Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Zbrojenie spoiny pod oknem

Aby ściana pod otworem okiennym nie popękała wskutek naprężeń rozciągających, spoinę wsporną należy wzmocnić zbrojeniem.

Otwór okienny przerywa ciągłość muru i zaburza tym samym równomierny rozkład naprężeń ściskających. Przy krawędziach otworu zachodzi ich koncentracja, a pod otworem w ścianie pojawiają się niekorzystne naprężenia rozciągające, co może być przyczyną pojawienia się spękań lub rys w narożach strefy podokiennej (dotyczy to wszystkich nowoczesnych materiałów ściennych). Aby temu zapobiec, w najwyższej spoinie pod otworem umieszcza się poziome zbrojenie.

Do zbrojenia spoin wspornych można użyć kratowniczek Murfor z ocynkowanej stali. Ich pręty są spłaszczone i mają grubość 1,5 mm, więc bez trudu mieszczą się w cienkiej warstwie zaprawy (a właśnie cienkowarstwowe spoiny spotkamy w większości nowoczesnych konstrukcji murowych). Krzyżulce wzmacniają przy tym spoinę całopowierzchniowo, jak siatka, co korzystnie wpływa na rozkład naprężeń. Systemy Murfor nadają się oczywiście również do ścian murowanych na tradycyjne grube spoiny, elementy mają wówczas nieco większy przekrój.

W ścianach z betonu komórkowego umieszczone w cienkiej spoinie zbrojenie Murfor dobrze współpracuje z murem. Szerokość kratowniczki (od 4 do 19 cm) dobiera się odpowiednio do grubości ściany (fot. SOLBET)
W ścianach z betonu komórkowego umieszczone w cienkiej spoinie zbrojenie Murfor dobrze współpracuje z murem. Szerokość kratowniczki (od 4 do 19 cm) dobiera się odpowiednio do grubości ściany (fot. SOLBET)

Zamiast kratowniczek, do zbrojenia spoin wspornych można wykorzystać również siatki (taśmy) z włókna szklanego Murfor Compact, wzmocnione stalowymi strunami o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Mają szerokość 50 mm lub 100 mm, a ich układ zależy od rodzaju i grubości przegrody – przykładowo do murów z betonu komórkowego grubości 24 cm stosuje się układane obok siebie dwa pasma 50 mm (I50), do szerszych trzy pasma 50 mm lub dwa pasma 100 mm (I100).

Siatki Murfor Compact rozwija się na pożądaną długość z poręcznych 30-metrowych rolek (fot. TR)
Siatki Murfor Compact rozwija się na pożądaną długość z poręcznych 30-metrowych rolek (fot. TR)

Warunki prawidłowego wykonania zbrojenia:

  • właściwe otulenie zaprawą – zbrojenie musi być w całości zatopione w zaprawie, nie może leżeć bezpośrednio na bloczkach ani na wierzchu spoiny,
  • odległość od zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi muru co najmniej 2 cm,
  • odpowiednia długość – zbrojenie powinno zachodzić min. 50 cm poza krawędź otworu (po obu stronach), co oznacza, że musi być co najmniej 1 m dłuższe niż szerokość otworu,
  • zakłady na łączeniach – przy rozpiętościach otworów większych niż 3 m (tyle wynosi maksymalna długość kratowniczek Murfor) zbrojenie łączy się na zakład 20-25 cm (w przypadku zbrojenia siatkami z rolki Murfor Compact nie stosuje się zakładów, bo siatkę rozwinąć można z dłuższego odcinka).

 

 

 


Konsultacje: Solbet, Nova.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

Data publikacji: 4 maja 2020

Zobacz także

Prefabrykowana belka w nadprożu zespolonym współpracuje z nadmurówką - o nośności przesklepienia decyduje zarówno szerokość belki, jak i wysokość nadmurowania (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Nadproże zespolone z betonu komórkowego

Elementem wchodzącym w skład nadproża zespolonego jest prefabrykowana płaska belka nadprożowa – zbrojona. Musi być poprawnie osadzona w murze oraz dodatkowo nadmurowana stosownie do wymaganej nośności przesklepienia. Na co zwrócić uwagę?
Jak poprawnie wykonać poziomą izolację między ścianami fundamentowymi a murami parteru? (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Pozioma izolacja pod ścianami nadziemia

Zadaniem poziomej izolacji układanej na ścianach fundamentowych - pod murami budynku - jest ochrona przed podciąganiem przez nie wilgoci. Z czego i jak poprawnie ją wykonać?
W ścianach jednowarstwowych staranne przygotowanie newralgicznych stref jest szczególnie istotne (fot. WIENERBERGER)JEDNOWARSTWOWE Z CERAMIKI

Trudne miejsca w ścianach jednowarstwowych

Strefy wokółokienne, wieniec, styk z dachem – ich prawidłowe wykonanie jest w ceramicznych ścianach jednowarstwowych szczególnie istotne. Jak uniknąć mostków termicznych i zachować jednorodność systemu?