Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Systemowe pustaki Porotherm

Ściany to dla inwestora kluczowy etap budowy domu. Bardzo ważny jest zarówno wybór właściwego materiału jak i prawidłowe wykonawstwo. Ściany Porotherm to jednak nie tylko przeliczane na metry kwadratowe podstawowe pustaki. To kompletny system, na który składa się szereg akcesoriów – w tym różnorodne pustaki uzupełniające.

„Niech się mury pną do góry” – mówi znane budowlane powiedzenie. Proces wznoszenia ścian budynku jest najbardziej spektakularnym i szybko ewoluującym na oczach inwestora etapem. Dom zaczyna nabierać realnych kształtów i choć droga do końca jeszcze daleka, to gotowe ściany symbolicznie wyprowadzają ją na prostą. Nic dziwnego, że to właśnie im poświęcamy tyle uwagi. O ile jednak większość z nas wie, jak istotny jest dobór właściwego materiału do wzniesienia ścian, o tyle nie każdy zdaje sobie sprawę, że dla osiągnięcia oczekiwanego efektu równie ważna jest komplementarność systemu, czyli zastosowanie odpowiednich elementów uzupełniających.   

Kompletny system ścienny – co to znaczy?

Wybierając materiał na ściany domu, rozpatrujemy najważniejsze parametry, czyli np. izolacyjność termiczną pustaków albo klasę wytrzymałości na ściskanie. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że są różne typy ścian i pełnią one w domu różne funkcje. Nie sposób ich wszystkich wykonać z jednego typu pustaków. Dodatkowym utrudnieniem są narożniki oraz otwory okienne i drzwiowe, które przerywają ciągłość muru, a są przecież w domu nieuniknione. Kompletny system ścienny uwzględnia odmienne cechy oraz newralgiczne strefy ścian budynku. Jest to zestaw elementów dopasowanych do wybranej technologii, które uzupełniają podstawową, bazową konstrukcję ścian. Mają specyficzną budowę – inne rozmiary, układ drążeń, gładkie ścianki czy kieszenie - ale ich wspólnym zadaniem jest ułatwienie murowania, a w efekcie eliminacja błędów wykonawczych oraz zapewnienie maksymalnej funkcjonalności na etapie budowy i eksploatacji. Oczywiście niezbędnym elementem każdego profesjonalnego systemu są także szczegółowe rysunki i instrukcje, które wyjaśniają, jak wykonać dany detal.

Jakie pustaki uzupełniające są w ofercie Porotherm i gdzie je stosować?

Pustaki uzupełniające zawsze są kompatybilne z produktem podstawowym. Pasują do ścian tej samej grubości, mają jednakową wysokość i – jeśli tego wymaga ich zastosowanie – powierzchnie łączenia wyprofilowane w pióro-wpust.

  • Pustaki R (3/4)

Elementy te oznaczone są literą R (Porotherm 30 R Profi i Dryfix, Porotherm 44 R Profi i Dryfix). Mają taką samą wysokość i długość, co elementy podstawowe, ale są od nich węższe (ich szerokość jest równa ¾ szerokości bazowej). Stosuje się je w narożnikach.

Schemat rozwiązania narożnika w ścianie Porotherm 30 Dryfix - w każdej warstwie zastosowano skrajny pustak Porotherm 30 R Dryfix (rys. WIENERBERGER)
Schemat rozwiązania narożnika w ścianie Porotherm 30 Dryfix - w każdej warstwie zastosowano skrajny pustak Porotherm 30 R Dryfix (rys. WIENERBERGER)

Dlaczego to takie ważne? W narożniku ściana zmienia kierunek, a więc ostatni pustak danej warstwy i pierwszy „za rogiem” nie zazębiają się na pióro-wpust, tylko stykają prostopadle. W efekcie pojawia się trudność z poprawnym wykonaniem spoiny pionowej, a do tego od zewnątrz, po obu stronach narożnika, w co drugiej warstwie wystają nam pióra. Pustaki uzupełniające, dzięki mniejszym rozmiarom, umożliwiają zachowanie przewiązania w kolejnych warstwach – przy zapewnieniu poprawnego łączenia na pióro-wpust w spoinach pionowych muru. Jednocześnie, ponieważ pustaki narożnikowe mają gładkie zewnętrzne ścianki, powierzchnia muru w narożniku pozostaje jednolicie płaska i łatwo jest poprawnie, estetycznie wykończyć elewację bez konieczności docinania pustaków.

  • Pustaki połówkowe (1/2)

Pustaki połówkowe (fot. WIENERBERGER)

Oznaczone są symbolem 1/2 (Porotherm 30 1/2 Profi i Dryfix, Porotherm 38 1/2 Profi i Dryfix, Porotherm 44 1/2 Profi i Dryfix). Ich szerokość odpowiada połowie szerokości pustaka podstawowego. Po stronie wewnętrznej mają wyprofilowanie w pióro-wpust, dzięki czemu łatwo poprawnie je wmurować, ale ich zewnętrzna ścianka jest gładka. Służą jako uzupełnienia w narożnikach oraz otworach okiennych i drzwiowych.

  • Pustaki łączone po dwa - czyli wariant połówkowy z wypełnieniem

Pustak łączony po dwa, z wypełnieniem z wełny (fot. WIENERBERGER)W ścianach z pustaków wypełnianych wełną mineralną zamiast odrębnych pustaków połówkowych w asortymencie są pustaki łączone po dwa, przeznaczone do łatwego przecięcia na budowie (Porotherm 44 ½ T Dryfix, Porotherm 38 ½ T Dryfix, Porotherm 30 ½ T Dryfix). Stosuje się je w narożnikach, strefach podparapetowych oraz ościeżach otworów okiennych i drzwiowych. Takie rozwiązanie umożliwia otrzymanie gładkich ścianek zewnętrznych po przecięciu np. zwykłą piłą typu aligator.

Musimy pamiętać, że ponieważ pustaków wypełnianych wełną używa się w ścianach jednowarstwowych, szczególnie istotna jest tu dbałość o detale związane z prawidłowym wykonaniem aby uniknąć mostków termicznych, które mogłyby zwiększać straty ciepła z budynku, co jest związane z energooszczędnością i estetyką elewacji.

>>> ZOBACZ WIĘCEJ O WYKORZYSTANIU PUSTAKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W OBRÓBCE TRUDNYCH MIEJSC ŚCIAN

  • Pustaki z kieszeniami (K)

Pustaki z kieszeniami Porotherm 44 K EKO - pełen i połówkowy (fot. WIENERBERGER)
Oznaczone są literą K. Wykorzystuje się je w ścianach wykonanych w systemie Porotherm 44 EKO+ Profi i Dryfix, w narożnikach oraz otworach okiennych i drzwiowych. W celu zapewnienia właściwego przewiązania, dostępne są elementy pełne i połówkowe (Porotherm 44 K EKO+ Profi i Dryfix, Porotherm 44 ½ K EKO+ Profi i Dryfix). W kieszeniach można umieścić materiał ociepleniowy, eliminując w ten sposób mostki termiczne w spoinach narożników oraz w miejscach osadzenia stolarki.

  • Uniwersalne pustaki łączone po 3

Do popularnych ścian dwuwarstwowych o grubości 25 cm przeznaczone są pustaki do wygodnego przecięcia na 3 części (fot. WIENERBERGER)

Do popularnych ścian dwuwarstwowych o grubości 25 cm przeznaczone są pustaki do wygodnego przecięcia na 3 części (Porotherm 25 3x1/3 P+W/Profi/Dryfix). Pozwalają na precyzyjne i szczelne wykonanie zarówno narożników, jak i otworów. Zmodyfikowany układ drążeń sprawia, że bez użycia specjalistycznych narzędzi, zwykłym młotkiem można podzielić pustak uzyskując płaską, gładką ściankę zewnętrzną

Pustaki Porotherm 25 3x1/3 umożliwiają wygodne rozwiązanie narożnika. Po docięciu umożliwiają zachowanie prawidłowego przewiązania w kolejnych warstwach. Jednocześnie ich zewnętrzne gładkie ścianki licują z elewacją, ułatwiając jej ocieplenie i wykończenie.

Rozwiązanie narożnika z wykorzystaniem pustaków Porotherm 25 3x1/3 (rys. WIENERBERGER)
Rozwiązanie narożnika z wykorzystaniem pustaków Porotherm 25 3x1/3 (rys. WIENERBERGER)

Ten typ pustaka to również doskonałe uzupełnienie w otworach okiennych i drzwiowych. Ościeża to miejsca newralgiczne. Podobnie jak w narożnikach, tutaj również powinniśmy unikać odsłaniania w ościeżu profilowanych powierzchni czołowych, czy powierzchni po przycięciu. Ponadto musimy zapewnić stabilne, równe podłoże dla zamocowania okien i drzwi. Pustaki Porotherm 25 3x1/3 rozwiązują oba kłopoty. Dzięki wyprofilowaniu łatwo wmurowuje się je w ścianę, a jednocześnie płaska powierzchnia i wzmocnione ścianki zewnętrzne zapewnią prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki. Co więcej, dociętą 1/3 część pustaka można odwrócić i układać płasko również w dolnym ościeżu, pod parapetem.

Wykorzystanie pustaków Porotherm 25 3x1/3 do prawidłowej obróbki ościeży otworu okiennego i strefy podparapetowej (rys. WIENERBERGER)

Wykorzystanie pustaków Porotherm 25 3x1/3 do prawidłowej obróbki ościeży otworu okiennego i strefy podparapetowej (rys. WIENERBERGER)

  • Pustaki wentylacyjne

Pustaki wentylacyjne Porotherm (fot. WIENERBERGER)

W asortymencie Porotherm znajdziemy pustaki wentylacyjne jedno- i dwukanałowe, o okrągłych lub prostokątnych przekrojach kanałów. Dzięki temu rozwiązaniu nie sprawia problemów przeprowadzenie ciągów wentylacyjnych w ścianach domu – bez wprowadzania odmiennego materiału. Ceramiczne pustaki łatwo się muruje, a potem wykańcza, dzięki komplementarności z pustakami ściennymi Porotherm.

Nie tylko pustaki, czyli pełny system

Poza kompletnym systemem ściennym, czyli właściwie dobranymi elementami murowymi, nie możemy zapomnieć o odpowiednich do różnych technologii murowania zaprawach, zwłaszcza o tych nowoczesnych, do murowania na cienką spoinę: suchej zaprawie poliuretanowej Porotherm Dryfix i zaprawie klejowej Porotherm Profi. Dzięki nim prace przebiegają szybko, schludnie, ograniczamy też do minimum obecność wilgoci technologicznej (w przypadku Porotherm Dryfix nie ma jej wcale) co znacznie poprawia termoizolacyjność ściany i skraca czas budowy. Pamiętajmy też o pozostałych elementach uzupełniających, takich jak gotowe belki nadprożowe nad drzwi i okna i belkowo-pustakowy strop ceramiczny oraz kształtki wieńcowe. Warto zachować jednorodność materiałową w całym budynku.

 


Źródło: materiały prasowe Wienerberger Ceramika Budowlana.

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Zobacz także

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków. Jak zmieniają się dotychczasowe wartości U i Ep dla budynków jednorodzinnych?SZCZYPTA TEORII

Nowe wartości U i Ep

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków. Jak zmieniają się dotychczasowe wartości U i Ep dla budynków jednorodzinnych?
Postępowanie według wytycznych producent i wykorzystywanie w miarę możliwości gotowych rozwiązań to patent na sprawną i czystą budowę (fot. H+H)ŚCIANY

H+H patenty na ściany

W większości ścian w domu mamy otwory okienne lub drzwiowe. Ich wykonanie wiąże się z koniecznością docinania elementów, przygotowania nadproży, a w strefie podokiennej - ułożenia zbrojenia chroniącego przed pękaniem. Jak sobie z tym radzić, żeby budowa ścian przebiegała szybko i wygodnie?
AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Nowe pustaki Porotherm D

Wienerberger rozszerza ofertę ceramicznych rozwiązań ściennych i wprowadza na rynek nowe, lżejsze pustaki ceramiczne Porotherm D.