Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Dziennik budowy

Święta księga każdego inwestora. Od czego zacząć? Co wpisywać w dziennik budowy? Kto i na jakim etapie powinien to robić?

W dzienniku budowy powinny być udokumentowane wszystkie ważniejsze prace budowlane i odbiory kolejnych etapów robót, a także ewentualne losowe zdarzenia, które mogły mieć wpływ na ich przebieg, takie jak na przykład gradobicie czy niespodziewany mróz. Wpisów w dzienniku najczęściej dokonuje kierownik budowy, ale nie jest to zarezerwowane tylko dla niego - może to robić również inspektor nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony), projektant, geodeta i sam inwestor. No i oczywiście przedstawiciele organów nadzoru budowlanego. Wykonawcy wpisów do dziennika robić nie mogą, nawet hydraulik czy elektryk - oni zobowiązani są zdać protokoły ze swoich prac, można je wpisać do dziennika.

Od czego zacząć?

Dziennik budowy można kupić w urzędzi albo w księgarni, dopóki nie zostanie podstemplowany - nie jest dokumentem. Tytułową stronę dziennika uzupełnia inwestor lubb organ wydający dziennik (ten, w którym ubiegaliśmy się o pozwolenie na budowę). Ów organ przybija też pieczęć na każdej stronie dziennika, czyniąc z niego formalną wartość. Pierwszego wpisu dokonuje inwestor, wpisując wykonawcę robót. Następnie oświadczenie o podjęciu obowiązków składa kierownik budowy. Jeśli prace nie ruszają od razu, zdarza się, że przez dłuższy czas nic się nie dzieje, a jedyną notatką jest np. "uprzątnięcie terenu pod budowę". Pierwsze "poważne" wpisy należą do geodety tyczącego fundamenty oraz do kierownika budowy, który określa organizację budowy, zasady współpracy i kwestie BHP. 

Które prace zapisywać w dzienniku budowy?

Każdy kierownik na wstępie powinien ustalić pisemnie z inwestorem, w którym momencie zobowiązuje się stawić na budowie na kontrolę. Jasne, że nie musi przyjeżdżać codziennie, ale warto dopilnować, żeby rzeczywiście uczestniczył w kluczowych momentach dokonania sprawdzeń robót - i rejestrował je w dzienniku budowy. "Budowa to skomplikowany proces i bardzo kontrowersyjne jest podejmowanie decyzji przez inwestorów, którzy decydują się na kilka wizyt kierownika budowy. To też jest wbrew etyce inżynierskiej, ponieważ kilka wizyt nie jest wystarczających, by dopilnować budowy. Zazwyczaj takie próby iluzorycznego nadzoru kończą się na jeszcze większych wydatkach i problemach z budynkiem. I to na życzenie inwestorów" - ostrzega Tomasz Rybarczyk, architekt, inżynier budownictwa i rzeczoznawca budowlany.  
Oto przykładowa lista, według której można prowadzić dziennik (pamiętajmy, że to tylko ogólny przykład, lista zawsze powinna być dopasowana do projektu i specyfiki budynku):

 • Organizacja budowy.
 • Tyczenie fundamentów.
 • Prace ziemne i przed fundamentowaniem: sprawdzenie wykopu i wytyczenia osi budynku po geodecie, określenie zasad wykonania fundamentów, ewentualnie zapis dotyczący odsunięcia humusu na odkład, następnie kontrola szalunków.
 • Fundamenty: kontrola i odbiór zbrojenia, ewentualnie sprawdzenie stanu fundamentów po zabetonowaniu (zwłaszcza podczas upałów lub pierwszych mroźnych dni); jeśli murowane są ściany fundamentowe - sprawdzenie poprawności wykonania hydroizolacji poziomej i pierwszej warstwy bloczków, określenie zasad wykonania ścian, a następnie odbiór ścian i rozpoczęcie hydroizolacji pionowej oraz określenie zasad wykonania izolacji przeciwwodnej i termoizolacji.
 • Stan zero: sprawdzenie zasypania fundamentów i zagęszczenia obsypki, rozłożenie instalacji wod-kan, ewentualnie kontrola po wylaniu chudziaka.
 • Ściany parteru: sprawdzenie wykonania hydroizolacji poziomej, rozpoczęcie murowania, kontrola robót murarskich w trakcie stawiania ścian i kominów, odebranie zbrojenia przed betonowaniem nadproży i podciągów.
 • Strop nad parterem: kontrola w trakcie i po wykonaniu szalunków oraz robót zbrojarskich, odbiór kompletnego zbrojenia (wraz z wieńcami i ze starterami np. pod słupki ścian kolankowych na poddaszu), kontrola podczas betonowania i ewentualnie po zabetonowaniu stropu.
 • Ściany poddasza: sprawdzenie wykonania ścian i kominów oraz zbrojenia wieńców (np. na ścianach kolankowych) przed ułożeniem betonu, określenie zasad odbioru konstrukcji dachu.
 • Dach: kontrola podczas prac ciesielskich i dekarskich, sprawdzenie wykonania pokrycia dachowego.
 • Stolarka otworowa: kontrola w trakcie lub po zamontowaniu okien i drzwi.
 • Tarasy, balkony: wizyta w trakcie wykonywania warstw tarasowych, sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich.
 • Ocieplenie ścian: kontrola w trakcie wykonywania prac ociepleniowych, a następnie wykończeniowych na elewacji.
 • Odbiór ścian działowych.
 • Instalacje: sprawdzenie w trakcie (na 2-3 etapach prac).
 • Sprawdzenie robót wykończeniowych na różnych etapach.
 • Zakończenie robót: odbiór końcowy, uporządkowanie terenu, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy.

Wpisy powinny być dokonywane zgodnie z kolejnością zdarzeń i zawsze opatrzone datą oraz podpisem lub pieczątką, zapisywane bez pozostawiania przerw i pustych stron. Obecnie dzienniki budowy są samokopiujące, więc nie musimy martwić się o kopie (a organ nadzoru ich wymaga).

Co z poprawkami i zmianami?

Dziennik budowy należy prowadzić przejrzyście. Ewentualne poprawki wprowadzane w trakcie robót już po ich zarejestrowaniu w dzienniku wymagają skreślenia (transparentnego - bez zamazywania) i wprowadzenia zmiany z uzasadnieniem. Nieistotne odstępstwa od projektu nie muszą być w dzienniku zapisywane (ale mogą). Jeśli w trakcie budowy następuje zmiana kierownika, w dzienniku powinien się znaleźć zapis zarówno "starego", jak i nowego, każdorazowo ze wskazaniem daty zdania / przejęcia obowiązków i poziomu zaawansowania robót.

Na koniec ważna uwaga: "Dziennik budowy jest ważnym dokumentem, więc trzeba go pilnować" - radzi Tomasz Rybarczyk. "Według Prawa Budowlanego powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu na budowie, ale czasami się nie da, bo nie ma takiego miejsca. Najlepiej, by go zawsze miał kierownik budowy lub inwestor, który dosyć często będzie na budowie".


Konsultacje: Tomasz Rybarczyk, architekt, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany.


Jeśli interesuje Cię, które zmiany uznawane są za istotne i nieistotne, jak wygląda procedura postępowania w przypadku takich zmian, polecamy wydany w formie e-book poradnik:

„Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady”.

Oprócz poradnika, na blogu oprawiebudowlanym.pl znajdziecie wiele przydatnych i czytelnie napisanych informacji dotyczących przepisów i formalności związanych z budową domu, oraz bezpłatne wzory pism z wyjaśnieniami, w tym również przykładowy dziennik budowy (zobacz materiały).


 

Data publikacji: 3 kwietnia 2019

Zobacz także

fot. O PRAWIE BUDOWLANYMAKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Budowa bez pozwolenia

„Jak budować i remontować bez pozwolenia” – najświeższy poradnik wraz z przykładami zgłoszeń i wzorami pism jest już dostępny!
To inwestorzy ostatecznie decydują o zastosowanych materiałach i rozwiązaniach - warto je zawczasu przemyśleć (fot. KMR)BUDOWLANA MARKA ROKU

Budowlane decyzje - wskazówki praktyczne

Przymierzając się do budowy domu stajemy przed długą listą decyzji do podjęcia. Lista wskazówek pomoże uporządkować proces konsumenckiej inwestycji. 
fot. O PRAWIE BUDOWLANYMFORMALNOŚCI

Unikatowy poradnik

Od 22 sierpnia w sprzedaży dostępny jest wydany w formie e-book poradnik "Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady".