Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Dodatkowe zbrojenie stropu

Stropy panelowe są fabrycznie zbrojone stalowymi cięgnami. Na budowie płytę stropową trzeba jednak jeszcze miejscowo dozbroić. Gdzie w stropie TERIVA PANEL potrzebne jest dodatkowe zbrojenie?

W prefabrykowanych panelach stropowych już na etapie produkcji umieszcza się podłużne pręty konstrukcyjne. Są to specjalne siedmiodrutowe sploty stalowe o średnicy Ø 6,85 mm, które dodatkowo przed formowaniem płyty poddaje się działaniu sił naciągowych. Dzięki temu po zabetonowaniu powstają elementy sprężone (strunobetonowe). Mają one większą wytrzymałość niż zwykłe żelbetowe elementy, charakteryzują się też mniejszym ugięciem.


Prefabrykaty TERIVA PANEL złożone są z dwóch połączonych ze sobą strunobetonowych belek i wypełnienia z pianobetonu (fot. KONBET, stropy.pl)

Poza tym podstawowym zbrojeniem zapewniającym nośność prefabrykatom, w stropie TERIVA PANEL najczęściej wykonuje się jeszcze dodatkowe zbrojenie wzmacniające.  

Zbrojenie nadpodporowe

Jest potrzebne przy rozpiętości płyt powyżej 4,5 m. Układa się je w strefie wieńców, zarówno przy wieńcach prostopadłych, jak i równoległych do płyt stropowych. Najlepiej jest wykonać zbrojenie nadpodporowe z siatki średnicy min. Ø 4 mm o oczkach 20 x 20 cm. Dzięki małej średnicy prętów bez problemu mieści się ona w grubości nawet najcieńszej zalecanej warstwy nadbetonu (4 cm). Arkusze siatki układa się na prefabrykatach wzdłuż całej strefy podporowej, pamiętając o zachowaniu zakładów. Siatka powinna być zakotwiona w wieńcu na całą jego szerokość.


Dodatkowe zbrojenie w obrębie wieńców równoległych (po lewej) i prostopadłych (po prawej) do płyt stropowych TERIVA PANEL (fot. KONBET, stropy.pl)

Zbrojenie nadpodporowe można też wykonać z pojedynczych prętów Ø 10 mm. Jest to jednak rozwiązanie wykorzystywane raczej w stropach grubszych (18-20 cm), z grubszą warstwą nadbetonu, ze względu na minimalną wymaganą grubość otuliny. Częściej też zbroi się w ten sposób strop, w którym wieńce są prostopadłe do płyt, czyli kiedy panele stropowe opierają się na wieńcu krótszymi krawędziami. Pręty umieszcza się wówczas na łączeniach płyt. Pręty zbrojeniowe powinny mieć długość ok. 1,3-1,4 m i być odpowiednio wygięte w celu poprawnego zakotwienia – przykładowe rozwiązanie przedstawia rysunek:


Jednostronne oparcie stropu TERIVA PANEL 16 prostopadle do wieńca z wykorzystaniem kształtek wieńcowych - schemat przygotowania zbrojenia nadpodporowego (ryc. KONBET)

Zbrojenie nadpodporowe wykonuje się również nad wieńcami wewnętrznymi, kiedy mamy do czynienia z podparciem obustronnym. Arkusze siatki albo pręty zbrojeniowe muszą wtedy przekrywać obie strony podparcia stropu – w sposób analogiczny do opisanego wyżej podparcia jednostronnego.

Zbrojenie rozdzielcze

Z taką nazwą zetkniemy się w opracowaniach technicznych, chociaż zbrojenie to nie przypomina żeber rozdzielczych, jakie znamy z klasycznych stropów gęstożebrowych Teriva. Bardziej właściwą, odpowiedniejszą dla pełnionej funkcji, byłoby zbrojenie uciąglające albo scalające, bo jego zadaniem jest scalenie stropu złożonego z paneli i nadbetonu w monolityczną konstrukcję. W stropach TERIVA PANEL zbrojenie rozdzielcze jest potrzebne przy płytach o długości powyżej 4 m.


Rozłożone co ok. 3 m siatki zbrojeniowe wzmacniają poprzecznie strop i spajają go w monolit (fot. KONBET, stropy.pl)

Zbrojenie rozdzielcze wykonuje się albo z rozłożonych co 3 m podwójnych prętów Ø 10 mm, albo z arkuszy siatki Ø 4 mm o oczkach 20 x 20 cm (podobnie jak zbrojenie nadpodporowe). Układa się je na żebrach, czyli na belkach płyt, w warstwie nadbetonu – nie są zagłębione w konstrukcji stropu.  

Dozbrojenie w miejscu obciążeń

Chodzi o obciążenia liniowe i skupione, np. od ścian działowych albo słupów więźby dachowej. Jeżeli ściana przewidziana jest prostopadle do żeber (belek nośnych), zaleca się umieścić pod nią w warstwie nadbetonu dwa pręty Ø 10 mm. Jeśli ściana ma stanąć w kierunku równoległym do żeber, powinno się tak rozplanować rozkład płyt stropowych, aby ściany stały nad belkami nośnymi lub miejscami łączenia płyt (zamkami). Do rozpiętości do 4 m prawidłowe usytuowanie ścian jest wystarczającym warunkiem i nie ma potrzeby dozbrajania stropu. Przy płytach dłuższych niż 4 m konieczne jest wykonanie w zamku żebra wzmacniającego i dodatkowo poprzecznego zbrojenia rozdzielczego.


Zbrojenie poprzeczne musi przekrywać symetrycznie całą strefę liniowego obciążenia stropu. Minimalna długość prętów rozdzielczych to 160 cm (fot. KONBET, stropy.pl)

Żebro wzmacniające przypomina konstrukcją wieniec pośredni. Składa się z czterech prętów Ø 10 mm połączonych strzemionami Ø 6 mm co 25 cm. Wysokość żebra zależy od grubości stropu – w stropach 16-centymetrowych zbrojenie musi zmieścić się w wysokości zamka, w stropach grubszych powinno częściowo wystawać ponad wysokość prefabrykatów, „wchodząc” w warstwę nadbetonu. Poprzeczne zbrojenie rozdzielcze tworzą pręty Ø 8 mm co 25 cm lub – jak w przypadku zbrojenia nadpodporowego – siatka min. Ø 4 mm o oczkach 20 x 20 cm.

Jeżeli nie ma możliwości rozplanowania stropu w taki sposób, aby ściana usytuowana była nad belką nośną lub łączeniem płyt, konieczne jest zaprojektowanie odrębnego żebra wzmacniającego w konstrukcji stropu.

Pamiętajmy, że mówiąc o dodatkowym zbrojeniu, nie mówimy o wieńcach, nadciągach, wymianach ani zbrojeniu na przebicie nad i pod słupami. Te oczywiście również musimy ułożyć i robimy to zgodnie z dokumentacją projektową. Jest to jednak nieodzowne w każdym stropie i nie wchodzi w zakres zbrojenia dodatkowego TERIVY PANEL.

 


Masz pytania dotyczące stropów TERIVA PANEL? Chcesz wycenić strop w swoim projekcie?
>>> PRZEJDŹ DO FORMULARZA


 

 

Data publikacji: 27 marca 2020

Zobacz także

Minimalna głębokość oparcia płyt stropu TERIVA PANEL to 6 cm (fot. stropy.pl)BUDOWLANE DETALE

Oparcie stropu panelowego na ścianie

Paneli stropowe powinno się opierać na kształtkach wieńcowych lub na warstwie betonowej „poduszki”.
Stropy panelowe TERIVA PANEL są łatwe w montażu i wygodne w eksploatacji (fot. KONBET)STROP

Zalety systemu TERIVA PANEL

Wygodny i szybki w montażu jak płytowy prefabrykat, funkcjonalny jak gęstożebrowy klasyk, sztywny, cichy i odporny na fuszerkę – TERIVA PANEL to strop nowej generacji.
Funkcję elementów dystansowych pełnią najczęściej gotowe podkładki lub listwy (fot. KMR)BUDOWLANE DETALE

Dystanse pod zbrojenie

Zbrojenie żelbetowych elementów konstrukcyjnych powinno być umieszone na elementach dystansowych.