Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Porotherm Dryfix – pierwsza warstwa muru

Prawidłowe wykonanie pierwszej warstwy pustaków w technologii cienkowarstwowej Porotherm Dryfix decyduje o łatwości i poprawności dalszych prac murarskich.

Technologia cienkowarstwowa umożliwia szybkie i wygodne murowanie ścian, ale cienkie spoiny uniemożliwiają niwelowanie ewentualnych odchyłek w położeniu elementów. Mówiąc kolokwialnie – ściśle przylegające do siebie pustaki trzymają linię nadaną u podstawy. Dlatego niezwykle istotne jest zachowanie przez wykonawcę dużej precyzji i staranności na etapie przygotowywania „bazy”, czyli właśnie pierwszej warstwy pustaków. Im dokładniej jest wyrównana, tym prostsze układanie warstw kolejnych (tak dokładne wyrównanie jest możliwe oczywiście tylko w przypadku, gdy pustaki są fabrycznie szlifowane - dokładność szlifowania pustaków Porotherm to 0,3 mm).

Pierwszą warstwę pustaków układa się na pasach izolacji przeciwwilgociowej (papy) na warstwie cementowo-wapiennej zaprawy wyrównującej  o grubości minimum 10 mm (zalecane zaprawy Porotherm M50 lub Porotherm M100). Do jej prawidłowego ułożenia używa się niwelatora i łaty, a dla uzyskania maksymalnej dokładności zaleca się korzystanie z zestawu do wyrównywania. Dodatkowo potrzebna jest aluminiowa listwa o długości minimum 2 m.

Przebieg prac krok po kroku:

1. Niwelacja fundamentów (lub stropu), w miejscach, gdzie będą murowane ściany.

1. Niwelacja fundamentów (lub stropu), w miejscach, gdzie będą murowane ściany (fot. WIENERBERGER)

Podczas niwelacji należy przy pomocy lasera wyznaczyć najwyższy punkt fundamentów. Punkt ten należy przyjąć jako bazowy i do niego odnosić poziom warstwy wyrównującej – czyli grubość warstwy zaprawy w punkcie bazowym nie może być mniejsza niż 10 mm (w niższych miejscach podłoża będzie grubsza).

2. Wypoziomowanie podłoża warstwą zaprawy wyrównującej (zalecane - przy pomocy zestawu do wyrównywania).

2. Wypoziomowanie podłoża warstwą zaprawy wyrównującej przy pomocy zestawu do wyrównywania (fot. WIENERBERGER)

Dwa stojaki służące do wyrównywania należy przy pomocy śrub nastawnych ustawić na wysokość wyznaczoną niwelatorem, jednocześnie ustalając szerokość pasa zaprawy wyrównującej. Trzeba zwrócić uwagę na równoległe położenie listew prowadzących. Po ustawieniu obu stojaków na odpowiednim poziomie można zacząć nakładać zaprawę i wyrównywać warstwę podkładową (powinna mieć dość zwartą konsystencję). Po nałożeniu zaprawy ściągamy jej nadmiar przy pomocy aluminiowej łaty, aż do poziomu listew prowadzących zestawu wyrównującego.

Wprawny fachowiec powinien poradzić sobie z właściwym przygotowaniem zaprawy wyrównującej również bez użycia systemowego zestawu, ale sprzęt jest dla inwestora swego rodzaju gwarancją, że wszystko zostało zrobione poprawnie.

3. Ustawianie pierwszej warstwy pustaków.

3. Ustawianie pierwszej warstwy pustaków (fot. WIENERBERGER)

Pierwszą warstwę pustaków układa się bezpośrednio na przygotowanej warstwie zaprawy wyrównującej. Murowanie ścian zewnętrznych zaczyna się od ułożenia pustaków narożnikowych. Kolejne pustaki dostawia się wzdłuż sznurka murarskiego i wyrównuje w obu kierunkach przy pomocy gumowego młotka i poziomicy (nie należy ich zbyt mocno wciskać w warstwę zaprawy).

 

 


Konsultacje: Wienerberger Ceramika Budowlana.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2021

Zobacz także

Murując dom w technologii Porotherm 24, warto wykorzystać w ościeżach i strefie podparapetowej docinane pustaki Porotherm 25 3x1/3 (rys. WIENERBERGER)BUDOWLANE DETALE

Równe ościeże

Wykonanie otworu okiennego w ścianie dwuwarstwowej z zastosowaniem pustaków Porotherm 25 3x1/3 Dryfix.
Są sytuacje, kiedy do murowania silikatów należy użyć tradycyjnej zaprawy murarskiej, a elementy łączyć na grube spoiny. Kiedy to konieczne? Zobacz detal (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Kiedy murować na zaprawę tradycyjną?

W przypadku wyrobów silikatowych producenci najczęściej sugerują wykorzystanie do murowania zaprawy cienkowarstwowej. Są jednak sytuacje, kiedy wymagana jest „zwykła” zaprawa, co wiąże się również z wykonaniem odmiennej grubości spoin. Kiedy należy murować ściany z silikatów na zaprawę tradycyjną?
Ewentualne błędy popełnione na etapie pierwszej warstwy muru skutkują problemami w trakcie dalszych prac, a nawet wykończenia i eksploatacji budynku, dlatego ważne, żeby poprawnie zacząć budowę (fot. H+H Polska)ZASADY MUROWANIA

Pierwsza warstwa muru

Początek budowy to moment, w którym marzenia o domu zaczynają się materializować. W tym czasie szczególnie ważna jest precyzja i właściwe wykonawstwo, bo błędy w pierwszej warstwie muru powodują problemy na późniejszych etapach. Jak poprawnie rozpocząć prace murarskie?