Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Dodatkowe zbrojenie stropu

Stropy panelowe są fabrycznie zbrojone stalowymi cięgnami. Na budowie konstrukcję trzeba jednak jeszcze miejscowo dozbroić. Gdzie w stropie TERIVA PANEL potrzebne będą dodatkowe pręty?

W prefabrykowanych płytach stropowych TERIVA PANEL już na etapie produkcji umieszcza się podłużne pręty konstrukcyjne. Są to specjalne siedmiodrutowe sploty stalowe o średnicy Ø 6,85 mm, które dodatkowo przed formowaniem płyty poddaje się działaniu sił naciągowych. Dzięki temu po zabetonowaniu powstają elementy sprężone (strunobetonowe). Mają one większą wytrzymałość niż zwykłe żelbetowe elementy, charakteryzują się też mniejszym ugięciem. Poza tym podstawowym zbrojeniem prefabrykatów, na budowie przygotowuje się jeszcze dodatkowe zbrojenie wzmacniające.  

Zbrojenie nadpodporowe

Jest potrzebne przy rozpiętości płyt powyżej 4,5 m. Układa się je w strefie wieńców, zarówno przy wieńcach prostopadłych, jak i równoległych do płyt stropowych. Najlepiej jest wykonać zbrojenie nadpodporowe z siatki średnicy min. Ø 4 mm o oczkach 20 x 20 cm. Dzięki małej średnicy prętów bez problemu mieści się ona w grubości nawet najcieńszej zalecanej warstwy nadbetonu (4 cm). Arkusze siatki układa się na prefabrykatach wzdłuż całej strefy podporowej, pamiętając o zachowaniu zakładów. Siatka powinna być zakotwiona w wieńcu na całą jego szerokość.

Dodatkowe zbrojenie w obrębie wieńców równoległych (po lewej) i prostopadłych (po prawej) do płyt stropowych TERIVA PANEL (fot. KONBET, stropy.pl)
Dodatkowe zbrojenie w obrębie wieńców równoległych (po lewej) i prostopadłych (po prawej) do płyt stropowych TERIVA PANEL (fot. stropy.pl)

Zbrojenie nadpodporowe można też wykonać z pojedynczych prętów Ø 10 mm. Jest to jednak rozwiązanie wykorzystywane raczej w stropach grubszych (18-20 cm), z grubszą warstwą nadbetonu, ze względu na minimalną wymaganą grubość otuliny. Częściej też zbroi się w ten sposób strop, w którym wieńce są prostopadłe do płyt, czyli kiedy panele stropowe opierają się na wieńcu krótszymi krawędziami. Pręty umieszcza się wówczas na łączeniach płyt. Pręty zbrojeniowe powinny mieć długość ok. 1,3-1,4 m i być odpowiednio wygięte w celu poprawnego zakotwienia – przykładowe rozwiązanie przedstawia rysunek:

Jednostronne oparcie stropu TERIVA PANEL 16 prostopadle do wieńca z wykorzystaniem kształtek wieńcowych - schemat przygotowania zbrojenia nadpodporowego (rys. KONBET)
Jednostronne oparcie stropu TERIVA PANEL 16 prostopadle do wieńca z wykorzystaniem kształtek wieńcowych - schemat przygotowania zbrojenia nadpodporowego (rys. KONBET)

Zbrojenie nadpodporowe wykonuje się również nad wieńcami wewnętrznymi, kiedy mamy do czynienia z podparciem obustronnym. Arkusze siatki albo pręty zbrojeniowe muszą wtedy przekrywać obie strony podparcia stropu – w sposób analogiczny do opisanego wyżej podparcia jednostronnego.

Zbrojenie rozdzielcze

Z taką nazwą zetkniemy się w opracowaniach technicznych, chociaż zbrojenie to nie przypomina żeber rozdzielczych, jakie znamy z klasycznych stropów gęstożebrowych Teriva. Bardziej właściwą nazwą, odpowiedniejszą dla pełnionej funkcji, byłoby zbrojenie uciąglające albo scalające, bo jego zadaniem jest scalenie stropu złożonego z paneli i nadbetonu w monolityczną konstrukcję. W stropach TERIVA PANEL takie zbrojenie jest potrzebne przy płytach o długości powyżej 4 m.

Rozłożone co ok. 3 m siatki zbrojeniowe wzmacniają poprzecznie strop i spajają go w monolit (fot. KONBET, stropy.pl)
Rozłożone co ok. 3 m siatki zbrojeniowe wzmacniają poprzecznie strop i spajają go w monolit (fot. stropy.pl)

Zbrojenie rozdzielcze wykonuje się albo z rozłożonych co 3 m podwójnych prętów Ø 10 mm, albo z arkuszy siatki Ø 4 mm o oczkach 20 x 20 cm (podobnie jak zbrojenie nadpodporowe). Układa się je na żebrach, czyli na belkach płyt, w warstwie nadbetonu – nie są zagłębione w konstrukcji stropu.  

Dozbrojenie w miejscu obciążeń

Chodzi o obciążenia liniowe i skupione, np. od ścian działowych albo słupów więźby dachowej. Jeżeli ściana przewidziana jest prostopadle do żeber (belek nośnych), zaleca się umieścić pod nią w warstwie nadbetonu dwa pręty Ø 10 mm. Jeśli ściana ma stanąć w kierunku równoległym do żeber, powinno się tak rozplanować rozkład płyt stropowych, aby ściany stały nad belkami nośnymi lub miejscami łączenia płyt (zamkami). Do rozpiętości 4 m prawidłowe usytuowanie ścian jest wystarczającym warunkiem i nie ma potrzeby dozbrajania stropu. Przy płytach dłuższych niż 4 m konieczne jest wykonanie w zamku żebra wzmacniającego i dodatkowo poprzecznego zbrojenia rozdzielczego.

Zbrojenie poprzeczne musi przekrywać symetrycznie całą strefę liniowego obciążenia stropu. Minimalna długość prętów rozdzielczych to 160 cm (fot. KONBET, stropy.pl)
Zbrojenie poprzeczne musi przekrywać symetrycznie całą strefę liniowego obciążenia stropu. Minimalna długość prętów rozdzielczych to 160 cm (fot. stropy.pl)

Żebro wzmacniające przypomina konstrukcją wieniec pośredni. Składa się z czterech prętów Ø 10 mm połączonych strzemionami Ø 6 mm co 25 cm. Wysokość żebra zależy od grubości stropu – przy 16 cm zbrojenie musi zmieścić się w wysokości zamka, w stropach grubszych powinno częściowo wystawać ponad wysokość prefabrykatów, „wchodząc” w warstwę nadbetonu. Poprzeczne zbrojenie rozdzielcze tworzą pręty Ø 8 mm co 25 cm lub – jak w przypadku zbrojenia nadpodporowego – siatka min. Ø 4 mm o oczkach 20 x 20 cm.

Jeżeli nie ma możliwości rozplanowania stropu w taki sposób, aby ściana usytuowana była nad belką nośną lub łączeniem płyt, konieczne jest zaprojektowanie odrębnego żebra wzmacniającego w konstrukcji stropu.

Pamiętajmy, że mówiąc o dodatkowym zbrojeniu, nie mówimy o wieńcach, nadciągach, wymianach ani zbrojeniu na przebicie nad i pod słupami. Te oczywiście również musimy ułożyć i robimy to zgodnie z dokumentacją projektową. Jest to jednak nieodzowne w każdym stropie i nie wchodzi w zakres objęty zagadnieniem zbrojenia dodatkowego TERIVA PANEL.

 


Masz pytania dotyczące stropów TERIVA PANEL? Chcesz wycenić strop w swoim projekcie?
>>> PRZEJDŹ DO FORMULARZA


 

Artykuł powstał we współpracy z ekspertami stropy.pl 
w ramach autorskiego cyklu >>> STROPY PANELOWE

 

Data publikacji: 18 sierpnia 2021

Zobacz także

Wszystkie stropy wymagające zabetonowania potrzebują określonego czasu na związanie i do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości nie wolno usuwać spod nich podpór montażowych (fot. stropy.pl)STROPY PANELOWE

Po jakim czasie można rozszalować strop?

Oczekiwanie na moment usunięcia podpór spod stropu zawsze się inwestorom dłuży i często padają pytania o możliwość skrócenia tego okresu. Ile czasu potrzebują stropy panelowe, zanim będziemy mogli bezpiecznie je rozformować?
Specjalne preparaty zamykające powierzchnię betonu chronią przed utratą wilgoci, eliminując konieczność polewania stropu wodą przez kilka pierwszych dni (fot. Adam Penger)PYTANIA I DYLEMATY

Jak zabezpieczyć strop przed wysychaniem, kiedy nie ma możliwości pielęgnacji?

W piątek do południa musimy betonować strop, a na weekend wyjeżdżamy – i my, i wykonawcy. Nie ma kto polewać świeżego stropu wodą. Przy obecnej pogodzie (upały) obawiamy się popękania betonu. Czy można jakoś temu zaradzić?
Strop może być czynnikiem wpływającym na komfort akustyczny w domu (rys. Eryka Rakoczy)STROPY PANELOWE

Ciche stropy panelowe

Przez wielu inwestorów niesłusznie bagatelizowana, akustyka stropu ma ogromne znaczenie dla codziennego komfortu domowników. A stropy panelowe są jednymi z „najcichszych”.