Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Beton na strop

Jaka powinna być klasa wytrzymałości na ściskanie oraz konsystencja betonu na strop panelowy?

Informacje dotyczące parametrów betonu, w tym jego klasy, konsystencji i ewentualnych dodatków, znajdują się w dokumentacji technicznej stropu panelowego i należy podać je, zamawiając mieszankę z wytwórni. Właściwości betonu na strop panelowy nie różnią się specjalnie od innych typów płyt stropowych.

Klasa betonu. Wskazane jest stosowanie mieszanek betonowych o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 25 MPa, czyli beton klasy C25/30.

Jeśli chodzi o konsystencję betonu - nie mylić z gęstością - to i w zaleceniach, i na budowach wciąż używa się słowa „plastyczna”, choć nie funkcjonuje już ono w oznaczeniach normowych (w badaniach stosuje się odpowiadające wybranej metodzie symbole literowo-cyfrowe). Posługując się potocznym określeniem, za konsystencję plastyczną uważa się taką, przy której opad stożka (najpopularniejsza i najłatwiejsza do przeprowadzenia na budowie metoda sprawdzenia) wynosił 30-50 mm. Zgodnie z obecną klasyfikacją, stosując metodę opadu stożka, przedziałowi temu odpowiada konsystencja S1.

Warto przy tym pamiętać, że na finalną konsystencję betonu wpływ mają również warunki podczas transportu i układania. Jeśli jest bardzo gorąco, to dobrze jest skonsultować się z kierownikiem budowy i z wytwórnią, a w razie potrzeby zastosować dodatkowe środki chemiczne, np. opóźniające wiązanie. Niedopuszczalne jest rozrzedzanie betonu przez dodawanie wody!

Przed betonowaniem powierzchnię prefabrykatów należy odpylić i zwilżyć wodą, a samo betonowanie prowadzić trzymając rurę podajnika nisko, żeby uniknąć uderzania mieszanki o płyty i przemieszczenia zbrojenia (Teriva Panel, fot. stropy.pl)
Przed betonowaniem powierzchnię prefabrykatów należy odpylić i zwilżyć wodą, a samo betonowanie prowadzić trzymając rurę podajnika nisko, żeby uniknąć uderzania mieszanki o płyty i przemieszczenia zbrojenia (Teriva Panel, fot. stropy.pl)

Skoro już mowa o domieszkach do betonu – są one dzisiaj czymś powszechnym, a ich skuteczność nie budzi wątpliwości. Dzięki nim możemy betonować w warunkach obniżonej temperatury albo upału, redukujemy zjawisko skurczu, poprawiamy szczelność itp. O ile jednak w stropach typu Vector i Teriva Panel, gdzie beton stanowi zespoloną z prefabrykatami konstrukcyjną płytę, stosowanie domieszek uzależnione jest od lokalnych warunków i decyzji kierownika budowy (tak, jak przy każdym innym elemencie konstrukcyjnym), o tyle w przypadku stropu panelowego typu Smart, gdzie betonem wypełniamy tylko złącza dyblowe, dodatek uszlachetniający zaleca się „odgórnie”. Chodzi o specjalny superplastyfikator, który pozwala zredukować stosunek wody do cementu i tym samym zwiększyć wytrzymałość betonu, a jednocześnie eliminuje zjawisko skurczu i nadaje właściwości ekspansywne (rozszerzalność pod wpływem dojrzewania). Dodatek uszlachetniający wprowadza się do mieszanki na etapie przygotowania w wytwórni.


Masz pytania dotyczące stropów panelowych? Chcesz wycenić strop w swoim projekcie?
>>> PRZEJDŹ DO FORMULARZA
przejdź do formularza wyceny stropu


 

Data publikacji: 20 września 2021

Zobacz także

Stropy panelowe TERIVA PANEL dozbraja się poprzecznie i nadpodporowo oraz pod ścianami działowymi (fot. stropy.pl)STROPY PANELOWE

Dodatkowe zbrojenie stropu

Stropy panelowe są fabrycznie zbrojone stalowymi cięgnami. Na budowie płytę stropową trzeba jednak jeszcze miejscowo dozbroić. Gdzie w stropie TERIVA PANEL potrzebne jest dodatkowe zbrojenie?
Wszystkie stropy wymagające zabetonowania potrzebują określonego czasu na związanie i do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości nie wolno usuwać spod nich podpór montażowych (fot. stropy.pl)STROPY PANELOWE

Po jakim czasie można rozszalować strop?

Oczekiwanie na moment usunięcia podpór spod stropu zawsze się inwestorom dłuży i często padają pytania o możliwość skrócenia tego okresu. Ile czasu potrzebują stropy panelowe, zanim będziemy mogli bezpiecznie je rozformować?
Specjalne preparaty zamykające powierzchnię betonu chronią przed utratą wilgoci, eliminując konieczność polewania stropu wodą przez kilka pierwszych dni (fot. Adam Penger)PYTANIA I DYLEMATY

Jak zabezpieczyć strop przed wysychaniem, kiedy nie ma możliwości pielęgnacji?

W piątek do południa musimy betonować strop, a na weekend wyjeżdżamy – i my, i wykonawcy. Nie ma kto polewać świeżego stropu wodą. Przy obecnej pogodzie (upały) obawiamy się popękania betonu. Czy można jakoś temu zaradzić?