Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Kąt nachylenia a ilość materiału

Przy jakim kącie nachylenia dachu dwuspadowego będzie mniejsze zużycie materiału pokryciowego: 30, 35 czy 40 stopni? W projekcie, który nam się podoba, dach ma nachylenie 45 stopni, ale architekt doradził nam zmiany: zwiększyć wysokość ścianki kolankowej i zmniejszyć to nachylenie na 30-35 stopni.

[Zosia]

Data publikacji: 25 maja 2018

  • redakcja 2018-05-28 08:32:03
    Jeśli założymy, że poza kątem nachylenia nie zmienia się obrys dachu - to im mniejszy spadek, tym połacie krótsze i tym mniej potrzeba na nie materiału pokryciowego. Przykładowo jeśli ściana szczytowa ma całkowitą szerokość 10 m, to różnica w długości jednej połaci między nachyleniem 30 i 45 stopni wynosi ok 75 cm, co w sumie daje 1,5 m na obu połaciach. Przy długości okapu dachu wynoszącej 10 m zużyjemy zatem o 15 m2 mniej materiału pokryciowego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w wyniku zmniejszenia kąta nachylenia wymagane jest zachowanie większych zakładów między kolejnymi rzędami elementów pokryciowych. Ale nawet wtedy ilość materiału w najgorszym wypadku pozostanie taka sama, nie większa. Wszelkie obróbki, gąsiory, system rynnowy itp. pozostają niezmienne ilościowo niezależnie od spadku dachu.
    Odpowiedz