Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Dlaczego wełna jest „eko”?

Naturalne surowce, deklaracje środowiskowe, zasada zrównoważonego rozwoju, zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez poprawę termoizolacyjności budynków, zaawansowany recykling i upcykling – filozofia ekologicznej świadomości towarzyszy wyrobom z wełny mineralnej na każdym etapie produkcji i eksploatacji.

Branża budowlana nie jest wdzięcznym tematem rozmów o ekologii. To jeden z mocniej obciążających środowisko sektorów, ale jednocześnie jedna z gałęzi najbardziej nam potrzebnych na co dzień. Jak pogodzić potrzeby rynku z ideą zrównoważonego rozwoju? Nie uda się tego zrobić jednowątkowo. Działania muszą mieć zasięg wielokierunkowy i angażować zarówno przedstawicieli branży, jak i nas, inwestorów, do świadomego zarządzania najpierw produkcją materiałów budowlanych, a potem własnym domem.  W jaki sposób w trend „eko” wpisuje się wełna mineralna?

Surowce naturalne i z odzysku

Wełna szklana wytwarzana jest przede wszystkim z piasku kwarcowego, czyli surowca dość powszechnego, oraz stłuczki szklanej – w większości pochodzącej z recyklingu. Znaczący procent odpadów surowcowych powraca w procesie technologicznym do obiegu wtórnego. Wełna skalna powstaje głównie z bazaltu, dodatkami są gabro, dolomit lub kruszywa wapienne. Przy produkcji wykorzystywane są nie tylko odpady własne, ale również te pochodzące z innych sektorów, np. metalurgii, elektrowni czy oczyszczalni ścieków, które nie mogą być poddane recyklingowi. Zamiast trafiać na wysypiska, znowu są przekształcane w składniki wartościowych wyrobów (tzw. upcykling). To ma nieporównywanie lepszy wpływ na środowisko niż klasyczny, zamknięty w obrębie jednej branży obieg wtórny.

Produkcja z troską o ochronę środowiska

Gdy mówimy o materiałach izolacyjnych, warto zastanowić się, jak one powstają i co robią producenci, by środowisko naturalne było jak najmniej obciążone. Wielu producentów rzetelnie opisuje swoje produkty pod kątem oddziaływania na środowisko i to nie tylko w czasie jego stosowania, ale w czasie całego okresu życia produktu.


Wyroby z wełny mineralnej są pod lupą producentów i niezależnych jednostek badawczych najpierw podczas produkcji, a później weryfikacji żywotności (fot. MIWO)

Producenci wełny mineralnej na bieżąco publikują raporty na temat ilości generowanych odpadów. Wdrażają też innowacyjne technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, sprężonego powietrza i gazu, potrzebnych podczas procesu produkcji. Ograniczają objętość gotowych wyrobów, poddając je kompresji, co umożliwia redukcję natężenia transportu i związanych z nim uciążliwości środowiskowych. Prowadzone są analizy cyklu życia produktu (LCA), uwzględniające wszechstronny wpływ wełny mineralnej na środowisko i jego zasoby – od wydobycia surowców i zużycia energii w procesie technologicznym, przez produkcję i cały okres eksploatacji, aż po zagospodarowanie odpadów. Wszystkie te działania świadczą o odpowiedzialnej polityce środowiskowej. Potwierdzają to m.in. deklaracje środowiskowe, wystawiane i weryfikowane przez niezależne jednostki badawcze.

Poprawa termoizolacyjności budynków

W oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą w naszych domach, a tym samym na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Redukcja zużycia energii oznacza bowiem ograniczenie emisji do atmosfery produktów ubocznych w postaci gazów cieplarnianych oraz niskich emisji, które rocznie w Polsce są przyczyną prawie 40 tys. zgonów. Dotyczy to zarówno starych budynków, które poddaje się kompleksowej termomodernizacji, jak i nowych, w których prewencyjnie przepisy nakazują zachowanie określonego standardu energetycznego. Wełna mineralna może być wykorzystana do ocieplenia wszystkich przegród zewnętrznych budynku – od strefy przyziemia, przez ściany, po dach. Wykonuje się z niej również otuliny przewodów instalacyjnych oraz ocieplenie komina. Szereg korzystnych cech użytkowych, takich jak sprężystość, paroprzepuszczalność czy ognioodporność, umożliwia wszechstronne zastosowanie i bezpieczną eksploatację w każdych warunkach i praktycznie w każdym typie budownictwa. Nic dziwnego, że jeśli chodzi o realną i długofalową poprawę termoizolacyjności budynków, to właśnie wełna mineralna jest w ścisłej czołówce najlepszych rozwiązań.

Idea zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z Raportem Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 roku „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Od dłuższego czasu koncepcja ta nie ogranicza się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko, ale równorzędnie traktuje poszanowanie środowiska, postęp społeczny i wzrost gospodarczy. Producenci wełny mineralnej aktywnie włączają się w tę ideę, począwszy od wspomnianych już wdrożeń technologicznych, przez wspieranie akcji termomodernizacyjnych i promujących świadome budowanie, po edukacyjne kampanie społeczne promujące ekologiczne zarządzanie domem. To tylko kropla w morzu globalnych potrzeb, ale każdym kolejnym „eko krokiem” dochodzi się do wspólnego celu.

 


Artykuł powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO w ramach autorskiego cyklu "Akademia Świadomego Budowania" (>>> ZOBACZ WSZYSTKIE ODCINKI)


Chcesz wiedzieć więcej o wełnie mineralnej?
Zajrzyj na stronę >>> miwo.pl.


 

Data publikacji: 12 listopada 2019

Zobacz także

Deklaracje Właściwości Użytkowych wyrobów z wełny mineralnej potwierdzają ich jakość (fot. MIWO)POROZMAWIAJMY O WEŁNIE

Rzetelna gwarancja

Prawidłowe wykonawstwo jest bardzo ważne, ale… z pustego i Salomon nie naleje. Priorytetem zawsze jest jakość materiału izolacyjnego. A nic nie jest lepszym jej gwarantem, niż potwierdzona badaniami dokumentacja.
Hydrofobizacja sprawia, że krople nie wsiąkają w strukturę wełny, tylko spływają po powierzchni (fot. MIWO)POROZMAWIAJMY O WEŁNIE

Po co wełnie hydrofobizacja?

Proces hydrofobizacji, któremu podczas produkcji poddawana jest wełna mineralna, zapewnia jej ochronę przed absorbowaniem wilgoci.
Czy lambda jest najważniejsza? - nagranie studyjne w ramach cyklu POROZMAWIAJMY O WEŁNIE

Czy lambda jest najważniejsza?

Jakie znaczenie dla materiału termoizolacyjnego ma współczynnik lambda? Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę rozpatrując parametry przegrody? Rozmowa z ekspertem MIWO.