Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Nowy wymiar bezpieczeństwa w fabrykach CREATON Polska

5 000 dni bez wypadku - Ryszard Harężlak, dyrektor zakładów dachówki cementowej CREATON w Olkuszu i Chojnicach, mówi o problematyce związanej z bezpieczeństwem pracy oraz podejmowanymi w celu jego zwiększenia działaniami ze strony producentów materiałów budowlanych.

Wypadki przy pracy w branży przemysłowej wg danych GUS stanowią aż 36% wszystkich incydentów w polskiej gospodarce. Ponadto przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają, że za większość z nich odpowiada czynnik ludzki.

Jakie podstawowe działania związane z podniesieniem poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy wdraża CREATON Polska?

Ryszard Harężlak, dyrektor zakładów dachówki cementowej CREATONRH: W firmie cały czas pracujemy nad doskonaleniem naszej wewnętrznej kultury w tym zakresie. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na jej odpowiednie kształtowanie, są zaangażowanie kierownictwa, otwarta i szczera komunikacja pomiędzy wszystkimi pracownikami, niezależnie od wykonywanej pracy, ich partycypacja, edukacja z zakresu BHP, motywowanie i wzmacnianie zachowań bezpiecznych. Przywiązujemy dużą uwagę do dobrej współpracy między pracownikami. Uważamy, że najważniejszy jest człowiek, jego wiedza i umiejętności, a także postawy i przekonania, w związku z tym wdrożyliśmy w swoich zakładach specjalny plan działania na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa. W efekcie podjęcia tych długofalowych rozwiązań, w lutym br. zespół zatrudniony w fabryce dachówek cementowych w Olkuszu osiągnął rekordowy wynik 5 000 dni bez wypadku.

Główne zasady, którymi kieruje się CREATON Polska

RH: W pierwszej kolejności będą to podstawowe działania, takie jak dokonywanie regularnych obserwacji stanowisk pracy czy omawianie kwestii bezpieczeństwa ze wszystkimi pracownikami, dostarczanie odpowiednich materiałów w postaci broszur, biuletynów oraz instrukcji bezpieczeństwa. Dodatkowo, cyklicznie organizujemy sesje i spotkania dotyczące bieżących problemów z zakresu bezpieczeństwa. To jednocześnie źródło informacji zwrotnych od pracowników. Przeznaczamy środki finansowe w ramach zagwarantowania personelowi bezpiecznych warunków pracy, na przykład: zakup urządzeń ochronnych, szkolenia, warsztaty edukacyjne, audyty.

CREATON Polska wdrożyła specjalny program na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa w swoich fabrykach (fot. CREATON)
CREATON Polska wdrożyła specjalny program na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa w swoich fabrykach (fot. CREATON)

RH: Nie tolerujemy żadnych naruszeń procedur bezpieczeństwa i aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu systemu przeciwdziałania wykroczeniom, na przykład poprzez takie planowanie pracy, w którym nie będzie konieczności wykonywania zadań w pośpiechu, "na skróty”. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani do wstrzymania pracy, bez względu na koszty. Warto podkreślić, że nieustannie dostarczamy narzędzia i metody, które zachęciłyby naszych pracowników do włączenia się w sprawy BHP. Od lat realizujemy program „Near Miss”, który daje możliwość zgłaszania przez pracowników zauważonych sytuacji niebezpiecznych oraz takich, które potencjalnie mogłyby doprowadzić do wypadku.

Rola odpowiedniej polityki BHP i jej konsekwentne przestrzeganie

RH: Przedsiębiorstwo nigdy nie osiągnęłoby wyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy bez aktywnego zaangażowania kierownictwa. To zaangażowanie wyrażone jest właśnie poprzez opracowanie odpowiedniej polityki BHP, która wyznacza ramy dla wszystkich działań z obszaru bezpieczeństwa w firmie, będąc jednocześnie wyrazem osobistego zainteresowanie i troski kadry kierowniczej o bezpieczeństwo pracowników, przestrzeganie przepisów oraz traktowanie spraw BHP na równi z innymi zadaniami wykonywanymi przez poszczególne komórki organizacyjne.

RH: Firma rozwija system zarządzania ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy. Pracownik w przedsiębiorstwie jest kluczowym i podstawowym ogniwem sprawnego i prawidłowego systemu działania organizacji. Nawet najlepiej zaprojektowany zakład, proces technologiczny, dostosowane i skonstruowane maszyny oraz urządzenia, a także najtrafniej ustalone normy i instrukcje pracy nie spełnią roli, jeżeli zawiedzie pracownik. Duża troska o zdrowie i życie pracowników spowodowała, że powstał specjalny system zarządzania, który określa, kiedy ryzyko jest znaczące i wymaga odpowiedniej reakcji. Z drugiej zaś strony wskazuje, kiedy ryzyko można określić mianem akceptowalnego, bądź na tyle małego, że nie wymaga ono wprowadzania żadnych działań korygujących.

W lutym br. w fabryce dachówek cementowych CREATON w Olkuszu osiągnięto rekordowy wynik 5 000 dni bez wypadku (fot. CREATON)
W lutym br. w fabryce dachówek cementowych CREATON w Olkuszu osiągnięto rekordowy wynik 5 000 dni bez wypadku (fot. CREATON)

Kultura bezpieczeństwa, działania prewencyjne i systemowe a osiągnięcie założonych celów

RH: Firma uzyskuje dobre wyniki w obszarze BHP głównie dzięki utrzymaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa. Zaangażowanie kierownictwa oraz całej załogi w dbałość i troskę o bezpieczne warunki pracy są elementami, które determinują wysoki poziom kultury bezpieczeństwa, realizowanej jako integralna część zarządzania przedsiębiorstwem. Istniejące w organizacji umocowania prawne, zarządzenia, procedury postępowania dotyczące bezpieczeństwa pracy straciłyby swoją skuteczność, jeśli nie byłyby odpowiednio stosowane w praktyce i konsekwentnie egzekwowane. Wysoka kultura bezpieczeństwa w sposób niekwestionowany wpływa z kolei na bezwypadkowość, mniejszą absencję chorobową oraz wyższą wydajność pracy. W CREATON Polska pracownicy czują się odpowiedzialni za siebie oraz swoich współpracowników i wyrażają to w codziennej praktyce.

RH: Analiza i modelowanie zachowań, kształtowanie postaw, a w dłuższej perspektywie kultury bezpieczeństwa, to jedne z najefektywniejszych sposobów przeciwdziałania wypadkom. Z drugiej strony, kluczem do osiągnięcia wysokiej kultury bezpieczeństwa jest uznanie, że wypadkom można zapobiec. Liczą się tu ustalone zasady i procedury wykonywania pracy, ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz nieustanne dążenie do wyrobienia w pracownikach bezpiecznych zachowań i postaw. „Bezpieczeństwo oparte na zachowaniach”, znane również pod skrótem BBS (Behavioural Based Safety) umożliwia ich pomiar i modelowanie, wzmocnienie tych bezpiecznych, identyfikację barier blokujących, co z czasem prowadzi do wyeliminowania zachowań ryzykownych, zanim doprowadzą one do wypadku. Pracownicy dbający o bezpieczeństwo pracy, rozmawiający na ten temat, przejawiają większe zaangażowanie, również w innych dziedzinach, takich jak: jakość, produktywność, pomysły w zakresie innowacji i udoskonaleń.

W zakładach regularnie szkoleni są podwykonawcy z obowiązujących w firmie zasad BHP (fot. CREATON)
Z obowiązujących w firmie zasad BHP, w zakładach regularnie szkoleni są podwykonawcy (fot. CREATON)

RH: W firmie ciągle szkolimy pracowników, ponieważ nasza pamięć jest ulotna i dużo kwestii wymaga po prostu regularnego przypominania. Aktualnie prowadzimy warsztaty dotyczące właściwego postępowania podczas użytkowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych, a w kolejnych miesiącach odbędą się warsztaty przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy. Ta wiedza zawsze może się przydać i nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji będzie wykorzystana. Regularnie szkolimy również naszych podwykonawców z zasad obowiązujących w firmie oraz najważniejszych zasad BHP podczas prac, które będą oni wykonywać.

5 000 dni bez wypadku, wyróżnienia i konkursy – najważniejsze osiągnięcia

RH: Naszym największym osiągnięciem było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez PIP Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej dla zakładu w Chojnicach w 2016 r. W tym zakładzie, za który też jestem odpowiedzialny, możemy również pochwalić się bardzo dobrym wynikiem 4709 dni bez wypadku, czyli od początku istnienia zakładu (powstał w 2009 r.) nie mieliśmy wypadku przy pracy.

 


Źródło: materiały prasowe CREATON Polska.

Data publikacji: 18 maja 2022

Zobacz także

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

XII Kongres Stolarki Polskiej w nawiązaniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Jaka jest rola biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ? To jedno z wielu pytań, na które, w kontekście sektora stolarki budowlanej, odpowiedzą eksperci podczasKongresu Stolarki Polskiej, 26 maja br. w DoubleTree by Hilton w Warszawie. 
Very peri króluje w FAKRO (fot. FAKRO)INSPIRACJE OKIENNE

Very peri króluje w FAKRO

Roleta do okna dachowego FAKRO w kolorze sezonu 2022 ożywi każde wnętrze i doda mu wyjątkowości.
AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Premiera kolekcji Paradyż Neve Creative by Maja Ganszyniec

Prostota, szlachetność formy i redefinicja dekoracji. 26 kwietnia, w warszawskiej Elektrowni Powiśle, odbyła się prezentacja najnowszej kolekcji Ceramiki Paradyż - Neve Creative by Maja Ganszyniec.