Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Gdzie zrobić szambo?

Miejsce, w którym wkopiemy szczelny betonowy lub plastikowy zbiornik na nieczystości ciekłe, musi być wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, zwane popularnie szambami, możemy lokalizować jedynie na działkach, których nie da się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej. W dodatku wybierając miejsce na takie szambo, musimy wziąć pod uwagę inne obiekty znajdujące się nie tylko na naszej działce, ale i na działkach sąsiednich. Przepisy, a dokładniej rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakładają bowiem na nas szereg obowiązków związanych z usytuowaniem takiego zbiornika.

Lokalizując na działce budowlanej szambo musimy zachować odpowiednią odległość od:

  • okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych,
  • granicy działki sąsiedniej,
  • drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
  • studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Ile wynoszą te odległości? Pomiędzy szambem a studnią musimy zachować co najmniej 15 m. Natomiast pozostałe odległości zależą głównie od pojemności zbiornika. Te o pojemności do 10 m3 na terenie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej lokalizujemy:

  • co najmniej 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
  • co najmniej 5 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Jeżeli szambo sąsiaduje z podobnym urządzeniem na działce sąsiedniej, nie musimy zachowywać minimalnej odległości od granicy działki.

Zbiorniki o większej pojemności oraz te znajdujące się poza zabudową jednorodzinną, zagrodową i rekreacji indywidualnej lokalizujemy w jeszcze większych odległościach od wspomnianych wyżej elementów. 


Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, znajdziesz je na blogu w pełnej wersji artykułu


Tekst: Magdalena Myszura, inżynier budownictwa,
prowadzi blog ekspercki oprawiebudowlanym.pl, na którym 
dzieli się swoją wiedzą na temat formalności budowlanych.

 

 

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Zobacz także

Adaptacja budynku nie powinna oznaczać jego ponownego projektowania (fot. KMR)FORMALNOŚCI

Zakres adaptacji projektu

Zakup gotowego projektu jest trochę jak kupno książki o swoim domu - bez adaptacji nie uzyska się pozwolenia na budowę. Adaptacja z kolei nie może wywracać projektu do góry nogami. Co nam wolno, a czego nie?

fot. PROKOM OLSZTYNFORMALNOŚCI

Wymagane dokumenty

Zanim wbije się w ziemię przysłowiową pierwszą łopatę, najpierw trzeba zadbać o to, aby budowa była legalna. Do wyboru mamy zgłoszenie lub pozwolenie.

FORMALNOŚCI

Zgłoszenie nie zwalnia z papierologii

Wraz z kolejnymi nowelizacjami prawa budowlanego możemy budować coraz więcej obiektów na zgłoszenie. Nie zwalnia nas to jednak z dopełnienia pewnych formalności.