Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Skrajna krokiew

Projektując i układając więźbę dachową należy pamiętać, aby krokwie sytuować w sposób umożliwiający prawidłowe ocieplenie wieńca ściany szczytowej. 

Ten detal można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy to umieszczenie skrajnych krokwi na zewnątrz, poza licem ściany - odsunięte o planowaną grubość ocieplenia elewacji (później ocieplenie wsuwa się pod belkę). Takie ułożenie jest możliwe w dachach wysuniętych poza lico szczytu. Dolna powierzchnia krokwi nie powinna znajdować się poniżej poziomu górnej powierzchni wieńca, a najlepiej, jeśli belki są względem niej uniesione. Wówczas układając materiał termoizolacyjny w skosach, szczyty można prawidłowo ocieplić bez kolizji z konstrukcją więźby. 

Umieszczając krokwie nie w linii wieńca ściany szczytowej, ale obok, uzyskujemy przestrzeń na ocieplenie (fot. TR)
Umieszczając krokwie nie w linii wieńca ściany szczytowej, ale obok, uzyskujemy przestrzeń na ocieplenie (fot. TR)

Jeśli mamy dach zlicowany ze ścianą szczytową, albo w projekcie przewidziane jest rozmieszczenie krokwi zakładające zgodność krokwi z osią ściany, to powinniśmy unieść belki względem wieńca, tworząc między nimi przestrzeń na materiał termoizolacyjny. Oczywiście należy wówczas na odpowiednim poziomie wykonać całą więźbę, a nie tylko skrajne krokwie.

Indywidualne rozwiązanie zawsze powinno być uwzględnione w projekcie, zmian nie należy wprowadzać na własną rękę. Jeśli jednak projekt budzi zastrzeżenia w kwestii prawidłowego rozplanowania newralgicznej strefy oparcia krokwi w kontekście ocieplenia wieńca ścian szczytowych, to w uzgodnieniu z kierownikiem budowy należy to przedyskutować i ewentualnie wprowadzić niezbędne modyfikacje. To bardzo ważne, żeby nie opierać krokwi bezpośrednio na wieńcu - może to prowadzić do przemarzania szczytów.

 

 

 


Konsultacje: Tomasz Rybarczyk.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

Data publikacji: 30 kwietnia 2020

Zobacz także

Prefabrykowana belka w nadprożu zespolonym współpracuje z nadmurówką - o nośności przesklepienia decyduje zarówno szerokość belki, jak i wysokość nadmurowania (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Nadproże zespolone z betonu komórkowego

Elementem wchodzącym w skład nadproża zespolonego jest prefabrykowana płaska belka nadprożowa – zbrojona. Musi być poprawnie osadzona w murze oraz dodatkowo nadmurowana stosownie do wymaganej nośności przesklepienia. Na co zwrócić uwagę?
Fartuch kołnierza okna dachowego podkleja się butylem (fot. red.)BUDOWLANE DETALE

Podklejenie fartucha pod oknem dachowym

Aby uniknąć podwiewania deszczu i śniegu pod fartuch kołnierza uszczelniającego okno dachowe, powinno się przykleić go taśmą butylową do pokrycia.
Jak poprawnie wykonać poziomą izolację między ścianami fundamentowymi a murami parteru? (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Pozioma izolacja pod ścianami nadziemia

Zadaniem poziomej izolacji układanej na ścianach fundamentowych - pod murami budynku - jest ochrona przed podciąganiem przez nie wilgoci. Z czego i jak poprawnie ją wykonać?