Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Strefa partnerów

PSPS - Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. Troska o jakość i budowanie społecznej świadomości.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) to organizacja zrzeszająca wiodących producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Czynnie angażuje się w inicjatywy ekologiczne o znaczeniu społecznym, współpracuje z licznymi podmiotami i instytucjami naukowo-technicznymi, zleca, prowadzi i koordynuje projekty badawcze na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań. Eksperci PSPS współtworzą normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie.

Stowarzyszenie koncentruje się na działaniach edukacyjnych, z jednej strony przybliżając inwestorom wielość zastosowań i najważniejsze zalety płyt styropianowych, a z drugiej zwalczając dezinformację i mity w budownictwie.

PSPS jest też autorem szeregu inicjatyw projakościowych i prokonsumenckich, na czele z Programem Gwarancji Jakości Styropianu oraz certyfikatem i znakiem „Gwarantowany Styropian”. Pozytywne efekty działań PSPS dla odbiorców styropianu dostrzegło i doceniło szereg podmiotów, w tym m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa
tel. 500 183 184

 

Firmy członkowskie PSPS: