Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

PMBC, LSM, MDS… Co to za akronimy?

W budowlanej nomenklaturze często występują skrótowce lub symbole. Ich rozszyfrowanie może sprawiać kłopot nawet osobom zaznajomionym z branżą! Sprawdź, czy znasz popularne pojęcia z zakresu hydroizolacji budowli.

Nazwy produktów hydroizolacyjnych najczęściej są złożone i trudne do wymówienia. Dla ułatwienia producenci i wykonawcy posługują się więc akronimami, czyli zestawieniami pierwszych liter poszczególnych słów pełnej nazwy.

Skrótowce w dziedzinie chemii budowlanej

Zdecydowana większość skrótowców pochodzi z języka niemieckiego:

 • MDS (mineralische Dichtungsschlämmen) - mineralne szlamy uszczelniające,
 • FLK (Flüssigkunststoffen) - płynne tworzywa sztuczne,
 • KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen) - grubowarstwowe bitumiczne masy uszczelniające modyfikowane tworzywami sztucznymi,
 • FPD (flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung) - elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa,
 • MB (Multi Baudicht) – multifunkcjonalna hydroizolacja budowlana,
 • VF (vliesbeschichtetes) – pokryte tkaniną z włókna,
 • WU-Beton (wasserundurchlässigen Beton) – beton o zwiększonej odporności na przenikanie wody, określany zamiennie jako beton wodonieprzepuszczalny lub beton wodoszczelny.

Wraz z wprowadzeniem dla mas KMB normy europejskiej, nastąpiło odejście od niemieckiego na rzecz anglojęzycznego skrótowca PMBC (Polymer Modified Bituminous thick Coating). Obecnie, dla zachowania spójności i konsekwencji, zasadnym wydaje się wprowadzenie w materiałach uszczelniających generalnej zasady stosowania akronimów pochodzących od nazw anglojęzycznych:

 • PMBC (Polymer Modified Bituminous thick Coating) - modyfikowane polimerami grubowarstwowe masy bitumiczne – odpowiednik KMB,
 • MWG (Mineral Waterproofing Grouts) - cienkowarstwowe zaprawy uszczelniające – odpowiednik MDS,
 • LSM (Liquid Synthetic Materials) - płynne tworzywa sztuczne – odpowiednik FLK,
 • FPMC (Flexible Polymer Modified thick Coating) - elastyczne modyfikowane polimerami masy grubowarstwowe – odpowiednik FPD.

Proces anglicyzacji nomenklatury trwa, a póki co zarówno w potocznym obiegu, jak i w branżowej literaturze spotkać można akronimy obujęzyczne, dlatego warto je znać.

Symbole literowo-liczbowe

Poza skrótowcami, które uwalniają nas od konieczności pamiętania długich nazw produktów, wśród rozwiązań do hydroizolacji budowli spotkać można również literowo-liczbowe oznaczenia dotyczące ich składu lub zastosowania:

 • symbole 1K i 2K - oznaczają odpowiednio produkt jedno- lub dwukomponentowy (czyli o jednym lub dwóch składnikach),
 • symbole Wx-E, Wx-I, Wx-B – określają zastosowanie i klasę oddziaływania wody:

Wx-E - hydroizolacja przyziemia budynków, gdzie:

 • W – oddziaływanie wody
 • x – klasa (od 1 do 4)
 • E – zagłębiony w ziemi (niem. Erdberührt; można również kojarzyć z ang. External – zewnętrzny)

Wx-I - hydroizolacje wewnętrzne, gdzie:

 • W – oddziaływanie wody
 • x – klasa (od 0 do 3)
 • I – wewnętrzny (niem./ang. Innen/in)

Wx-B - hydroizolacje wewnętrzne, gdzie:

 • W – oddziaływanie wody
 • x – klasa (od 1 do 3)
 • B – zbiornik (niem. Behälter)

Oznaczenia producenta

W nazewnictwie funkcjonują również określenia, które nie są ogólnie przyjęte, ale wielu producentów stosuje je, bo ułatwiają szybką identyfikację cech produktów: ML – Multi Lack, XA – oznaczenie samoprzylepnej taśmy butylowej (X od „eXtra” i A od „adhezja”, czyli przyczepność), NBR – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, RM (Restaurier Mörtel) – zaprawa renowacyjna, RZ (Romanzement) – cement romański i inne.

Normy DIN

Na koniec ważny symbol DIN (Deutsches Institut für Normung) - Niemiecki Instytut Normalizacyjny. Normy DIN nie mają w Polsce statusu obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych, stanowią jednak zapis najnowszej wiedzy technicznej. Ich przestrzeganie, szczególnie w sytuacji, gdy brakuje polskich norm z danego zakresu, może mieć istotny wpływ na ostateczną skuteczność oraz trwałość wykonywanych prac.

 


Artykuł w ramach kampanii Akademia Świadomego Budowania we współpracy z firmą Remmers, producentem profesjonalnych uszczelnień.


 

 

 

Data publikacji: 19 lutego 2024

Zobacz także

Uszczelnienie przejść instalacyjnych - przebicie ściany fundamentowej rurą kanalizacyjną (fot. REMMERS)BUDOWLANE DETALE

Uszczelnienie przejść instalacyjnych

Woda i kanalizacja - jak prawidłowo wykonać uszczelnienie ściany fundamentowej w miejscu przejścia instalacyjnego?
Po erze królowania bitumów, na rynek hydroizolacji wkraczają hybrydowe polimery (fot. REMMERS)NOWOCZESNE USZCZELNIENIA W BUDYNKU

Hydroizolacje ery postbitumicznej

Papa na lepiku, długo, długo nic, potem masy KMB, szlamy mineralne i wreszcie hybrydowe polimery. Na przestrzeni ostatnich dekad w zakresie hydroizolacji nastąpił prawdziwy przełom. Co wyróżnia te najnowocześniejsze?
Uszczelnienie cokołu to ważny detal w nowoczesnym budynku (fot. REMMERS)BUDOWLANE DETALE

Uszczelnienie strefy cokołowej budynku

Pomimo realnych szkód wilgotnościowych, jakie woda wyrządza w strefie przyziemia, cokół budynku to detal wciąż zaniedbywany w temacie hydroizolacji. Zobacz, jak i czym powinno się go uszczelnić.