Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Ściana piwnicy z silikatów

Które bloczki silikatowe wybrać i o jakich podstawowych zasadach pamiętać podczas murowania?

Elementy silikatowe są równe, gładkie, niskonasiąkliwe, odporne na mróz i na rozwój mikroorganizmów, mają też ergonomiczną budowę, co w połączeniu z bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie czyni z nich atrakcyjny budulec ścian – w tym również zagłębionych w gruncie ścian piwnicznych. Ze względu na specyfikę ich ekspozycji, prace murarskie należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi murowania nadziemnego wraz z zachowaniem dodatkowych wymogów. Z uwagi na prostotę prowadzenia prac, zaleca się wybierać bloczki o powierzchniach czołowych gładkich, bez profilowania. Łatwiej wtedy dokładnie wypełnić pionowe styki zaprawą, zwłaszcza cienkowarstwową (przy tradycyjnych grubych spoinach ma to mniejsze znaczenie). W ofercie H+H na ściany piwnic najlepiej nadają się specjalnie do tego przeznaczone, oznaczone symbolem „F” bloczki fundamentowe H+H Silikat F25. Można też stosować elementy podstawowe H+H Silikat NP 25 lub NP 24 albo bloczki o podwyższonej izolacyjności akustycznej Silikat A.

Bloczki H+H Silikat F25 są niższe od podstawowych, mają wysokość 14 cm, są za to dłuższe, bo aż 50-centymetrowe – ta przysadzista budowa zapewnia ścianom wysoką wytrzymałość na poziome obciążenia wywołane jednostronnym parciem gruntu (fot. H+H)
Bloczki H+H Silikat F25 są niższe od podstawowych, mają wysokość 14 cm, są za to dłuższe, bo aż 50-centymetrowe – ta przysadzista budowa zapewnia ścianom wysoką wytrzymałość na poziome obciążenia wywołane jednostronnym parciem gruntu (fot. H+H)

Podczas murowania ścian piwnicznych musimy też pamiętać o kilku zasadach dotyczących wykonawstwa:

  • ściany murujemy zawsze na pełne spoiny poziome i pionowe;
  • do silikatów można używać zarówno zaprawy tradycyjnej, jak i klejowej. W tym pierwszym przypadku należy jedynie pamiętać, aby zaprawa była cementowo-wapienna, a nie cementowa. Jest lepiej urabialna i ogranicza ryzyko powstania mikropęknięć w spoinach;
  • łączenie ścian wykonujemy wyłącznie za pomocą wiązania murarskiego - niedopuszczalne jest stosowanie łączników;
  • jeśli projektant konstrukcji zadecydował o konieczności wzmocnienia ścian zbrojeniem poziomym, w spoinach wspornych układamy pręty lub systemowe zbrojenie Murfor (zgodnie z zaleceniami);
  • pod pierwszą warstwą muru należy ułożyć poziomy pas izolacji przeciwwilgociowej (w miejscach ewentualnych trzpieni żelbetowych zaleca się użyć zasypki krystalizującej);
  • ściany przed zasypaniem należy zaizolować z zewnątrz przeciwwilgociowo i termicznie (zgodnie z projektem).

Podczas murowania ścian piwnicznych musimy pamiętać o kilku zasadach dotyczących wykonawstwa (rozwinięcie w tekście) 
Schemat rozwiązania ściany piwnicznej z silikatów (rys. H+H)

 

 


Konsultacje: H+H.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Data publikacji: 13 kwietnia 2021

Zobacz także

Do wiercenia otworów w ścianach z pustaków Porotherm należy używać wiertarki bez udaru, a wiertło i kołki muszą pasować do podłoża z ceramiki poryzowanej (fot. WIENERBERGER)BUDOWLANE DETALE

Mocowanie w ścianie z pustaków Porotherm

Wiercenie i montaż w ścianach z pustaków Porotherm jest bezproblemowe. Wystarczy, że użyjemy kołków przewidzianych do mocowania w pustakach ceramicznych, a podczas prac zastosujemy się do kilku prostych zasad.
Im dokładniej przygotujemy pierwszą warstwę pustaków, tym łatwiej będzie murować całą ścianę - w przypadku szlifowanych pustaków Porotherm, które muruje się na cienkie spoiny, jest to szczególnie istotne (fot. WIENERBERGER)BUDOWLANE DETALE

Porotherm Dryfix – pierwsza warstwa muru

Prawidłowe wykonanie pierwszej warstwy pustaków w technologii cienkowarstwowej Porotherm Dryfix decyduje o łatwości i poprawności dalszych prac murarskich.
Murując dom w technologii Porotherm 24, warto wykorzystać w ościeżach i strefie podparapetowej docinane pustaki Porotherm 25 3x1/3 (rys. WIENERBERGER)BUDOWLANE DETALE

Równe ościeże

Wykonanie otworu okiennego w ścianie dwuwarstwowej z zastosowaniem pustaków Porotherm 25 3x1/3 Dryfix.