Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Dylatacja obwodowa

Dylatacja obwodowa to niezbędny element każdej podłogi pływającej. Jak poprawnie wykonać ten detal?

Podłoga pływająca to w naszych domach powszechne rozwiązanie projektowe. Jej budowa musi umożliwiać odseparowanie części użytkowej, czyli tej, po której chodzimy i na której ustawiamy meble (a więc jastrychu wraz z warstwami wykończeniowymi) od elementów konstrukcyjnych budynku. Odpowiedzialne są za to umieszczane w podłodze warstwy izolacyjne – zazwyczaj odpowiedni dla tego typu zastosowania styropian – ale bardzo istotnym elementem, który decyduje o końcowym efekcie, jest również właściwie wykonana dylatacja obwodowa.


Dylatację obwodową wykonuje się wzdłuż wszystkich krawędzi podłogi oraz w progach między pomieszczeniami (fot. PSPS) 

Zadaniem dylatacji obwodowej, nazywanej też krawędziową, jest oddzielenie podłogi od pionowych elementów konstrukcyjnych budynku (ściany, słupy, kominy). Bezpośredni kontakt z nimi mógłby nie tylko zaburzyć spodziewaną izolacyjność (powstałyby tzw. mostki akustyczne lub termiczne), ale też zakłócić swobodną pracę podłogi, a w rezultacie doprowadzić do jej fizycznego uszkodzenia w postaci spękań. Defekty pojawiają się zazwyczaj dopiero po jakimś okresie użytkowania, gdy w pomieszczeniu wszystko jest już wykończone. Prace naprawcze wiążą się więc wówczas często ze sporymi zniszczeniami.

Do wykonania dylatacji obwodowej w układzie podłogi pływającej najczęściej wykorzystuje się gotowe samoprzylepne taśmy PE lub pocięte w paski płyty ze styropianu elastyfikowanego o grubości 10 mm. Po wyschnięciu wylewki wypełnienia dylatacji docina się na żądaną wysokość.

Dylatacje obwodowe powinny być ciągłe na całej swojej wysokości, od płyty konstrukcyjnej aż do wierzchu posadzki.

 

 

 


Publikacja ma charakter poglądowy. Rozwiązania wdrażane na budowie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie, konsultując je z projektantem, wykonawcą, doradcą technicznym, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 

Data publikacji: 29 czerwca 2020

Zobacz także

Ściany nośne wewnętrzne powinno się murować równocześnie z zewnętrznymi, od razu z przemurowaniem (fot. SOLBET)BUDOWLANE DETALE

Przemurowanie ścian nośnych

W jaki sposób łączyć murowane z betonu komórkowego ściany zewnętrzne i nośne wewnętrzne, żeby ich przemurowanie było stabilne, równe i nie wpływało negatywnie na termikę?
Połówkowe skrajne bloczki w narożniku ściany murowanej z silikatów umożliwiają zachowanie wiązania murarskiego (fot. H+H)BUDOWLANE DETALE

Narożnik w ścianie murowanej z silikatów

Aby zapewnić prawidłowe przemurowanie narożnika zewnętrznej ściany konstrukcyjnej z bloczków silikatowych, skrajne elementy należy docinać lub wstawiać w ich miejsce bloczki połówkowe.
Opaskę z płyt XPS umieszcza się pionowo w gruncie wokół obrzeży płyty fundamentowej (fot. TR)BUDOWLANE DETALE

Opaska obwodowa płyty fundamentowej

Izolacja termiczna obrzeży płyty fundamentowej chroni strefę przyziemia przed przemarzaniem. Jednym ze sposobów jej wykonania jest pionowe osadzenie w gruncie płyt XPS.