Nie wiesz? Pytaj! Wiesz? Pomóż!

Baumit AKUSTIK

Kłopoty z określeniem izolacyjności akustycznej przegród w budynku? Program Baumit AKUSTIK to narzędzie stworzone w celu ułatwienia pracy projektantom.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 414 wśród siedmiu wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych wymienia odpowiednią ochronę przed hałasem. Ogólne zalecenie zawarte w Prawie Budowlanym uszczegółowione zostało w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dziale poświęconym ochronie przed hałasem i drganiami, można przeczytać, że „budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Poddani nieustannemu działaniu hałasu, stajemy się zmęczeni i drażliwi. Aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania budynku, należy zadbać o izolacyjność akustyczną i dźwiękochłonność pomieszczeń. Najlepiej zająć się tym już na etapie projektu, wtedy mamy najwięcej możliwości w zakresie doboru rozwiązań i materiałów.

Przez izolacyjność akustyczną należy rozumieć stopień zabezpieczania wnętrza przed hałasem:

  • zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku, 
  • pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku, 
  • powietrznym (powstającym i rozprzestrzeniającym się w powietrzu) i uderzeniowym (powstającym w wyniku pobudzania do drgań stropu podczas jego użytkowania)wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o rożnych wymaganiach użytkowych, 
  • pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie.

Na komfort użytkowania wnętrz wpływają konstrukcja i sposób wykonania ścian oraz budowa stropów. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych przegród w budynkach określa Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 (zastępująca wycofaną PN-B-02151-3:1999). W celu określenia poziomu izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, w praktyce projektowej należy posługiwać się wskaźnikiem ważonym poziomu uderzeniowego znormalizowanego L'n,w wyrażonym w dB. Uwzględnia on przenoszenie boczne, przez co jest najbliższy warunkom rzeczywistym. Im mniejsza wartość L'n,w, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody.

Projektowaną wartość L’n,w można obliczać „ręcznie”, jednak jest to dość żmudny i czasochłonny proces. Oprogramowanie Baumit AKUSTIK pozwala zrobić to łatwiej i szybciej. Zakładając określone rozwiązania dotyczące stropu i warstw podłogi - gotowe dostępne w bazie danych albo narzucone indywidualnie - można w kilku prostych krokach określić wartość wskaźnika L’n,w. Na podstawie określonych parametrów program ten pozwala wyznaczyć prognozowaną „skuteczność” danego rozwiązania dla określonego typu budynku i rodzaju pomieszczenia (wybieranego z listy zawartej w programie), przy uwzględnieniu przenoszenia bocznego przez ściany.

PRZEJDŹ DO APLIKACJI Baumit AKUSTIK

Prosty i przejrzysty interfejs prowadzi użytkownika przez kolejne etapy obliczeń. Uzyskane rozwiązanie jest porównywane z wymaganiami normy, co ułatwia wybór właściwego systemu. Po zalogowaniu można zapisać obliczenia do pliku i wydruku, a potem wracać do nich i wykorzystywać je w pracy projektowej.

Program Baumit AKUSTIK dostępny jest w wersjach na komputery PC oraz na urządzenia mobilne. 

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Zobacz także

fot. OKNOPLASTAKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Innowacyjne okleiny

Grupa OKNOPLAST wprowadza do portfolio swoich produktów dwa rewolucyjne rozwiązania - okleiny okienne Real Wood oraz Alu Over Titan.
fot. ALUPLASTPCW

Elegancka wszechszarość

Aluplast rozszerza ofertę o zachowujące kolorystyczną spójność przekroju profile z PVC z antracytowym rdzeniem.
AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Dobry Wzór 2018

Markiza filtrująca VMZ cleanAir marki FAKRO została pozytywnie oceniona przez Ekspertów konkursu Dobry Wzór 2018 i zakwalifikowała się do finału.