Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Płyty styropianowe z deklaracjami środowiskowymi

W wyniku cyklu badań prowadzonych przez PSPS we współpracy z ITB płyty styropianowe produkowane przez firmy członkowskie PSPS uzyskały Deklaracje Środowiskowe II i III typu oraz stwierdzenia środowiskowe ze znakiem "ITB EKO przyjazny wyrób". 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) zakończyło cykl badań prowadzonych we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (ITB). Wydane na ich podstawie dokumenty potwierdzają, że płyty styropianowe są produktem przyjaznym dla środowiska i konsumentów - płyty styropianowe mają znaczący udział w redukcji emisji CO2 i zapotrzebowania budynków na energię, a przy tym są bezpieczne dla zdrowia pod kątem emisji pyłu PM 2.5 i PM 10 podczas montażu oraz emisji lotnych związków podczas użytkowania ocieplonego budynku, nie emitują formaldehydu oraz podlegają recyklingowi.

Znak graficzny ITB EKO Przyjazny Wyrób ze stwierdzeniami środowiskowymi PSPS

Celem badań i analiz przeprowadzonych przez Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie było opracowanie kompleksowej oceny płyt styropianowych stosowanych w budownictwie w zakresie oddziaływania na otoczenie, w tym środowisko oraz zdrowie wykonawców ociepleń i użytkowników ocieplonych budynków. Projekt obejmował analizę danych i ocenę wyrobu w zakresie wymaganym normą PN-EN 15804+A1, a także weryfikację stwierdzeń środowiskowych na bazie analiz oraz wyników badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i polowych, zgodnie z normą PN-EN ISO 14021:2016.

Deklaracja Środowiskowa III typu (EPD – Environmental Product Declaration) wydawana jest zgodnie z zasadami określonymi wg norm PN-EN ISO 14025 oraz PN-EN 15804+A1. Dokument szczegółowo opisuje oddziaływanie produktu na środowisko podczas całego cyklu życia wyrobu (LCA) – od pozyskania surowców, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu, analizując energochłonność procesu produkcji, zużycie wody oraz ilości i właściwości wytwarzanych odpadów.

Deklaracja Środowiskowa III typu (EPD) - PSPS

Deklaracje środowiskowe II typu oraz towarzyszące im stwierdzenia środowiskowe z oznakowaniem ITB-EKO Przyjazny wyrób, wydawane są zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO 14021, po ich weryfikacji przez niezależną jednostkę (ITB).

Deklaracja Środowiskowa II typu (PSPS)

Wskazane deklaracje, jako informacja o środowiskowych cechach wyrobów budowlanych, są jednym z kluczowych narzędzi zrównoważonego budownictwa. Ich stosowanie zapewnia nabywcom możliwość oceny wyrobów budowlanych nie tylko pod kątem wymaganych w danym zastosowaniu właściwości technicznych, ale również istotnych aspektów oddziaływania na otoczenie.

„Rosnące wymagania stawiane budynkom i budownictwu w obszarze środowiska oraz proces transformacji, przed jakim w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju stoi budownictwo, sprzyjają działaniom na rzecz poprawy świadomości odbiorców wyrobów budowlanych. Polska jest największym w Europie rynkiem ociepleń wykonywanych z wykorzystaniem płyt styropianowych, więc potrzeba aktywności naszej branży w tym obszarze wynika również z oczywistej roli płyt styropianowych w tym procesie. Informacje zawarte w deklaracjach naszych produktów, opracowane przez obiektywną zewnętrzną jednostkę certyfikującą, pozwolą jeszcze bardziej czytelnie wykazywać, z czego wynika pozycja płyt styropianowych w ociepleniach budynków oraz ich przewaga nad wyrobami konkurencji” – wskazał Prezes Zarządu PSPS Kamil Kiejna.Wdrażanie deklaracji środowiskowych produktów jako narzędzia oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz wpływu wyrobów i obiektów budowlanych na środowisko rekomenduje Rozporządzenie CPR.  Zgodnie z nim, obiekty budowlane powinny być projektowane, konstruowane i budowane z uwzględnieniem między innymi zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, możliwości zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu, a także materiałów poddających się recyklingowi.

Prezes Zarządu PSPS Kamil Kiejna i dr hab. inż. Michał Piasecki ITB (fot. PSPS)

W piątek 17 grudnia prezes zarządu PSPS Kamil Kiejna oficjalnie odebrał świadectwa deklaracji środowiskowych z rąk prowadzącego projekt badawczy eksperta Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB dr hab. inż. Michała Piaseckiego – profesora Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

(na zdjęciu: Kamil Kiejna po lewej, Michał Piasecki po prawej, fot. PSPS).

„Przeprowadzona ocena właściwości i wpływu produkowanych przez naszą branżę wyrobów na środowisko, ich wkładu w poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji CO2, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo wykonawców ociepleń, a w fazie użytkowania budynku – na jakość powietrza wewnętrznego i zdrowie jego użytkowników, pozycjonuje płyty styropianowe jako najbezpieczniejszy i najbardziej przyjazny spośród dostępnych dziś i powszechnie stosowanych wyrobów do termoizolacji budynków – podsumował Kamil Kiejna.

 

 


Źródło: materiały prasowe PSPS.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie, działa od 2010 roku i zrzesza 28 wiodących na polskim rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie, współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań oraz podejmuje liczne działania na rzecz jakości styropianu dla budownictwa na polskim rynku, wspierając i upowszechniając zasady uczciwej konkurencji oraz dobre standardy na rynku budowlanym. PSPS reprezentuje polską branżę producentów styropianu w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów EPS (EUMEPS).

Data publikacji: 30 grudnia 2021

Zobacz także

Szary styropian może poprawić izolacyjność słabszych termicznie miejsc w budynku, może też być cieńszy niż biały, co korzystnie wpływa na aspekty ekonomiczne i wizualne (fot. MR)STYROPIAN W DOMU

Szary styropian – gdy mniej znaczy więcej

Wybierając szare płyty styropianowe na termoizolację ścian, możemy bez wpływu na bilans energetyczny budynku zredukować grubość warstwy ocieplenia. Niesie to szereg korzyści użytkowych.
Maty ArmaGel HT są ultracienkie, chronią instalacje przed korozją i zachowują stabilność nawet pod działaniem bardzo wysokiej temperatury (fot. ARMACELL)AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Aerożele – z kosmosu na budowę

Aerożele do niedawna były wykorzystywane głównie w lotnictwie i technologiach kosmicznych. Dziś, dzięki ArmaGel HT, możemy je zastosować również w przemyśle budowlanym - wszędzie tam, gdzie wymagane są produkty izolacji technicznej dedykowane specjalistycznym potrzebom.
Podczas pracy z wełną musimy pamiętać o kilku podstawowych zaleceniach (rys. EURIMA)POROZMAWIAJMY O WEŁNIE

Bezpieczna praca z wełną

Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym bezpiecznym dla zdrowia, trwałym i efektywnym. Zanim jednak docenimy jej zalety w praktyce – najpierw musimy ją poprawnie ułożyć. Oznacza to nie tylko dbałość o detale wykonawcze, ale również stosowanie się do ogólnych zasad bezpieczeństwa.