Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Kiedy i jak zgłosić zakończenie budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy, czyli potocznie zgłoszenie budynku do użytkowania (nie mylić z pozwoleniem na użytkowanie!), należy złożyć w PINB jeszcze przed oficjalną przeprowadzką. Jakie procedury muszą być spełnione?

Zakończenie budowy domu zgłaszamy najczęściej we właściwym dla lokalizacji obiektu wojewódzkim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Musimy to zrobić zanim rozpoczniemy użytkowanie obiektu, co najmniej 14 dni przed planowaną przeprowadzką (tyle wynosi okres „milczącej zgody” urzędu). Formularz zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego to PB-16a.

Do zawiadomienia powinniśmy dołączyć następujące dokumenty:

  • dziennik budowy,
  • odbiór przyłączy (potwierdzony przez gestorów sieci),
  • dokumentację geodezyjną,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i o doprowadzeniu do porządku terenu budowy, a także oświadczenie wraz z rysunkami dotyczące ewentualnych zmian nieistotnych, jeśli były dokonywane w trakcie budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy można złożyć osobiście w urzędzie lub wypełnić elektronicznie (przez platformę https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/). Decyzja pozytywna nie jest potwierdzana pisemnie, zawiadomienie przyjęte jest tzw. „milczącą zgodą”, choć organ może również przed upływem ustawowych 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, przyśpieszając tym samym moment legalnego rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Pamiętajmy, że za nielegalne użytkowanie obiektu grozi kara ulegająca stopniowemu zwielokrotnieniu (kolejno POUCZENIE >>> kara 10.000 zł >>> kara 50.000 zł…), a organ nadzoru skutecznie ją egzekwuje!


>>> ZOBACZ WIĘCEJ o procedurach wymierzania kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia


I na zakończenie – czym się różni tytułowe zgłoszenie budynku do użytkowania od uzyskania pozwolenia na użytkowanie? W tym drugim przypadku wniosek składamy jeszcze zanim zakończone zostaną procedury budowlane – czyli kiedy chcemy się wprowadzić do domu, który de facto nadal jest w stanie budowy (na przykład gotowy jest tylko parter). Organ musi wówczas stwierdzić, że użytkowanie obiektu nie zagraża bezpieczeństwu i wydać stosowne pozwolenie.

Formularz zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego to PB-16a - zobacz więcej na domszytynamiare.pl (fot. red.)

 

Data publikacji: 15 marca 2022

Zobacz także

Kiedy wymagane jest pozwolenie albo zgłoszenie budowy wiaty przy domu? (fot. red.)PYTANIA I DYLEMATY

Wiata bez pozwolenia

Chciałbym dostawić w ogrodzie drewnianą, zadaszoną i zamkniętą wiatę na narzędzia. Czy to legalne? Czy muszę uzyskać pozwolenie albo dokonać zgłoszenia?
Dobry projekt nie jest zły - zobacz, co warto przemyśleć przed rozmową z projektantem (fot. red.)FORMALNOŚCI

Dobry projekt

Pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela... A może od razu dla siebie? Masz swoje nawyki, upodobania, oczekiwania, marzenia? Im więcej kwestii przemyślisz przed rozmową z projektantem, tym będzie łatwiej.
Przydomowa samowola. Co nam wolno wybudować?ROZMOWY

Przydomowa samowola

Czy garaż, wiata, kompostownik albo fotowoltaika wymagają zgłoszenia? Jaka jest kara? Jak zalegalizować samowolę budowlaną? Rozmowa na YouTube o tym, co nam wolno wybudować na własną rękę, a co musimy zgłosić odpowiednim organom nadzoru.