Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Prawidłowe położenie orynnowania

Odpowiednie usytuowanie rynny względem krawędzi dachu to czynnik decydujący o trwałości i bezawaryjnym działaniu systemu odwadniającego. W jakim położeniu powinna być rynna w systemie Galeco STAL2 – i jak to sprawdzić robiąc prosty inwestorski test?

Rynny najczęściej montuje się przed ułożeniem pokrycia dachowego, bo obróbki blacharskie odpowiedzialne za odprowadzenie wody z połaci montuje się przed ułożeniem pierwszej warstwy dachówek. Rozmierzając okap dachu i planując umiejscowienie orynnowania, musimy uwzględnić po pierwsze położenie w pionie, tak, aby rynien nie uszkodził zsuwający się z dachu śnieg, a po drugie – odległość od krawędzi dachu w poziomie, żeby zapewnić właściwy spływ wody opadowej z połaci do rynny.

  • Położenie rynien w pionie względem krawędzi dachu.

W dachach o nachyleniu nie przekraczającym 450 rynny powinny być umiejscowione w taki sposób, aby ich zewnętrzna krawędź mieściła się pod linią przedłużenia dachu (A>0 na zdjęciu). Dekarz podczas montażu rynien powinien to przeliczyć i odpowiednio, na właściwej wysokości, przygotować haki.

>>> Kliknij zdjęcie, żeby zobaczyć film instruktażowy:
Prawidłowy montaż poziomu rynnowego - Budowlane detale (fot. GALECO)

Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu rynien wskutek uderzenia pryzmą śniegu czy lodu zsuwającego się z dachu. Jeśli z jakiegoś powodu zalecany montaż nie jest możliwy, na przykład dach jest zbyt stromy (duży kąt nachylenia połaci, powyżej 450), należy bezwzględnie zastosować zabezpieczenia przeciwśniegowe.

Jak wykonać prosty inwestorski test?
Stojąc na drabinie, wzdłuż dołu połaci można przyłożyć łatę i sprawdzić, czy rynna z nią nie koliduje (dotyczy dachu o nachyleniu mniejszym niż 450). Uwaga – jeśli pokrycie dachowe jest profilowane, to łatę umieszczamy we wgłębieniu, nie wzdłuż grzbietu fali!

  • Odległość rynien od krawędzi dachu.

Poziom rynnowy powinien być umiejscowiony tak, żeby woda deszczowa nie zalewała pasa nadrynnowego ani nie wylewała się poza zewnętrzne wywinięcie rynny. Z uwagi na różne rodzaje wykonania linii okapu (gont bitumiczny, blacha na rąbek, dachówka ceramiczna, blachodachówka) przyjmuje się, że wysunięcie rynny powinniśmy dobrać tak, żeby woda opadowa trafiała możliwe najbliżej jej środka. Pamiętajmy, że woda trafia do orynnowania nie tylko z samej połaci, ale i z obróbki okapowej.

Jak wykonać prosty inwestorski test?
Wystarczy wejść po drabinie na wysokość okapu i polać dół połaci kubkiem wody. Widać, gdzie wpada strumień.

 


Konsultacje: Damian Dylewski, GALECO.
Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Data publikacji: 14 września 2021

Zobacz także

Stropy panelowe TERIVA PANEL dozbraja się poprzecznie i nadpodporowo oraz pod ścianami działowymi (fot. stropy.pl)STROPY PANELOWE

Dodatkowe zbrojenie stropu

Stropy panelowe są fabrycznie zbrojone stalowymi cięgnami. Na budowie płytę stropową trzeba jednak jeszcze miejscowo dozbroić. Gdzie w stropie TERIVA PANEL potrzebne jest dodatkowe zbrojenie?
Wszystkie stropy wymagające zabetonowania potrzebują określonego czasu na związanie i do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości nie wolno usuwać spod nich podpór montażowych (fot. stropy.pl)STROPY PANELOWE

Po jakim czasie można rozszalować strop?

Oczekiwanie na moment usunięcia podpór spod stropu zawsze się inwestorom dłuży i często padają pytania o możliwość skrócenia tego okresu. Ile czasu potrzebują stropy panelowe, zanim będziemy mogli bezpiecznie je rozformować?
Pas podrynnowy chroni krawędź połaci przede wszystkim przed skroplinami pojawiającymi się na rynnie wskutek kondensacji. Jest elementem niezbędnym w bezokapowym systemie rynnowym (fot. GALECO)BUDOWLANE DETALE

Pas podrynnowy w systemie bezokapowym

Obróbka blacharska montowana pod rynną zabezpiecza krawędź połaci przed przeciekaniem. Jest nieodłącznym elementem systemów rynien ukrytych w przestrzeni elewacji. Można wykonać ją samodzielnie albo kupić gotowy element - w obu przypadkach w celu zapewnienia wymaganej szczelności należy pamiętać o kilku zasadach montażu.