Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Co czeka branżę budowlaną?

Budownictwo po raz kolejny znalazło się pod lupą ekspertów. Branża wciąż przeżywa boom, ale grozi jej kryzys. Aktualną kondycję sektora oraz prognozy ogłoszono podczas konferencji Monitoring Rynku Budowlanego, która odbyła się 5 listopada br. w Warszawie. 

To już 22 edycja konferencji Monitoring Rynku Budowlanego. Wydarzenie było zorganizowane przez ASM i Polską Izbę Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Grono uczestników stanowili producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, deweloperzy, stowarzyszenia branżowe i media.

 (fot. red.)

Wśród prelegentów znaleźli się zarówno eksperci ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku: Beata Tomczak-Majewska (Główny Analityk Rynku, Kierownik Zespołu Analitycznego), Joanna Florczak-Czujwid, Agnieszka Wójcik-Zachorska, Agnieszka Olejniczak; jak i eksperci zewnętrzni: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz (Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej), Grzegorz Błachnio (Euler Hermes), Sławomir Nosal (Biuro Informacji Kredytowej), Krystyna Gałaszewska (Narodowy Bank Polski). W  debacie moderowanej przez Małgorzatę Walczak-Gomułę (ASM) wzięli udział: Mariola Gala-de Vacqueret (Sekocenbud), mec. Joanna Gąsowski (Wolf Theiss), Konrad Płochocki (Polski Związek Firm Deweloperskich), dr Damian Kaźmierczak (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), oraz Paweł Babij (Polska Izba Budownictwa).

Na podstawie danych po III kwartale 2019 r. eksperci nakreślili aktualną kondycję sektora oraz ogłosili prognozy dla poszczególnych segmentów rynku budowlanego – budownictwa inżynieryjnego, niemieszkalnego i mieszkaniowego. Przedstawiono ponadto aktualne trendy i obszary mogące odgrywać kluczową rolę w budownictwie. Oceny branży budowlanej we wrześniu 2019 roku wskazują na spadek nastrojów przedsiębiorców i firm budowlanych. Zwiększenie pesymizmu powoduje wzrost cen materiałów i usług budowlanych oraz brak wykwalifikowanych pracowników.

Badając koniunkturę mamy do czynienia z odczuciami oraz nastrojami przedsiębiorców. Koniunktura gospodarcza określa stan aktywności gospodarczej oraz zachodzące w niej zmiany. Jej poziom determinowany jest przez wiele czynników, wśród których wymienić można: popyt, podaż, zatrudnienie czy inwestycje. Na początku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie 2,7 pkt., wzrastając w kolejnych miesiącach do poziomu 8,9 pkt. – w kwietniu br., kiedy to odnotował najwyższy poziom. We wrześniu br. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 3,2 pkt. 

Pomimo tych trudności branża budowlana odnotowuje rekordowe wartości produkcji budowlano-montażowej, zarówno w przypadku budownictwa inżynieryjnego, niemieszkalnego, jak i mieszkaniowego. Warto skupić się na rynku mieszkaniowym, na którym z roku na rok wzrasta liczba przekazywanych do eksploatacji budynków. W 2014 roku do użytkowania oddano 143 166 mieszkania. Cztery lata później do eksploatacji trafiło już 185 063 mieszkań. Rynek mieszkaniowy nie zwalnia tempa i bije kolejne rekordy. Po pierwszych trzech kwartałach do użytkowania oddano 145 554 mieszkania, a więc o 12,2% więcej niż w analogicznym czasie 2018 roku i aż o 17,2% więcej niż w roku 2017. Co więcej w samym wrześniu br. do użytkowania oddano ponad 17 tys. mieszkań – aż o 27,4% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Daje to podstawy prognozować iż rok 2019 zakończy się liczbą oddanych do użytkowania mieszkań przekraczającą 200 tys.

Naturalną koleją rzeczy jest, że po każdym okresie znakomitej sprzedaży i wzrostu cen następuje uspokojenie rynku. Biorąc jednak pod uwagę ciągle wysokie zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce, coraz lepszą sytuację finansową Polaków oraz dobre otoczenie makroekonomiczne - i przede wszystkim niskie stopy procentowe - przewiduje się, że kolejne kwartały będą charakteryzowały się podobnym, wysokim poziomem sprzedaży. Sytuacja finansowa Polaków jest coraz lepsza, dzięki czemu chętniej podejmują oni działania inwestycyjne związane z zakupem własnego M. W najbliższym czasie nie ma co liczyć, że ceny mieszkań zaczną szybko spadać. Ceny pozostaną wysokie, dopóki będzie utrzymywał się wysoki popyt. Co więcej, wg szacunków NBP w II kw. br. ponad 42% sprzedanych mieszkań na rynku pierwotnym wygenerował popyt inwestycyjny. Budownictwo mieszkaniowe coraz bardziej staje się zatem metodą na inwestycje i lokowanie kapitału. 

Wskaźniki charakteryzujące przyszłość rynku mieszkaniowego, a więc liczba rozpoczynanych budów i wydanych pozwoleń są na dodatnim poziomie. Dodatkowo pod koniec września w budowie pozostawało 828,6 tys. mieszkań, a więc o 3,2% więcej niż przed rokiem. Daje to podstawy sądzić, iż w przyszłym roku na rynek trafi ok. 190 tys. mieszkań. 

Kolejne lata bez wątpienia przyniosą spowolnienie, co będzie konsekwencją z jednej strony ogólnego spowolnienia w gospodarce, a z drugiej wysokiej bazy odniesienia. Trzeba podkreślić, iż rynek mieszkaniowy, podobnie jak pozostałe sektory budownictwa, nadal będzie mierzył się z wieloma trudnościami: brak wykwalifikowanych pracowników, wzrost cen materiałów budowlanych, usług wykonawców, kosztów pracy, gruntów itd. Warto w tej niepewnej sytuacji skorzystać z cyklicznych opracowań analitycznych ASM w formie prenumeraty raportu Monitoring Rynku Budowlanego, w skład którego wchodzą 4 raporty kwartalne i 12 aktualizacji miesięcznych. Prenumerata daje możliwość zarówno bieżącego monitoringu rynku, jak i poznania przyszłej jego projekcji dzięki złożonym prognozom zarówno otoczenia gospodarczego, jak i branży budowlanej oraz jej poszczególnych sektorów.

Więcej informacji na stronie www.asm-poland.com.pl.

Data publikacji: 7 listopada 2019

Zobacz także

fot. IDEAL STANDARDAKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Podtynkowe Systemy Spłukujące nowej generacji

Produkty ProSys™ Ideal Standard to komplet rozwiązań instalacyjnych do łazienki - a przy tym zachwycający design przycisków spłukujących.
fot. PROLINEAKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Klucze PROLINE

Klucze sześciokątne PROLINE sprawdzą się przy pracach montażowych i podczas sezonowej regulacji okuć okiennych.
Dekoracja ściany na najwyższym poziomie (fot. OVO)AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Artystyczna modułOVOść

OVO+ i SHAPES to unikatowe kolekcje modułowych paneli ściennych z segmentu premium - udany efekt współpracy polskiej marki OVO ze znanymi projektantami.