Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Kara za nielegalne użytkowanie budynku

Zgodnie z przepisami, za użytkowanie obiektu bez pozwolenia grozi kara, a postanowienie o jej nałożeniu może być wydawane wielokrotnie. Co to w praktyce oznacza dla inwestora?

Zanim wprowadzimy się do domu, w lokalnym inspektoracie nadzoru budowlanego (PINB) musimy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Dopiero po upływie 14-dniowego okresu „milczącej zgody” nabywamy praw do legalnego użytkowania obiektu. Dawniej za rozpoczęcie użytkowania budynku bez takiego zawiadomienia organ nadzoru wymierzał jednorazową karę i sprawa była „załatwiona”. Obecnie, dopóki dom nie zostanie legalnie zgłoszony, organ nadzoru przeprowadza kolejne skutkujące karą finansową kontrole aż do skutku:

1. Organ nadzoru budowlanego stwierdza nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu i dokonuje pouczenia wpisem w protokole kontroli.

2. Po upływie 60 dni od wpisu (lub doręczenia na piśmie) organ dokonuje kolejnej kontroli obiektu, po czym:

  • jeśli obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie lub dokonano poprawnego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, sprawa ulega umorzeniu,
  • jeśli stwierdza się dalsze naruszenia przepisów, organ wymierza karę w wysokości 10.000 zł
    (wartość kary oblicza się na podstawie iloczynu [10.s.k.w], gdzie dla domu jednorodzinnego stawka opłaty s = 500 zł, współczynnik kategorii obiektu budowlanego k = 2, a współczynnik wielkości obiektu w = 1).

3. Po upływie kolejnych 30 dni organ ponownie dokonuje kontroli i jeśli nadal nie uregulowano kwestii użytkowania obiektu, wymierza kolejną karę, tym razem jednak w kwocie 50.000 zł (stawka opłaty zostaje podwyższona pięciokrotnie: s = 2500 zł).


>>> ZOBACZ WIĘCEJ na temat procedur związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy.


 

Materiały źródłowe: "Budowlany proces inwstycyjny od Aspiracji do Zamieszkania. Praktyczny poradnik dla inwestora", konsultacje Engineer vs Law.

Data publikacji: 15 marca 2022

Zobacz także

Zawiadomienie o zakończeniu budowy to legalizacja domu, niezbędna przed rozpoczęciem użytkowania (fot. red.)FORMALNOŚCI

Kiedy i jak zgłosić zakończenie budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy, czyli potocznie zgłoszenie budynku do użytkowania (nie mylić z pozwoleniem na użytkowanie!), należy złożyć w PINB jeszcze przed oficjalną przeprowadzką. Jakie procedury muszą być spełnione?
Kiedy wymagane jest pozwolenie albo zgłoszenie budowy wiaty przy domu? (fot. red.)PYTANIA I DYLEMATY

Wiata bez pozwolenia

Chciałbym dostawić w ogrodzie drewnianą, zadaszoną i zamkniętą wiatę na narzędzia. Czy to legalne? Czy muszę uzyskać pozwolenie albo dokonać zgłoszenia?
Dobry projekt nie jest zły - zobacz, co warto przemyśleć przed rozmową z projektantem (fot. red.)FORMALNOŚCI

Dobry projekt

Pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela... A może od razu dla siebie? Masz swoje nawyki, upodobania, oczekiwania, marzenia? Im więcej kwestii przemyślisz przed rozmową z projektantem, tym będzie łatwiej.