Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Komunikat prasowy PSPS

Wszystkie stosowane na polskim rynku systemy ociepleń ETICS ze styropianem, również przy jego znacznej grubości, klasyfikowane są jako NRO. PSPS sprzeciwia się spekulacjom stawiającym je w negatywnym świetle w kontekście bezpieczeństwa pożarowego.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zajęło stanowisko wobec nierzetelnych informacji pojawiających się ostatnio w mediach branżowych, a sugerującychwzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa pożarowego polskich budynków z uwagi na rosnącą grubość termoizolacji ze styropianu stosowanych w ociepleniach ścian zewnętrznych. PSPS zwraca uwagę, że mogą one wprowadzać w błąd opinię publiczną w kwestii rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa polskich budynków oraz niekorzystnie wpływać na decyzje zakupowe odbiorców wyrobów budowlanych, w tym konsumentów.

Stanowisko PSPS w kwestii bezpieczeństwa pożarowego budynków ocieplonych w systemie ETICS ze styropianem (fot. PSPS)

Jak czytamy w stanowisku PSPS:

„Płyty styropianowe w systemach ETICS, są dominującym w Polsce i większości Europy rozwiązaniem, stosowanym w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków od blisko 70 lat.  Wszystkie stosowane na polskim rynku systemy ociepleń ETICS ze styropianem posiadają klasyfikację jako nierozprzestrzeniające ognia, uzyskaną zgodnie z Polską Normą PN-B-02867:2013 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji, co jest warunkiem  dopuszczenia systemu do stosowania.

Obowiązująca metoda badań i klasyfikacji rozprzestrzeniania ognia wymaga, aby badaniu podlegał układ o  maksymalnej grubości w jakiej ETICS będzie stosowany na rynku. Oznacza to, że wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie funkcjonują w oderwaniu od innych wymagań stawianych ETICS i uwzględniają każdorazowe zmiany ETICS –  także w zakresie stosowanych w nich grubości termoizolacji, wynikające z rosnących wymagań w zakresie izolacyjności przegród.

Wyniki badań klasyfikacyjnych wykonywane przez systemodawców potwierdzają, że badania nierozprzestrzenianie ognia pozytywnie przechodzą ETICS z bardzo grubymi warstwami termoizolacji ze styropianu (nawet 50 cm)!

Wykonane w połowie ubiegłego roku przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie, niezależne badania potwierdzają, że systemy ociepleń ze styropianem pozytywnie przechodzą także badania nierozprzestrzeniania ognia wg brytyjskiej normy BS 8414-1-2020 (w tzw. dużej skali), uznawanej przez część środowiska za najbardziej rygorystyczną i adekwatną do skali i obciążenia pożarem”.

PSPS podkreśla, że dyskusja sugerująca potrzebę zaostrzenia wymagań w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, która w ostatnim czasie z jeszcze większym nasileniem toczy się w mediach, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w statystykach pożarów budynków. Pożary wskazywane w mediach i wykorzystywane do podważania istniejących klasyfikacji i metod badawczych w zakresie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków (jak chociażby Grenfell Tower z 2017 r.) nie mają nic wspólnego z ETICS - to przykłady innych technologii ociepleń (fasady wentylowane), które zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju wymaganiami, w Polsce nigdy nie zostałyby dopuszczone do stosowania.

Stowarzyszenie z dezaprobatą przyjmuje działania ekspertów i organizacji, w których przypadki tragicznych wydarzeń są narzędziem realizacji celów o charakterze rynkowym. PSPS zwraca ponadto uwagę, że działania, które w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony stawiają ETICS ze styropianem w negatywnym świetle w kontekście bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz życia i zdrowia ludzi, mogą również budzić zastrzeżenia prawne co do zgodności z dobrymi obyczajami i ochroną interesów producentów styropianu, w szczególności z zasadą prawdziwości i rzetelności informacji na temat produktów (które podlegają ochronie m.in. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2003.153.1503 j.t.).

Stowarzyszenie zapowiada, że w przypadku kolejnych tego typu naruszeń, zmuszone będzie do obrony tych dóbr na drodze prawnej.


Źródło: materiały prasowe PSPS.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie, działa od 2010 roku i zrzesza 28 wiodących na polskim rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie, współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań oraz podejmuje liczne działania na rzecz jakości styropianu dla budownictwa na polskim rynku, wspierając i upowszechniając zasady uczciwej konkurencji oraz dobre standardy na rynku budowlanym. PSPS reprezentuje polską branżę producentów styropianu w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów EPS (EUMEPS).

Data publikacji: 12 lutego 2021

Zobacz także

Laminat STRATAFLEX nadaje się na większość powierzchni, jakimi otaczamy się w domu i biurze, na ściany, płyty g-k i płyty MDF (fot. MURASPEC)WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG

Elastyczny laminat

Dekoracyjny samoprzylepny laminat STRATAFLEX to produkt z oferty Muraspec, który pozwoli w łatwy sposób przeprowadzić szybką, atrakcyjną metamorfozę przestrzeni.
AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

POiD Building Awards 2021

Rusza pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Związek Polskie Okna i Drzwi - POiD Building Awards 2021. W ramach konkursu zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stolarki budowlanej oraz automatyki budynkowej w kontekście zrealizowanych projektów architektonicznych.
Dzięki zredukowaniu absorpcji ciepła słonecznego płyty nawierzchniowe Dasag Prato mniej się nagrzewają (fot. DASAG)RÓŻNE TRENDY

Nagrzewanie pod kontrolą

W ofercie Dasag dostępne są teraz kamienne płyty nawierzchniowe Prato o ograniczonej absorpcji promieniowania cieplnego.