Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Skrajna krokiew

Wykonawcy, zgodnie z rzutem dachu w projekcie, rozstawili krokwie tak, że skrajna leżała na wieńcu ściany szczytowej. Kierownik budowy kazał przełożyć ją poza lico ściany, tak, jak po drugiej stronie budynku (załączam zdjęcia), twierdząc, że inaczej nie da się poprawnie ocieplić szczytu. Jak powinna być usytuowana skrajna krokiew względem ściany szczytowej, żeby nie powstawał w tym miejscu mostek termiczny? 

[Alicja P.]

 (fot. TR)

 (fot. TR)

Data publikacji: 19 września 2019

  • redakcja 2019-09-19 06:36:00
    Rzeczywiście, jak widać na pierwszym zdjęciu, przy tak ułożonej krokwi nie ma możliwości ocieplenia górnej płaszczyzny wieńca ściany szczytowej i tworzy się w tym miejscu liniowy mostek termiczny. Skrajne krokwie mogą być umieszczone poza licem ściany - tak, jak zostało to zaproponowane w Pani przypadku. Wówczas pozostawiamy miejsce na ocieplenie newralgicznej strefy szczytu. Inne rozwiązanie to krokwie w linii szczytu, ale uniesione względem wieńca - znowu, po to, żeby między krokwią a wieńcem zostało miejsce na materiał termoizolacyjny. Tego oczywiście nie da się zrobić doraźnie, w ramach poprawki, bo nie da się podnieść samych skrajnych krokwi. Cała więźba musi być zaprojektowana na odpowiednim - tym podwyższonym - poziomie.
    Odpowiedz