Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Podbudowa... ze szkła

Płyta fundamentowa wymaga stabilnej podbudowy i porządnego ocieplenia. Używając kruszywa ze szkła piankowego, otrzymujemy nośne podłoże i termoizolację w jednym.

Szkło piankowe to lekki i mało ściśliwy materiał wykazujący trwałą odporność na ogień, wodę, korozję biologiczną i fizykochemiczną, gnicie oraz atak szkodników (zobacz więcej o szkle piankowym). Użycie go zamiast zwykłego tłucznia kamiennego czy pospółki pozwala zrezygnować z docieplenia płyty fundamentowej, co znacznie skraca czas trwania prac. Nie trzeba obawiać się o nośność takiej warstwy. rawidłowo przygotowana podbudowa świetnie radzi sobie z przejmowaniem obciążeń i ich równomiernym przekazywaniem na grunt. Choć kruszywo jest bardzo lekkie i wydaje się kruche, jego wytrzymałość na ściskanie nie jest mała (1,2-2,5 MPa). Aby jednak nadawało się na warstwę nośną, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy to odpowiednia grubość - zaleca się nie mniej niż 20 cm (choć dopuszczalne jest nawet 12 cm), a najlepiej celować w 30-40 cm. Drugi warunek to poprawne zagęszczenie. Podczas mechanicznego ubijania objętość kruszywa maleje, dlatego należy przewidzieć około 30% naddatek. 

Izolacyjność termiczna

Kruszywo ze szkła piankowego nie ma wprawdzie rekordowo niskiej przewodności cieplnej - λ = 0,06-0,08 W/(m.K), podczas gdy XPS ma λ = 0,03 W/(m.K) - ale nie ma to większego znaczenia, skoro i tak z założenia układa się je warstwą co najmniej 30 cm. Norma wymaga, aby współczynnik przenikania ciepła U dla podłogi na gruncie (w tym przypadku płyty fundamentowej) był nie większy niż 0,3 W/(m2.K). Stosując warstwę szkła piankowego grubości 30 cm uzyskujemy współczynnik U = 0,22-0,25 W/(m2.K), przy 40 cm U = 0,17-0,19 W/(m2.K). Nie trzeba zatem stosować żadnego dodatkowego docieplenia na przykład z płyt XPS (to nawet niewskazane ze względu na to, że powierzchnia podbudowy nie wykazuje wystarczającej płaskowści do poprawnego ich ułożenia), a jeśli wymagany jest wyższy standard energetyczny - można po prostu zwiększyć grubość podbudowy. Przy 60 cm U strefy podłogowej osiąga wartość 0,11-0,13 W/(m2.K). W celu zapewnienia lepszej ochrony termicznej strefy obwodowej budynku, zaleca się poszerzenie podbudowy o metrową opaskę (to korzystnie wpływa również na stabilizację podłoża).

Wykonanie

Prace rozpoczyna się od przygotowania wykopu i zniwelowania jego dna. Jeśli płyta ma mieć układ schodkowy albo ze względów projektowych podbudowa ma mieć różną grubość, to trzeba to uwzględnić formując wykop. W przypadku gdy nie planuje się opaski wokół budynku, można od razu przygotować ocieplenie krawędzi z pionowych płyt XPS zagłębionych w ziemi (tak, jak ma to miejsce przy tradycyjnej podbudowie - zobacz tutaj). Następnie całe dno i boki wykłada się geowłókniną. Na tym etapie muszą już być rozprowadzone wszelkie przewody instalacyjne i przepusty.

 Rys.1. Przykładowe rozwiązanie podstawowe

Kruszywo najlepiej zamówić w workach (mają pojemność 1, 2 lub 3 m3). Od spodu mają wentyl, który pozwala wysypywać bryłki stopniowo na całej powierzchni, a potem uzupełnić braki dokładnie w wyznaczonym miejscu. Materiał dowożony luzem trudniej jest rozgarnąć. Istotne jest też, żeby zamówić dostateczną ilość szkła piankowego, uwzględniając naddatek na kompresję podczas zagęszczania: dla docelowej warstwy grubości 30 cm trzeba usypać 40 cm luźnego kruszywa. Na 100 m2 płyty potrzeba zatem około 40 m3 materiału (czyli na przykład 20 worków po 2 m3).

Ważne, aby określając metraż płyty po jej obrysie nie zapomnieć o doliczeniu opaski wokół budynku!

Kruszywo należy rozgarnąć grabiami lub łopatą, a następnie zagęścić mechanicznie zagęszczarką (płytą wibracyjną) lub walcem (zobacz film). Wykonawcy przestrzegają tu, aby nie zapomnieć o odpowiednim ubiorze i rękawicach, maskach oraz okularach ochronnych, bo produkt mocno pyli. Ustabilizowaną podbudowę osłania się folią polietylenową i na niej przygotowuje szalunek płyty fundamentowej. Następnie na podkładkach dystansowych układa się zbrojenie i całość betonuje. 


Podziękowania dla firmy Geocell za udostępnienie materiałów oraz dla Sławomira Nazimka z firmy Extra Dom Sp. z o.o. za konsultacje.

Data publikacji: 7 lutego 2018

Zobacz także

Płyta to dość wymagający sposób posadowienia budynku (fot. VEGA-SYSTEM)FUNDAMENTY

Płyta krok po kroku

Chcesz posadowić dom na płycie fundamentowej i nie wiesz, co Cię czeka? Zobacz, jak wygląda typowy przebieg prac.
Czy warto inwestować w izolację ław fundamentowych? (fot. M. Pawlak)FUNDAMENTY

Pozioma izolacja ław

Robić czy nie robić? Na ławie czy pod ławą? Po co, jak i z czego? Sprawdź, w co inwestujesz.
Piorunochron musi być ciągły (fot. KMR)FUNDAMENTY

Piorunochron

Instalacja odgromowa ratuje nasze domy (i życia) przed skutkami uderzenia pioruna. Można uziemić ją w fundamentach albo wykonać system punktowy lub otokowy.