Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Uproszczone procedury budowlane

Budowa bez pozwolenia już nie tylko dla domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 i pełna cyfryzacja? Zobacz, jakie ułatwienia dla inwestorów niosą zmiany przepisów w 2023 roku.

Nowy rok, nowe wyzwania… i spore zmiany dla projektantów oraz inwestorów. Ustawa, która co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku (a w rzeczywistości, wskutek różnych czynników, poszczególne przepisy obowiązywać będą w datach późniejszych, aż do czerwca), wprowadza pełną cyfryzację i uproszczenie procedur – w tym zniesienie konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, już bez ograniczenia powierzchni zabudowy, a jedynie spełniających określone kryteria.

W zeszłym roku przepisy zaskoczyły nas możliwością budowy bez pozwolenia i bez kierownika budowy domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 (na cele mieszkalne). Ze względu na związane z brakiem dokumentacji i kontroli trudności kredytowe, niewielu inwestorów zdecydowało się na taki wariant. Obecnie, zgodnie z ustawą, nie będzie wymagała decyzji o pozwoleniu na budowę budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego o powierzchni zabudowy powyżej 70m2, spełniającego następujące kryteria:

  • w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora,
  • nie więcej niż dwukondygnacyjnego,
  • którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Uwaga: taki budynek będzie jednak wymagał prowadzenia budowy przez kierownika budowy. To istotna dla inwestorów i na pewno ważna dla banków kwestia.

Niezależnie od powyższego, zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także z obowiązku dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej, stają się:

  • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną o prostej konstrukcji i powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 6 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • przydomowe schrony i ukrycia doraźne.

Kolejna zmiana to pełna cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, obejmująca składanie wniosków i wydawanie dokumentów oraz prowadzenie elektronicznego dziennika budowy. Ma to umożliwić wygodniejsze i szybsze przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej organowi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Rządowa aplikacja do składania wniosków dostępna jest pod linkiem:

>>> https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Elektroniczny dziennik budowy:

>>> https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/prezentacja_edb_dla_winb_18.02.2022.pdf

Miany w prawie budowlanym- uproszczenie procedur i pełna cyfryzacja

Na czerwiec 2023 roku planowane jest też wejście w życie przepisów związanych z Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB), który jest zintegrowany z systemami:

  • e-Budownictwo – dostęp do danych z wniosków składanych przez inwestorów w procesie inwestycyjno-budowlanym,
  • e-CRUB – dostęp do danych o osobach posiadających uprawnienia budowlane,
  • Elektroniczny Dziennik Budowy i Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego,
  • System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (e-SNRWB) – w celu pozyskania danych o wyniku badania próbki pobranej na budowie przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) – w celu pozyskania danych o użytkowanych źródłach ciepła lub spalania paliw.

ZOBACZ TEŻ:
>>> Zakończenie budowy i mechanizm żółtej kartki


 

Data publikacji: 13 stycznia 2023

Zobacz także

Za nielegalne użytkowanie budynku, czyli wprowadzenie się bez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi kara - zobacz więcej na domszytynamiare.pl (fot. workshop4U)FORMALNOŚCI

Kara za nielegalne użytkowanie budynku

Zgodnie z przepisami, za użytkowanie obiektu bez pozwolenia grozi kara, a postanowienie o jej nałożeniu może być wydawane wielokrotnie. Co to w praktyce oznacza dla inwestora?
Zawiadomienie o zakończeniu budowy to legalizacja domu, niezbędna przed rozpoczęciem użytkowania (fot. red.)FORMALNOŚCI

Kiedy i jak zgłosić zakończenie budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy, czyli potocznie zgłoszenie budynku do użytkowania (nie mylić z pozwoleniem na użytkowanie!), należy złożyć w PINB jeszcze przed oficjalną przeprowadzką. Jakie procedury muszą być spełnione?
Kiedy wymagane jest pozwolenie albo zgłoszenie budowy wiaty przy domu? (fot. red.)PYTANIA I DYLEMATY

Wiata bez pozwolenia

Chciałbym dostawić w ogrodzie drewnianą, zadaszoną i zamkniętą wiatę na narzędzia. Czy to legalne? Czy muszę uzyskać pozwolenie albo dokonać zgłoszenia?