Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Raport "Polska ocieplona"

Głównym źródłem smogu, wbrew powszechnej opinii, nie są transport i przemysł, lecz słabo ocieplone lub w ogóle pozbawione izolacji termicznej budynki, zwłaszcza domy jednorodzinne. 

Tylko 32% Polaków jako główne źródło smogu wskazuje ogrzewanie budynków. Tymczasem spośród ponad 5,5 mln polskich domów, aż 4 mln wymaga poprawy efektywności energetycznej. Dzięki termomodernizacji możemy znacznie zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię i rozpocząć realną walkę ze smogiem. To jeden z aspektów termomodernizacji, który porusza raport „Polska ocieplona” przygotowany przez markę ISOVER.  

 POBIERZ RAPORT

Punktem wyjścia do stworzenia raportu „Polska ocieplona” stało się badanie przeprowadzone przez GFK Polonia dotyczące barier i motywacji dotyczących termomodernizacji. Raport stanowi analizę korzyści z masowego ocieplenia polskich domów. Dotyka korzyści ekonomicznych i  środowiskowych, porusza kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wpływu termomodernizacji na komfort i jakość życia Polaków. Zwrócono też uwagę na potencjał  programu „Czyste Powietrze”.


Za działania przynoszące największe korzyści w zakresie obniżenia zużycia energii uznano: ocieplenie domu, wymianę okien i montaż OZE

Niewystarczający poziom izolacyjności termicznej większości polskich domów powoduje, że udział wydatków na nośniki energii w gospodarstwach domowych jest o 60% wyższy niż średnia europejska, przy czym najwięcej pochłaniają rachunki za ogrzewanie i wentylację. 


Zużycie energii w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym (źródło: opracowanie własne ISOVER)

Jak wynika z raportu „Polska ocieplona”, Polacy przeznaczają na ogrzewanie średnio 3 680 zł na sezon. To ponad 10% rocznego budżetu przeciętnego gospodarstwa domowego i prawie 70% wydatków na energię.


Benedykt Korduła, Dyrektor Marketingu ISOVER: "Dzięki termomodernizacji możemy ograniczyć koszty ogrzewania nawet o 69%, co stanowi ogromną oszczędność i realnie przekłada się na poprawę jakości powietrza. W raporcie „Polska ocieplona”, prezentujemy wielowymiarowe korzyści z masowego ocieplenia polskich domów. Powinniśmy zmienić nasze podejście i zacząć myśleć o termomodernizacji w kategorii inwestycji z bardzo dobrą stopą zwrotu. Zakładając uzyskanie dotacji z programu „Czyste Powietrze” na poziomie 50% kosztów inwestycji, osiągniemy rentowność na poziomie prawie 9% w skali roku. Warto podkreślić, że tak bezpiecznej i opłacalnej inwestycji nie oferuje żaden fundusz ani lokata".


Anna Gil, Kierownik Biura Doradztwa Technicznego ISOVER: "Efektywna termomodernizacja uwzględnia odpowiednią kolejność działań. Zanim zdecydujemy się na wymianę pieca, powinniśmy ocieplić wszystkie przegrody zewnętrzne  oraz wymienić okna i drzwi. To pozwoli nam dobrać piec o mniejszej mocy, adekwatnej do zmniejszonego, dzięki ociepleniu, zapotrzebowania na energię. Tylko tak przeprowadzone prace mogą przynieść oszczędności od 2 do ponad 8 tys. zł rocznie w zależności od wykorzystywanego paliwa".

Statystyki biją na alarm – spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich, 36 znajduje się w Polsce. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja, a jak podkreślono w raporcie „Polska ocieplona” ponad 88% emisji pyłu zawieszonego PM10 jest związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

 
Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Saint-Gobain: "Warto pamiętać, że poza negatywnym wpływem na nasze zdrowie, zanieczyszczenie powietrza odpowiada również za zmianę klimatu. Tym bardziej powinniśmy podjąć działania zmierzające do radykalnej redukcji emisji dwutlenku węgla, w czym kluczową rolą odegra ocieplenie 4 milionów domów w Polsce. Jak wynika z naszego raportu, jeżeli w każdym budynku jednorodzinnym poddanym kompleksowej termomodernizacji, przyjmiemy roczne ograniczenie zużycia energii na poziomie 21,6 MWh, to w skali kraju da nam to oszczędności 310 mln GJ, co stanowi ekwiwalent 10,7 mln ton węgla kamiennego. W ten sposób możemy ograniczyć emisję CO2 o ponad 28 mln ton rocznie, a pyłu zawieszonego o ponad 118 tysięcy ton rocznie.

 
Przyczyny przekroczeń dopuszczalnego śreedniorocznego poziomu pyłu PM10 w powietrzu w strefach zaliczanych do klasy C w 2013 roku, wskazane jako główne - udział procentowy w skali kraju

Efektem modernizacji termicznej domów jest nie tylko poprawa ich efektywności energetycznej, ale też komfort mieszkańców związany z poprawą akustyki oraz utrzymaniem stabilnej temperatury wewnątrz. To właśnie stabilna temperatura w miejscu zamieszkania wpływa na kondycję i zdrowie domowników, pomagając w budowaniu odporności oraz chroniąc przed infekcjami. Odpowiednia termika budynku ogranicza również ryzyko rozwoju pleśni czy chorób układu oddechowego.


Komfort cieplny domu a temperatura zewnętrzna (źródło: analiza porównawcza dotycząca zużycia energii i komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, KAPE 2019)

Niska jakość powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, stała się na tyle dotkliwa, że coraz więcej osób i organizacji podnosi głos w tej sprawie. Każda poprawa izolacji budynku realnie wpłynie na jakość naszego życia. Raport „Polska ocieplona” jest podsumowaniem korzyści  płynących z masowej termomodernizacji polskich domów.

 POBIERZ RAPORT

Szukaj też informacji na stronie www.lepiejbezsmogu.pl.


 

Data publikacji: 22 listopada 2019

Zobacz także

fot. PSPSAKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Po raz pierwszy w Polsce

W dniach 6-7 listopada br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów EPS (EUMEPS).
fot. VELUXAKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Profilaktyczna rola budynków

Czy budynki są przyczyną chorób naszych dzieci? - wyniki V edycji „Barometru zdrowych domów”.
AKTUALNOŚCI

Współpraca z PZITB

Nasz portal "Dom szyty na miarę" rozpoczął współpracę z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB Oddział Warszawski.