Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Przemurowanie ścian nośnych

W jaki sposób łączyć murowane z betonu komórkowego ściany zewnętrzne i nośne wewnętrzne, żeby ich przemurowanie było stabilne, równe i nie wpływało negatywnie na termikę?

Najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesne stawianie obu łączonych ścian nośnych, od razu z przemurowaniem. Jeśli ściana zewnętrzna ma być ocieplana, możemy przemurować ją ze ścianą wewnętrzną na całej grubości (Rys.1). Jeśli zewnętrzna ściana jest jednowarstwowa, trzeba przemurowanie skrócić mniej więcej do połowy szerokości bloczków (wycinając odpowiednio bloczki w linii narożnika), by uniknąć powstania tam mostka termicznego (Rys.2). Ściany wewnętrzne są cieńsze i wykonane z bloczków o większej gęstości, a więc mają gorsze parametry cieplne i pełne przemurowanie osłabiłoby termikę wzdłuż miejsca łączenia.
Uwaga na prawidłowe wypełnienie zaprawą spoin pionowych!

Sposób połączenia ściany nośnej wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną z ociepleniem (rys. SOLBET)

Rys.1. Sposób połączenia ściany nośnej wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną z ociepleniem (rys. SOLBET)

Sposób połączenia ściany nośnej wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną jednowarstwową (rys. SOLBET)
Rys.2. Sposób połączenia ściany nośnej wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną jednowarstwową (rys. SOLBET)

Nie zaleca się murowania najpierw samych ścian zewnętrznych i zostawiania w nich strzępi, czyli wcięć pod późniejsze zazębienie ze ścianą wewnętrzną. Trudno potem dobrze wszystko dopasować.

W murowanych na cienkie spoiny ścianach z betonu komórkowego trudno byłoby niwelować położenie bloczków w strzępiach, zdecydowanie łatwiej i precyzyjniej jest murować obie ściany jednocześnie (fot. SOLBET)
W murowanych na cienkie spoiny ścianach z betonu komórkowego trudno byłoby niwelować położenie bloczków w strzępiach, zdecydowanie łatwiej i precyzyjniej jest murować obie ściany jednocześnie (fot. SOLBET)   

 

 

 


Konsultacje: Solbet.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

Data publikacji: 24 czerwca 2020

Zobacz także

Ścianom z ceramiki - w tym ścianom jednowarstwowym - przypisane są określone narzędzia, najpierw na etapie murowania, a potem wykańczania domu (fot. WIENERBERGER)JEDNOWARSTWOWE Z CERAMIKI

Odpowiednie narzędzia i łączniki

Stosowanie odpowiednich narzędzi do murowania i obróbki, a później dobór właściwych dla rodzaju przegrody systemów mocowania, to czynniki nierozerwalnie powiązane z przyjętą technologią budowy. Czego używać do ścian z ceramiki?
Połówkowe skrajne bloczki w narożniku ściany murowanej z silikatów umożliwiają zachowanie wiązania murarskiego (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Narożnik w ścianie murowanej z silikatów

Aby zapewnić prawidłowe przemurowanie narożnika zewnętrznej ściany konstrukcyjnej z bloczków silikatowych, skrajne elementy należy docinać lub wstawiać w ich miejsce bloczki połówkowe.
Metalowe kotwy umieszcza się w osi planowanych ścian działowych (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Kotwienie ścian działowych

Murowane ściany działowe łączy się ze ścianami nośnymi za pomocą stalowych łączników. Jak dobrać ich rodzaj i rozmieszczenie?