Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Wymagane dokumenty

Zanim wbije się w ziemię przysłowiową pierwszą łopatę, najpierw trzeba zadbać o to, aby budowa była legalna. Do wyboru mamy zgłoszenie lub pozwolenie.

Zgłoszenie budowy jest dobre wtedy, kiedy zależy nam na czasie - ale nie zawsze jest możliwe. Pozwolenie natomiast jest rozwiązaniem uniwersalnym. Jedno i drugie rozwiązanie jest formą praworządnego ubiegania się o legalną budowę. Tyle tylko, że z opcji zgłoszenia nie zawsze można skorzystać. Nie podlega mu budowa domu bliźniaczego, szeregowego, częściowo usługowego (ze względu na uciążliwość dla sąsiadów) czy położonego na obszarach chronionych. Wtedy konieczne jest ubieganie się o pozwolenie na budowę.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu (od momentu złożenia kompletnej dokumentacji) trwa do 79 dni - najpierw 65 dni ma urząd na weryfikację dokumentów, a kolejne 14 na ewentualne sprzeciwy i uprawomocnienie się decyzji. Zgłoszenie, od chwili złożenia papierów, powinno zostać rozpatrzone w ciągu 21 dni, choć dobrze jest odczekać jeszcze tydzień dłużej, bo ewentualny sprzeciw może nadejść pocztą z opóźnieniem - obowiązuje data stempla pocztowego. W przypadku zgłoszenia nie ma też oficjalnego potwierdzenia decyzji pozytywnej - ustawa przewiduje tak zwaną "milczącą zgodę", czyli brak sprzeciwu uznaje się za zgodę na budowę.

Kiedy można dokonać zgłoszenia i jakich należy dopełnić formalności - w artykule zgłoszenie budowy.

Kolejne kroki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w artykule pozwolenie na budowę.

Obiekty nie wymagające żadnych formalności

Bez pozwolenia ani zgłoszenia wolno nam postawić na działce:

  • dwie wiaty (na każdy 1000 m​2​) o powierzchni zabudowy do 50 m2 każda
  • altanę ogrodową o powierzchni zabudowy do 25 m2​ i wysokości do 5 m (dach skośny) lub do 4 m (dach płaski) - dodatkowo altana może być rozbudowana o taras nie większy niż 12 m2
  • ogrodzenie o wysokości do 2,2 m
  • tymczasowe obiekty przeznaczone do użytkowania podczas budowy oraz barakowozy stawiane na czas robót

Wolno też wykonać następujące prace:

  • wszelkie instalacje wewnętrzne budynku oraz przyłącza między siecią a budynkiem, przy czym te ostatnie wymagają sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii mapki do celów projektowych
  • przebudowę budynków istniejących (oprócz ingerencji w konstrukcję ścian zewnętrznych)
  • docieplenie budynków
  • utwardzenie powierzchni działki
  • wykonanie obudowy studni
  • montaż urządzeń typu pompa ciepła, fotowoltaiki, kolektory słoneczne

Trzeba pamiętać, że brak konieczności dopełnienia formalności przy budowie nie oznacza, że obowiązuje pełna samowola budowlana. Nadal trzeba stosować się do lokalnych przepisów i do warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli organ wykryje nieprawidłowości, nakaże rozebranie postawionych obiektów i uiszczenie mandatu, pomimo iż nie podlegają one nawet obowiązkowi zgłoszenia.

Data publikacji: 2 marca 2018

Zobacz także

FORMALNOŚCI

Zgłoszenie nie zwalnia z papierologii

Wraz z kolejnymi nowelizacjami prawa budowlanego możemy budować coraz więcej obiektów na zgłoszenie. Nie zwalnia nas to jednak z dopełnienia pewnych formalności.
Projekt gotowy jest bezpieczny, indywidualny - kuszący... (fot. PIXABAY)FORMALNOŚCI

Projekt gotowy czy indywidualny?

Zastanawiasz się, czy kupić projekt gotowy, czy zamówić u architekta "dom na miarę"? Oto kilka wskazówek, które ułatwią dokonanie wyboru.
Niektóre zmiany bezwzględnie wymagają konsultacji z konstruktorem (fot. BRAAS)FORMALNOŚCI

Zmiany w projekcie

Zastanawiasz się nad zmianą materiału ściennego, wysokości ścianki kolankowej, pokrycia dachowego? Zobacz, z czym wiążą się takie decyzje - i których na własną rękę lepiej nie podejmować. Wywiad z przekierowaniem na blog "o prawie budowlanym".