Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Przygotuj ściany pod ocieplenie

Nowe ściany nie wymagają specjalnych czynności przygotowawczych. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku sprawdzenia choćby ich geometrii i wilgotności - złe warunki mogą skutkować odspojeniem całego systemu ociepleniowego. 

Ten obowiązek kontroli stanu podłoża spoczywa tak naprawdę na wykonawcy - ale w większości przypadków spada, niestety, na nas, inwestorów. To my, w trosce o jakość i trwałość elewacji, pytamy, mierzymy, oglądamy... I słusznie, bo to my będziemy później borykać się z ewentualnymi skutkami niedopilnowania tego ważnego etapu prac ociepleniowych. Warto poświęcić chwilę na uważne sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Wymagania fizyko-chemiczne

Dotyczą stabilności i przyczepności podłoża. Powinno być suche, odpowiednio mocne i czyste. Zdecydowanie należy odczekać aż budynek odeschnie (po budowie albo po intensywnych opadach). Niepożądane są wykwity czy zabrudzenia mogące wchodzić w reakcję chemiczną ze składnikami zaprawy klejowej (na przykład gipsowe, które reagują z cementem obecnym w zaprawie). Trzeba też wyeliminować czynniki zmniejszające przyczepność zaprawy klejowej, jak kurz, pył, tłuste zanieczyszczenia, resztki oleju szalunkowego na powierzchniach betonowanych. Stopień i intensywność zabrudzenia powierzchni najłatwiej ocenić przecierając ją otwartą dłonią lub sztywną czarną tkaniną - chociaż w sytuacji, gdy dom stoi przy gruntowej drodze albo w sąsiedztwie drzew w okresie intensywnego pylenia, można w ciemno przyjąć, że ściany są zakurzone. 

Warunki geometryczne

Odnoszą się do odchyleń powierzchni i krawędzi. Mówiąc prościej - ściany poddaje się testowi równości i gładkości, przykładając do nich w kilku miejscach łatę długości 2 m. W uproszczeniu można przyjąć, że odchyłki do 10 mm są pomijalne, to znaczy zwichrowania i skrzywienia powierzchni nie powinny przekraczać 3-10 mm (dla fragmentów betonowanych, uwzględniając wstępne wygładzenie, dopuszczalne odchylenie to 2-5 mm). Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla konkretnych rodzajów ścian są precyzyjnie określone w normach dotyczących konstrukcji murowych. Odchylenie całej ściany od pionu powinno być nie większe niż 15-20 mm. 

Jak przygotować podłoże

Zakurzone, pokryte pyłem ściany musimy oczyścić, używając miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza. Naddatki zaprawy ze spoin, luźne resztki, nierówności większe niż 10 mm należy skuć i oczyścić, ubytki natomiast wyrównać zaprawą tynkarską (lub inną, zalecaną przez producenta systemu ociepleń). Wszelkie wykwity można zeszczotkować na sucho albo zmyć odpowiednim roztworem. Przywarty brud, sadzę, tłuste plamy, a w przypadku powierzchni betonowych (wieńce, nadproża, filary) również resztki szalunkowych środków antyadhezyjnych, powinniśmy zmyć wodą pod ciśnieniem (maksymalnie 200 barów) z dodatkiem ewentualnych detergentów, następnie spłukać powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Na podłożach z betonu możemy też napotkać warstwy mleczka cementowego, które  trzeba zeszlifować lub zetrzeć szczotką, po czym ścianę odpylić sprężonym powietrzem i ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Należy też odciąć lub zeszlifować wystające tuleje po ściągach albo fragmenty zbrojenia rozproszonego. 

Wstępnie przygotowane powierzchnie ścian należy zagruntować. Preparat gruntujący powinien być dopasowany do rodzaju podłoża - inny wymagany jest na podłożach pylących i nadmiernie nasiąkliwych, a inny na gładkich i niechłonnych. Ważne, żeby środek gruntujący pochodził od dostawcy systemu ociepleń i był użyty zgodnie z jego zaleceniami. Jest to pierwsza, bazowa warstwa całego systemu ociepleń i musi być z nim kompatybilna.


Opracowanie na podstawie "Warunków technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS" wydanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.

 

Data publikacji: 16 maja 2018

Zobacz także

fot. KREISELŚCIANY

Tynki w lekkiej mokrej

To zewnętrzna warstwa ocieplenia, czyli tynk, decyduje o wyglądzie elewacji. Który wybrać? Sprawdź, jakie zalety i wady mają tynki cienkowarstwowe.
Przed montażem ocieplenia trzeba przede wszystkim odczekać, aż mury wyschną (fot. KMR)ŚCIANY

Kiedy ocieplać ściany?

Łuszczący się tynk, odpadająca izolacja, zacieki na elewacji - to skutki zbytniego pośpiechu. Sprawdź, kiedy można bezpiecznie przystąpić do prac ociepleniowych.
Czasami klej wystarcza (fot. TERMO ORGANIKA)ŚCIANY

Kiedy nie trzeba kołkować?

Przywykliśmy do tego, że styropian należy przykleić do ściany i dodatkowo zamocować go mechanicznie kołkami. Czy to naprawdę konieczne...?