Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Dysperbit a przymrozki

Chciłabym wykonać izolację ścian fundamentowych dysperbitem. Czy te prace można wykonywać przy ujemnej temperaturze? Czy nie wpłynie to na właściwości hydroizolacyjne?

[Robert D.]


Czy można wykonać hydroizolację fundamentów z dysperbitu podczas mrozu? (fot. K. Barszczyk)
Czy można wykonać hydroizolację fundamentów z dysperbitu podczas mrozu? (fot. K. Barszczyk)

Odpowiedź redakcji:

Zarówno dysperbit, jak i większość innych mas i powłok hydroizolacyjnych, do prawidłowej stabilizacji struktury warstwy potrzebuje odpowiednich warunków. Jednym z nich jest temperatura dodatnia - najczęściej powyżej +5 stopni. Dotyczy to zarówno temperatury powietrza, jak i podłoża. Wykonana w niższej temperaturze, a tym bardziej podczas przymrozków, powłoka popęka, w żaden sposób nie spełniając swojej funkcji ochrony przed wilgocią.
Często jest tak, że przymrozek pojawia się tylko nocą, a w ciągu dnia powietrze ma wymagane 5 stopni - to kusi, żeby jednak podjąć się prac hydroizolacyjnych. Nie jest to dobrym rozwiązaniem. Betonowe bloczki fundamentowe są po pierwsze zbyt zimne, a po drugie - w takich warunkach na ścianach fundamentowych najprawdopodobniej występuje warstewka szronu, która skutecznie uniemożliwi związanie dysperbitu z podłożem. Wszystko się odspoi.
 
Warto pamiętać, że każdy produkt ma własną kartę techniczną i DWU, najlepiej zwrócić się do konkretnego producenta z zapytaniem, co zrobić w określonych warunkach - być może istnieje rozwiązanie kompromisowe.

>>> "Masy, szlamy, folie" - zobacz więcej o powłokach hydroizolacyjnych


 

Data publikacji: 22 stycznia 2022