiany.

Prefabrykowane płyty stropów panelowych opiera się krótszymi krawędziami na nośnych podporach, czyli ścianach lub podciągach. Jednak w miejscu otworu na schody płyty musimy „skrócić” – a ich krawędzie nie sięgają wówczas podpory. Aby je ustabilizować, w grubości stropu projektuje się wymiany, czyli żelbetowe elementy, które bezpiecznie przenoszą obciążenia na sąsiednie płyty stropowe.

Jeśli uwarunkowania konstrukcyjne tego wymagają, przy otworach na schody wykonuje się obwodowy wieniec - wymiany stanowią wówczas jego część (fot. stropy.pl)
Jeśli uwarunkowania konstrukcyjne tego wymagają, przy otworach na schody wykonuje się obwodowy wieniec - wymiany stanowią wówczas jego część (fot. stropy.pl)

Wymian nie wystaje pod spodem stropu. Dzięki możliwości konstrukcyjnego zespolenia, chowa się w jego grubości. Schemat zbrojenia wymianu musi wynikać z obliczeń statycznych przeprowadzonych przez projektanta konstrukcji. Poglądowo można przyjąć, że zbrojenie podłużne stanowią cztery pręty średnicy od 8 do 12 mm, dwa górą i dwa dołem. Dolne pręty muszą być odgięte pod kątem ok. 135 stopni, tak, aby ich środkowa część zbroiła dolną strefę belki, zaś końce leżały na sąsiednich płytach. Długość prętów i szerokość strefy kotwienia oraz obecność zbrojenia pomocniczego (np. haki skrajne) wyznacza projektant na podstawie obliczeń. Całość spięta jest strzemionami.

Dodatkowo, dla zapewnienia właściwego utwierdzenia w stropie, przy wymianach potrzebne są tak zwane bigle, czyli układane poprzecznie (prostopadle do zbrojenia podłużnego) pręty wygięte w kształt wydłużonej litery U. Ich ramiona powinny mieć co najmniej ok. 1 m długości, żeby odpowiednio daleko zakotwiły się w stropie. Liczba bigli zależy od szerokości otworu.

Zbrojenie wymianów przygotowuje się i montuje równolegle z wieńcami i pozostałym zbrojeniem stropu, a następnie całość betonuje w jednym cyklu roboczym (fot. stropy.pl)
Zbrojenie wymianów przygotowuje się i montuje równolegle z wieńcami i pozostałym zbrojeniem stropu, a następnie całość betonuje w jednym cyklu roboczym (fot. stropy.pl)

Pręty zbrojenia podłużnego kładzie się na wierzchu – na prefabrykatach i w szalunku przygotowanym pod wymian. Pod bigle natomiast trzeba przygotować bruzdy w płytach stropowych. W tym celu należy na wymaganej długości odkuć kanały (w stropie Smart, Vetor) lub lekkie wypełnienie między belkami nośnymi (w stropie Teriva Panel). Później przestrzenie te wypełnia się nadbetonem.

Nie tylko przy schodach mamy do czynienia z koniecznością wykonania wymianu – dotyczy to wszystkich większych otworów w stropie, na przykład przy kominie, gdzie również swobodne krawędzie ciętych (krótszych) płyt wymagają utwierdzenia (fot. stropy.pl)
Nie tylko przy schodach mamy do czynienia z koniecznością wykonania wymianu – dotyczy to wszystkich większych otworów w stropie, na przykład przy kominie, gdzie również swobodne krawędzie ciętych (krótszych) płyt wymagają utwierdzenia (fot. stropy.pl)

Wymiany przy otworach na schody nie zawsze są potrzebne. Jeśli bieg schodowy usytuowany jest równolegle do dłuższej krawędzi płyt, można zaprojektować strop tak, aby otwór „naturalnie” wpasował się w układ prefabrykatów. Optymalny schemat dobiera się zawsze na etapie projektowania stropu lub jego adaptacji.


Przykładowe schematyczne rozwiązania żelbetowych wymianów w stropach panelowych przedstawiają poniższe rysunki (kliknij, aby powiększyć).

Schemat wymianu w stropie typu SMART (rys. stropy.pl)
Rys.1. Schemat wymianu w stropie typu SMART (rys. stropy.pl)

Rys.2. Schemat wymianu w stropie Teriva Panel (rys. stropy.pl)
Rys.2. Schemat wymianu w stropie Teriva Panel (rys. stropy.pl)

 


Masz pytania dotyczące stropów panelowych? Chcesz wycenić strop w swoim projekcie?
PRZEJDŹ DO FORMULARZA


Artykuł powstał we współpracy z ekspertami stropy.pl 
w ramach autorskiego cyklu >>> STROPY PANELOWE


 

Data publikacji: 23 marca 2021

Zobacz także

Dopuszczalna rozpiętość stropu determinuje nam układ konstrukcyjny wnętrza. Zobacz, jaką rozpiętość mają stropy panelowe (fot. stropy.pl)STROPY PANELOWE

Jakie znaczenie ma rozpiętość stropu?

Maksymalna rozpiętość stropów panelowych wynosi do 10,5 m. Co to daje nam, inwestorom? Co w praktyce oznacza dopuszczalna rozpiętość i dlaczego ten parametr jest w rozwiązaniach stropowych tak istotny?
Przed montażem stropu panelowego inwestor musi zapewnić dogodny dojazd i przygotować podpory w budynku. Resztą zajmuje się dostawca prefabrykatów (fot. stropy.pl)STROPY PANELOWE

Jak się przygotować do montażu stropu panelowego?

Montaż gotowych płyt stropowych przebiega szybko i sprawnie. Zanim to jednak nastąpi, potrzebny jest szereg prac przygotowawczych. Co powinniśmy zrobić, zanim prefabrykaty wjadą na budowę?
Minimalna głębokość oparcia płyt stropu TERIVA PANEL to 6 cm (fot. stropy.pl)BUDOWLANE DETALE

Oparcie stropu panelowego na ścianie

Prefabrykowane płyty stropowe powinno się opierać na kształtkach wieńcowych lub na warstwie betonowej „poduszki”.