Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Połączenie ściany działowej ze stropem

Między stropem a górną powierzchnią murowanej ściany działowej powinno się zostawić szczelinę, którą następnie wypełnia się materiałem elastycznym.

Murowane ściany działowe stawia się po wykonaniu ścian nośnych i stropów w budynku. Ponieważ wskutek obciążeń eksploatacyjnych strop nieznacznie się ugina, ściana działowa nie powinna się z nim stykać – pod naporem mogłaby ulec uszkodzeniu. Dlatego zostawia się między nimi szczelinę szerokości 15-20 mm (przy dużych rozpiętościach, z powodu dużych ugięć stropu może to być nawet 30 mm). Po zakończeniu prac murarskich szczelinę wypełnia się elastycznym materiałem: najczęściej pianką (montażową lub lepiej trwale plastyczną) albo – jeśli wymagana jest odporność ogniowa – twardą wełną mineralną.

Szczelina między stropem a ostatnią warstwą bloczków ściany działowej zapobiega uszkodzeniom spowodowanym ewentualnym ugięciem stropu podczas eksploatacji (fot. H+H)
Szczelina między stropem a ostatnią warstwą bloczków ściany działowej zapobiega uszkodzeniom spowodowanym ewentualnym ugięciem stropu podczas eksploatacji (fot. H+H) 

W celu ustabilizowania ściany zaleca się przytwierdzić ją do stropu punktowo za pomocą stalowych kątowników. Rozwiązanie mocowania powinien określić projektant, uwzględniając obciążenia poziome i przewidywane wykończenie ściany (pod cienkim tynkiem trudno ukryć ewentualne łączniki). Jednym z wygodniejszych sposobów utwierdzenia ściany jest osadzanie kątowników w pionowych spoinach:

Przykładowe połączenie ściany działowej ze stropem (rys. H+H):

Przykładowe połączenie ściany działowej ze stropem (rys. H+H):

1 - murowana ściana działowa
2 - strop
3 – szczelina dylatacyjna szerokości 15-20 mm, wypełniona materiałem elastycznym
4 – łączniki stalowe DS mocowane wkrętami do stropu (w ścianie z betonu komórkowego umieszcza się je w co drugiej pionowej spoinie)

 

 

 


Konsultacje: H+H.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

Data publikacji: 10 marca 2020

Zobacz także

Przewiązanie muru zapewnia prawidłowy rozkład obciążeń skupionych (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Prawidłowe przewiązanie muru

Minimalne przewiązanie, czyli odległość, o jaką powinny mijać się spoiny pionowe w poszczególnych warstwach ściany, zależy od wysokości elementów murowych. 
Nadwieszenie ściany może sięgać 1/3 grubości muru (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Nadwieszenie ściany

Ile maksymalnie murowana ściana może "wisieć" wysunięta poza ścianę fundamentową?
W technologii Porotherm Dryfix wszystkie detale muszą być wykonane z dużą precyzją i ściśle wg instrukcji producenta (fot. WIENERBERGER)JEDNOWARSTWOWE Z CERAMIKI

Podstawowe zasady murowania na sucho

Technologia Porotherm Dryfix to budowlana innowacja, a więc i wytyczne wykonawcze trochę się od tradycyjnych różnią. Na co zwrócić szczególną uwagę budując ceramiczne ściany jednowarstwowe?