Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

VII Międzynarodowa Konferencja ETICS

Zakończyła się kolejna inspirująca debata branży ociepleniowej - w dniach 9 i 10 września 2021 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VII już Międzynarodowa Konferencja ETICS, największe krajowe spotkanie branży ociepleniowej, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. 

Na forum spotkało się 136 osób z Polski oraz innych europejskich krajów, wśród nich producenci ETICS i dostawcy surowców, a także przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, stowarzyszeń branżowych oraz prasy. 

Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (fot. SSO)
Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (fot. SSO)

"Cieszymy się, że dwukrotnie przekładane z powodów wprowadzonych w kraju obostrzeń spotkanie doszło do skutku i że mogliśmy po raz kolejny porozmawiać na ważkie dla branży tematy. Jestem przekonany, że łącząc siły, możemy nie tylko rozwijać potencjał ETICS, ale także wspierać nasz kraj w drodze do unijnej neutralności klimatycznej" – podkreślił Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. "Długie i gorące dyskusje, które towarzyszyły każdej z tegorocznych prelekcji, dodają nam skrzydeł. Czujemy, że nasza inicjatywa jest potrzebnym i inspirującym wydarzeniem, wspierającym konstruktywny dialog środowiska" – dodał prezes Michalak.

W inaugurującym Konferencję wykładzie zatytułowanym „Bezpieczeństwo pożarowe nowoczesnych elewacji – globalne wyzwanie” dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, profesor w Instytucie Techniki Budowlanej, mówił na temat wykorzystania i przetwarzania zbiorów danych pochodzących z badań ogniowych. W swoim wystąpieniu zreferował najważniejsze wnioski wynikające ze zrealizowanego przez ITB we współpracy z Imperial College London projektu naukowego.

Wojciech Węgrzyński, profesor w Instytucie Techniki Budowlanej (fot. SSO)
Wojciech Węgrzyński, profesor w Instytucie Techniki Budowlanej (fot. SSO)

Do kwestii bezpieczeństwa pożarowego odniósł się w swoim referacie przedstawiciel Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych mgr inż. Michał Wieczorek, omawiając wyniki projektu badań ogniowych systemów ociepleń w dużej skali. W badaniach przeprowadzonych w krakowskim ICiMB potwierdzono brak rozprzestrzeniania ognia przez układy ścian zewnętrznych ocieplonych EPS niezależenie od zastosowania - bądź nie - poziomych pasów z wełny mineralnej.

Michał Wieczorek, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (fot. SSO)
Michał Wieczorek, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (fot. SSO)

Dr. Pavel Zemene – szef czeskiego stowarzyszenia producentów EPS - przedstawił krytyczne stanowisko EUMEPS (europejskie stowarzyszenie producentów EPS) wobec projektu normy europejskiej prEN 17237 dotyczącej ETICS. Prelegent z Czech przedstawił wiele argumentów: niezgodność z udzielonym przez Komisję Europejską mandatem, umieszczenie w jednym dokumencie różnych izolacji termicznych, takich jak EPS i MW, stosowanych z powodzeniem przez dziesiątki lat, z materiałami o niewielkim dotychczas zastosowaniu (ekspandowany korek), aż po materiały izolacyjne dotychczas praktycznie niestosowane w ETICS (płyty z włókien drzewnych). Obawy EUMEPS budzi także zmiana systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ETICS, jaką przewiduję prEN 17237.

Pavel Zemene – szef czeskiego stowarzyszenia producentów EPS (fot. SSO)
Pavel Zemene – szef czeskiego stowarzyszenia producentów EPS (fot. SSO)

„Po co ocieplamy” to intrygujący tytuł prezentacji przygotowanej przez dr Artura Mirosa z Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Autor odniósł się w niej do zmiany wielkości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów termoizolacyjnych wraz ze zmianą temperatury i wynikających z tego różnorakich konsekwencji dla eksploatacji ETICS.

Artur Miros, Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (fot. SSO)
Artur Miros, Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (fot. SSO)

Dwa wykłady poświęcone były zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w budownictwie. W pierwszym z nich dr inż. Sebastian Wall, na co dzień związany z ITB, a od grudnia ubiegłego roku przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA) zreferował ewolucję europejskich zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w aspekcie siódmego wymagania podstawowego, dotyczącego zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W swoim wystąpieniu przedstawił jego ewentualne przyszłe zapisy w europejskich dokumentach oceny, będących podstawą wydania europejskich ocen technicznych.

Sebastian Wall, ITB, przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (fot. SSO)
Sebastian Wall, ITB, przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (fot. SSO)

W drugim z wykładów dotyczących kwestii środowiskowych dr inż. Jacek Michalak, wiceprezes ds. rozwoju Atlasa oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, scharakteryzował europejski rynek ETICS przez pryzmat aktualnie ważnych europejskich ocen technicznych wydanych przez jednostki oceny technicznej w krajach UE. W dalszej części omówił wskaźniki środowiskowe odnoszące się do produkcji ETICS z EPS oraz MW, zaś w końcowej części podkreślił konieczność szybkiego ustanowienia zasadniczych charakterystyk odnoszących się do siódmego wymagania podstawowego, podkreślając konieczność rewizji dotychczasowego podejścia w tym zakresie.

Informacje o wszystkich edycjach Międzynarodowych Konferencji ETICS dostępne są na oficjalnej stronie internetowej: >>> www.konferencjaetics.com.pl

Ósma odsłona spotkania planowana jest w dniach 12-13 maja 2022 roku.

VII Międzynarodowa Konferencja ETICS (fot. SSO)


Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest organizacją branżową polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest propagowanie kompleksowych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie upowszechnia standardy prawidłowego wykonawstwa i nadzoru prac ociepleniowych oraz eksploatacji systemów ociepleń.

Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli europejskiego stowarzyszenia branży ociepleń European Association for ETICS (EAE), a w 2017 roku – współorganizatorem i gospodarzem IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie. Od 2014 roku SSO organizuje coroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, największe w Polsce forum łączące środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

 

Data publikacji: 20 września 2021

Zobacz także

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Nowe kominki CREATON

Nowa generacja cementowych dachówek kominkowych Ø 100 mm marki CREATON.
Uchylno-obrotowe okno FPP-V preSelect MAX to rozwiązanie o zwiększonych możliwościach użytkowych (fot. FAKRO)AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Okno, które otwiera przestrzeń

Nowe okno dachowe FPP-V preSelect MAX pozwala na uchylenie skrzydła aż do kąta 45 stopni, może też być produkowane w większych niż dotychczas rozmiarach.
AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Budujesz dla pokoleń

Związek POiD i Stowarzyszenie EPPA łączą siły na rzecz recyklingu okien pochodzących z demontażu.